Aanmeldingsprocedure

Nieuwe leerlingen worden toegelaten vanaf groep 5, (soms ook vanaf groep 4) nadat zij na een korte muzikale kennismaking getoetst zijn op hun muzikale mogelijkheden,

Lees verder »

ANBI

De Kathedrale Koorschool wordt bestuurd door de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK). De Kathedrale Koorschool is vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een

Lees verder »

Bestuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag (zoals het bestuur officieel heet) is de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK), een naam waarin we het

Lees verder »

Buitenschoolse opvang

De Koorschool werkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Onder toezicht van de groepsleerkracht nuttigen zij de meegebrachte lunch. Daarna

Lees verder »

Buurtteam

De buurtteams zijn er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen. Bijvoorbeeld als u schulden heeft of problemen in het gezin met of

Lees verder »

Contact

Hier vindt u de contactgegevens van de school en het Team. Kathedrale Koorschool koorschool@koorschoolutrecht.nl 030-2340910 Margriet van der Ploeg margriet@koorschoolutrecht.nl Directeur-bestuurder Angélique de Vroome angelique@koorschoolutrecht.nl

Lees verder »

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg valt onder de basisondersteuning van het passend onderwijs in Utrecht. De school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben dus contact om te signaleren of er

Lees verder »

Koorschoolreis

Op het programma van de Koorschool staat elke twee jaar een buitenlandse reis op het programma met deelname aan een internationaal festival/concours. Leerkrachten regelen alle

Lees verder »

Leeropbrengsten

We zijn trots op onze leeropbrengsten. Het gemiddelde ligt ruim boven de inspectienormen en het Utrechts gemiddelde. Dit hoge resultaat laat zich verklaren uit het

Lees verder »

Luizenprotocol

Net zoals op andere scholen, komt op onze school van tijd tot tijd hoofdluis voor. Na elke vakantie worden onze kinderen gecontroleerd op luizen door

Lees verder »

Medezeggenschapsraad

Twee gekozen ouders en twee leerkrachten vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). Zij hebben wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur. De

Lees verder »

Mobiele telefoon

De mobiele telefoon is bij het alleen naar en van school reizen een extra veilige communicatiebron. Op school mogen zij echter in beginsel niet worden

Lees verder »

Ondersteuning in de klas

Wanneer de prestaties in de groep, het gedrag of de toetsresultaten er anders uitzien dan mag worden verwacht, krijgt de leerling extra aandacht. De resultaten

Lees verder »

Oorsprong

De Koorschool werd in 1959 opgericht om een goede opleiding te bieden aan de jongens die in het Kathedrale Koor zongen. De school was toen

Lees verder »

Ouderbijdrage

Ieder jaar bepaalt de Vereniging van Ouders in zijn algemene vergadering de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage. De Ouderraad doet daartoe een voorstel. De ouderbijdrage

Lees verder »

Ouderportaal

Voor de ouders van de leerlingen op de Koorschool is het Ouderportaal Parnassys. Daarin zijn leerlinggegevens te vinden en kun je aanpassingen van onder andere

Lees verder »

Ouderraad

Alle ouders van zijn lid van de vereniging van ouders (VVO) van de Kathedrale Koorschool te Utrecht. De Ouderraad (OR) is het bestuur van deze

Lees verder »

Privacy

Op de Koorschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en

Lees verder »

Schoolgids

Ons schoolplan 2019-2023 beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze visie en onze missie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is tevens een verantwoordingsdocument

Lees verder »

Schooltijden

De schooltijden zijn dagelijks van 9.00 tot 15.15 uur, en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Per week heeft iedere groep 3 tot 4

Lees verder »

Team

De koorschool maken we met z’n allen, elke dag. In die zin vormen we allemaal een team. Dus hadden we hier ook personeel boven kunnen

Lees verder »

Vakanties en studiedagen

Schooljaar 2021-2022 ZomervakantieHerfstvakantieKerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasweekend Meivakantie HemelvaartsweekendPinksterweekendZomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 202118 t/m 24 oktober 202127 december 2021 t/m 9 januari 202228 februari t/m

Lees verder »

Verzekering

De school heeft voor de leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Ook voor reizen, excursies enz. zijn de leerlingen verzekerd.

Lees verder »

Voorgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders een grote stap, die zorgvuldig genomen moet worden. We

Lees verder »

Ziek of naar de dokter?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-2340910). Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.nl

Lees verder »