Uw privacy is voor Kathedrale Koorschool Utrecht van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Kathedrale Koorschool Utrecht allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kathedrale Koorschool Utrecht.

Formulieren

Met onze formulieren kunt u verschillende aanvragen doen, denk hierbij aan: uw kind aanmelden, uw kind ziekmelden en verlof aanvragen voor uw kind. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, de naw-gegevens van uw kind, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, geslacht, uw toestemmingen, uw handtekening en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie maximaal één jaar in onze database op deze website. Deze informatie printen wij ook uit en bewaren wij totdat uw kind van school af gaat.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over deze cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik ervan. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Cookies worden ook geplaatst door onze sociale media partners Google en Meta. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Kathedrale Koorschool Utrecht

Plompetorengracht 5
3512CA Utrecht
koorschool@koorschoolutrecht.nl
030 234 09 10