Voor ouders

Wij betrekken u graag bij onze school. Op dit deel van de website vindt u informatie die gedurende het schooljaar van pas kan komen. Bijvoorbeeld over de Oudervereniging of Medezeggenschapsraad.

Luizenprotocol

Net zoals op andere scholen, komt op onze school van tijd tot tijd hoofdluis voor. Na elke vakantie worden onze kinderen gecontroleerd op luizen door ouders. U krijgt van te voren nog even een reminder in de app-groep van de klas, zodat u kunt zorgen dat bij de controle het haar goed door te kammen is. Wilt u dan ook […]

Lees meer

Hoe ouders het koor helpen

Post Image

Het Kathedrale Koor rekent op de hulp van ouders bij de wekelijkse koorrepetities. Ouders van groep 7 en 8 zijn daarvoor bij toerbeurt OPAL, dat betekent: Opvang Aspirant Leden van het Kathedrale Koor.

Lees meer

Vrij vragen?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-231 94 56).Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.n

Lees meer

Ouderportaal

Post Image

Voor de ouders van de leerlingen op de Koorschool is het Ouderportaal Parnassys. Daarin zijn leerlinggegevens te vinden en kun je aanpassingen van onder andere adresgegevens doorgeven. Het ouderportaal opent hier, in een apart venster.

Lees meer

Klachtenregeling

Heb je een probleem en kom je er met de leerkracht van je kind niet uit? Dan kun je het beste contact opnemen met de directeur. Werkt dat ook niet naar je zin, dan komt de klachtenregeling in beeld. Zoals elke school hebben wij ook een vaste procedure voor klachten.

Lees meer

Ouderraad

Post Image

Alle ouders van zijn lid van de vereniging van ouders (VVO) van de Kathedrale Koorschool te Utrecht. De Ouderraad (OR) is het bestuur van deze vereniging. Zij zorgen voor hulp bij extra activiteiten, houden contact met ouders, de MR, de school, het koor en beheren en innen de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt ook ingezet t.b.v. enkele activiteiten van het Kathedrale […]

Lees meer

Medezeggenschapsraad

Post Image

Twee gekozen ouders en twee leerkrachten vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). Zij hebben wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur. De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens. […]

Lees meer

Ziek of naar de dokter?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-2340910). Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.nl

Lees meer