Onze school

Wij vinden het belangrijk dat uw kind en u zich thuis voelen bij ons. Daarom zorgen we voor een positief en warm pedagogisch klimaat. Dat doen we samen met de leerlingen en met u. 

Jaarrekeningen

Recente jaarrekeningen van de school kunnen hier worden ingezien.

Lees meer

ANBI

De Kathedrale Koorschool wordt bestuurd door de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK). De Kathedrale Koorschool is vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de school gedane schenkingen zijn daarmee onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De koorschool staat in het ANBI register vermeld als Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht. RSIN: 002883831 KVK:41180001 […]

Lees meer

Welkom

Post Image

Welkom bij de Kathedrale Koorschool, de muzikaalste school van Utrecht. De koorschool is een gewone basisschool met kinderen, leerkrachten, lokalen met één bijzonder kenmerk: wij zingen.

Lees meer

Schoolgids

Post Image

Ons schoolplan 2019-2023 beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze visie en onze missie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is tevens een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?). Jaarlijks stellen we een uitgewerkt plan op, dat telkens wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het […]

Lees meer

Bestuur

Post Image

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag (zoals het bestuur officieel heet) is de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK), een naam waarin we het verleden van de school als vakopleiding voor kerkmusici terug lezen. Zie ook Oorsprong

Lees meer

Team

De koorschool maken we met z’n allen, elke dag. In die zin vormen we allemaal een team. Dus hadden we hier ook personeel boven kunnen zetten, maar dat staat zo ongezellig. Past niet bij ons team.

Lees meer

Oorsprong

De Koorschool werd in 1959 opgericht om een goede opleiding te bieden aan de jongens die in het Kathedrale Koor zongen. De school was toen nog onderdeel van de opleiding tot kerkmusicus. Die opleiding is in 1987 opgegaan in het Utrechts Conservatorium. En zowel in het Kathedrale Koor als op de koorschool zitten al jarenlang jongens én meisjes.

Lees meer

Kanjerschool

De leraren van de Kathedrale koorschool volgden in 2018-2019 de Kanjertraining

Lees meer

Schooltijden

Post Image

De schooltijden zijn dagelijks van 9.00 tot 15.15 uur, en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Per week heeft iedere groep 3 tot 4 uur muziek binnen het lesrooster. Daarnaast hebben de groepen 7 en 8 iedere donderdagavond koorrepetitie van 19.00 tot 20.00 uur.

Lees meer