Onze muziek

Met musiceren onderscheiden we ons.

Muziek en de jaarfeesten Na de herfstvakantie, op dinsdag 24 oktober, beginnen we met het project ‘Muziek en de jaarfeesten’ In de acht weken tot aan de kerstvakantie (dinsdag 5 december valt uit) zullen de kinderen onder leiding van docente Margareth Iping naast allerlei muziekactiviteiten veel liedjes leren rond de feesten St. Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. Op dinsdag 19 december […]

Lees meer

Kinderkoor Spelenderwijs

Post Image

Kinderkoor Spelenderwijs De Kathedrale Koorschool maakt graag muziekles mogelijk voor zoveel mogelijk kinderen. Daarom biedt het een muziekprogramma aan buiten schooltijd onder de naam ‘Kinderkoor Spelenderwijs’. Naast het samen zingen doen kinderen hier muzikale activiteiten en spelletjes rondom ritme, dans en beweging. De muzieklessen worden gegeven door Margareth Iping, tevens docent muziek aan de Kathedrale Koorschool. Ze geeft haar lessen […]

Lees meer

Kathedrale Koor Utrecht

Post Image

Vanaf de oprichting is de koorschool verbonden met het Kathedrale Koor Utrecht. Maandelijks zingen de kinderen van groep 7 en 8 mee in de kathedraal, de groepen 5 en 6 zijn zo’n vijf maal per jaar van de partij.

Lees meer

Muziekles op de Kathedrale Koorschool

Post Image

Kodály werkwijze op de Kathedrale Koorschool Muziekonderwijs in Nederland Het muziekonderwijs in Nederland, of beter gezegd het ontbreken daarvan, staat nu volop in de aandacht. Gelukkig is er een omslag gaande: nieuwe initiatieven worden ontplooid om het muziekonderwijs terug te brengen op de basisschool en zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor goed muziekonderwijs. De Koorschool wil graag bijdragen […]

Lees meer