Onze muziek

Met musiceren onderscheiden we ons.

Muziek en de jaarfeesten Na de herfstvakantie, op dinsdag 24 oktober, beginnen we met het project ‘Muziek en de jaarfeesten’ In de acht weken tot aan de kerstvakantie (dinsdag 5 december valt uit) zullen de kinderen onder leiding van docente Margareth Iping naast allerlei muziekactiviteiten veel liedjes leren rond de feesten St. Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. Op dinsdag 19 december […]

Lees meer

Kinderkoor Spelenderwijs

Post Image

Kinderkoor Spelenderwijs  De Kathedrale Koorschool Utrecht biedt een bijzonder muzieklesprogramma, gebaseerd op zingen aan jonge kinderen uit groep 1 t/m 4. Tijdens de lessen leren de kinderen muziek volgens de Kodály werkwijze, die ook op de Kathedrale Koorschool vanaf groep 5 wordt toegepast. Op de koorschool wordt muziek beschouwd als een kernvak waarvoor een heldere ambitie is geformuleerd.De kinderen leren […]

Lees meer

Kathedrale Koor Utrecht

Post Image

Vanaf de oprichting is de koorschool verbonden met het Kathedrale Koor Utrecht. Maandelijks zingen de kinderen van groep 7 en 8 mee in de kathedraal, de groepen 5 en 6 zijn zo’n vijf maal per jaar van de partij.

Lees meer

Muziekles op de Kathedrale Koorschool

Post Image

  Nieuwe koers door implementatie Kodály werkwijze op de Kathedrale Koorschool Muziekonderwijs in Nederland Het muziekonderwijs in Nederland, of beter gezegd het ontbreken daarvan, staat nu volop in de aandacht. Gelukkig is er een omslag gaande: nieuwe initiatieven worden ontplooid om het muziekonderwijs terug te brengen op de basisschool en zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor goed muziekonderwijs. […]

Lees meer