Home » Activiteit » digitale Algemene Ledenvergadering OR en MR. Jaarverslag en begroting worden besproken en vastgesteld.

digitale Algemene Ledenvergadering OR en MR. Jaarverslag en begroting worden besproken en vastgesteld.