KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 03 december 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Bericht ministerie OCW

Aanscherping zelftestadvies
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten het zelftestadvies aan te scherpen, om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Vanaf nu geldt: alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het onderwijspersoneel in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs – gevaccineerd of niet – doen twee keer per week thuis een preventieve zelftest. Tot nu toe gold dit dringende testadvies enkel voor niet-beschermd personeel. Volgende week worden de eerste testen op school bezorgd. Alle kinderen krijgen er dan een paar mee naar huis. De bedoeling is dat jullie thuis testen, anders zouden we op school een heuse teststraat in moeten richten.


Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis. In het geval van bekende chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid mogen leerlingen van de basisschool wel naar school komen.
Kinderen met milde klachten doen een thuistest. Bij een negatief testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij thuis totdat de leerling 24 uur klachtenvrij is. Bij een positieve zelftest doen ze een PCR test bij de GGD.

December op de Koorschool

IMG_2166
IMG_2179
De maand december gaat er anders uitzien dan we aanvankelijk dachten en hoopten. Vandaag hadden we in ieder geval een feestelijke sinterklaasviering.

Gisteren hebben we als team overlegd hoe we zo goed mogelijk zoveel mogelijk door kunnen laten gaan.
22 december tussen 17.30- 18.30 uur vieren we, zoals gepland, kerstfeest in de eigen groep. We hebben begrepen dat dit mag en kan, omdat het onder onderwijstijd valt.
De bedoeling was dat elk kind iets mee zou nemen om in de eigen groep een buffetje te maken van lekkere dingen. Het samen eten delen dat door zoveel mensen thuis wordt bereid, wordt helaas afgeraden. We willen het daarom wat stroomlijnen door enkele ouders te vragen om soep, wat broodjes met wat lekkers erop een lekker toetje te regelen.

23 december willen de kinderen toch heel graag aan jullie als ouders hun kerstrepertoire laten horen! We organiseren een concertje buiten en houden de cohorten intact.
Om 14.30 uur voor de ouders uit groep 4/5/6
Om 15.00 uur voor de ouders uit groep 7/8.
De concertjes duren ongeveer 15 minuten. Het is de bedoeling dat ouders aansluitend met hun kind(eren) het schoolplein verlaten. Dat betekent dat de kinderen van groep 4/5/6 dus wat eerder naar huis mogen die dag.

24 december, de vrijdag voor de vakantie, mogen alle kinderen die dat willen van zich laten horen door muziek te maken, te zingen of bv een gedicht voor te dragen. Je kunt je opgeven via de intekenlijst in de klas. Ook hier handhaven we de cohorten en we vinden het reuze jammer dat jullie als ouders hier geen getuige van kunnen zijn. De groepen 4/5/6 zijn om 9.15 uur aan de beurt en de groepen 7.8 om 11.00 uur. De school is dan om 12.30 uur uit.

Op het moment van dit schrijven wordt uitgezocht met de parochie of er nog een mogelijkheid is om het kinderkerstfeest voor groep 4/5/6 in de kathedraal door te laten gaan op een vroeger tijdstip. Zodra daar iets over te melden is, laten we dat weten.
Het geplande kerstconcert op 19 december van het KKU in samenwerking met de Koorschool, gaat helaas niet door. Wel worden er op de dag zelf opnamen gemaakt, die later verspreid worden.

Koorschooltrui en ouderproject KKU

Afbeelding1
Bericht van de Ouderraad
Na de eerste oproep via alle klassenapps zijn al veel nieuwe koorschooltruien besteld. Mocht je het bericht gemist hebben, en nog een nieuwe trui willen: (dezelfde als vorig jaar: rode hoodie met logo van de Koorschool, 24 euro), stuur dan een berichtje naar Saartje: 06 4190 6239 met de naam van je kind en de gewenste maat.
We hopen de truien dan voor de kerstvakantie geleverd te hebben.

Ouderproject KKU
In de vorige nieuwsbrief nodigden we alle koorschoolouders van harte uit om mee te doen aan het ouderproject van het KKU, vanuit de opluchting dat er eindelijk wat meer leek te kunnen op zanggebied. Inmiddels zijn er helaas weer meer beperkingen gekomen, maar de uitnodiging blijft staan! We blijven hopen dat het project gewoon volgens plan door kan gaan; zo niet dan kijken we naar alternatieven. Dus: ben je geintereseerd, geef je gewoon op en dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Inmiddels hebben zich al vijf ouders aangemeld! De praktische informatie nog even op een rij:
Het project houdt in dat in vier repetities onder leiding van Hester Westra een mis wordt ingestudeerd, die op zondag 6 februari in de Catharinakathedraal zal worden uitgevoerd, in de viering van 10.30 uur.De repetities van dit koorproject zijn op vier maandagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari; waarschijnlijk van plm 20-22 uur in de Koorschool. Als je geinteresseerd bent, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly. Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom! Als je weet in welke stemgroep je zingt (sopraan, alt, tenor, bas) dan is het fijn als je dat vast aangeeft; anders kan Hester daar naar kijken met een korte stemtest.

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook instagram