KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader],

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 28 april 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Slingers


En zo is het alweer bijna meivakantie en is het buitenspelen in cohorten, het zingen in cohorten en het (vanaf groep 7) bewegen door de school met een mondkapje een tweede natuur geworden.
We zijn blij dat er op onze school geen groepen naar huis zijn gestuurd vanwege een uitbraak, maar realiseren ons ook dat dit zomaar kan gebeuren. Kortom, we blijven waakzaam en alert.
We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie straks ook kunnen en mogen genieten van wat dagen vrij.

We bezinnen ons op wat we nog wel zouden kunnen doen om dit schooljaar toch nog ‘slingers op te hangen’.
  • Er staat nog steeds een Koorschoolconcert in de agenda op zondagmiddag 27 juni. Echter, we zijn gewend dat we dan met alle kinderen tegelijk op het podium staan. Afhankelijk van wat tegen die tijd mogelijk is, bezinnen we ons op alternatieve ideeën hiervoor. Ondertussen oefenen we het repertoire gewoon door met de enkele groepen.
  • Ook zoeken we naar een alternatief voor het schoolreisje en het zomerfeest. Samen met de ouderraad werken we m.b.t. het bovenstaande aan alternatieven, afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.
  • We denken samen met het bestuur van het Kathedrale Koor na over een passend afscheid van de kinderen van groep 8 van het zingen van de mis in de Catharinakathedraal. Tijdens een mis mogen maar 4 zangers hun medewerking verlenen, maar daarbuiten mag de hele groep zingen. Er zijn ideeën in de maak.
  • Ook broeden we op een leuke jaarafsluiting van groep 8. Zij hebben inmiddels al veel van de leuke dingen moeten missen. Het is nog te vroeg om daar concreet iets over te zeggen.
Kortom: we zetten ons in om binnen de grenzen van het mogelijke, toch ook de leuke dingen te organiseren. Na de meivakantie hopen we wat concreter te worden!

Koningsspelen

811b551a-cdca-4b56-b7cc-cba575724413
Met dank aan Marlies, Dymph en leden van de OR, hebben we in de bekende cohorten toch de Koningsspelen kunnen houden. Blindemannetje met een mondkapje ging prima! Het was een leuke, vrolijke en gelukkig ook zonnige dag.Penningmeester OR
De OR zoekt nog steeds een penningmeester m.i.v. het volgend schooljaar.
Vind je het leuk om samen met andere ouders een keer in de maand te overleggen in de Ouderraad? En zie je jezelf wel de financiën van de Ouderraad secuur en gestructureerd beheren? Dan zijn we naar jou op zoek! Wil je je aanmelden, of heb je vragen, neem dan contact op met Fouke ( fouke@boss-reus.nl) of Bauwien (voorzitter,bauwienvandermeer@gmail.com).

b91e49c6-63a3-4b84-b80e-2c87b26f7801

Aankomende activiteiten

Repetitie:

28 oktober 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

31 oktober 2021 van 10:00 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Hoogmis:

31 oktober 2021 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

467 Mis in d - Mozart 1125 If ye love me - Tallis 1334 Also Hat Gott die welt geliebt - Franck Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Deze week: kijkmomenten voor grootouders

31 oktober 2021 Hele dag

 

Schoolontbijt

3 november 2021 van 09:00 tot 10:00

 

Repetitie:

4 november 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Zingen gr 5 en 6 tijdens Sint Maarten Parade

5 november 2021 van 18:00 tot 20:00

 

Avond kanjertraining voor ouders

9 november 2021 van 19:30 tot 21:30

 

Repetitie:

11 november 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

11 november 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Lootjes trekken voor Sinterklaas

15 november 2021 Hele dag

 

Repetitie:

18 november 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

21 november 2021 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Let op eerder vanwege kleden in RoodWit Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Christus Koning

21 november 2021 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Christus Koning Koorschool eerste keer RoodWit Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

25 november 2021 van 18:55 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

facebook instagram