KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 14 april 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het is al even geleden dat we iets verteld hebben over een stukje onderwijsontwikkeling op de Koorschool.

Hoe staat het eigenlijk met het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen?
Om te beginnen realiseren we ons dat ons basisaanbod al op een behoorlijk hoog niveau is. Onze IB-er Helena, maakte ons daar weer op attent. Echter, onze ambities m.b.t. de schoolbrede resultaten, liggen boven de landelijke norm.

Wat doen we dan precies?
Omdat muziek en zang een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod is, blijven we allereerst de verrijkte leerroute in de methodes volgen. Voor alle vakken is een plus- leerroute en er is voor deze kinderen instructie op niveau. We kiezen niet voor (bv.) een plusgroep voor hoogbegaafde kinderen. Dat valt niet te verenigen met hoe we ons (muziek)rooster vorm geven. Verder werken we met weektaken op niveau en maken we veel gebruik van structureel verdiepende materialen.
Wat is nieuw?

Zoals jullie weten schaften we vorig jaar de methode Blink aan. Hierin zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek verenigd. Een belangrijk onderdeel van deze lessen vormt het onderzoekend leren. Dat vergt voor leerkrachten een nieuwe manier van begeleiden. Het vergt oefening om kinderen te begeleiden om een goede onderzoeksvraag te stellen. Elke teamvergadering komt dit onderwerp terug en delen we ervaringen. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben veel plezier in deze lessen.
We prijzen ons gelukkig met een ervaren IB-er. Tijdens de besprekingen die zij voert met leerkrachten, gaat zij het gesprek aan over deze kinderen. Hoe leren ze? Kennen we daar de achtergronden van? Wat hebben ze nodig? Ook hebben we dit schooljaar onze collectieve kennis over mee verhoogd externe ondersteuning en IB-er ondersteuning op studiedagen. Ondertussen blijven we zoeken naar goede werkvormen en materialen.

Open Dag en opbrengst Vastenactie

1-a1a9832df0f245ffb774cc2181fdead3
Open Dag
We verheugen ons op de Open Dag aanstaande zaterdag. Zo'n 29 gezinnen hebben belangstelling en worden rondgeleid in cohorten door ons gebouw.Vastenactie
Ondanks de belemmeringen rond Corona, heeft de Vastenactie voor jonge kinderen in Zuid- Afrika toch zo’n 700,- euro opgeleverd. Heel hartelijk dank!

Penningmeester ouderraad gezocht

Koorschool team op online open dag
De Ouderraad zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Fouke, neemt aan het eind van het schooljaar afscheid omdat zijn dochter Tonke volgend jaar naar de middelbare school gaat. We zullen hem en zijn secure en weldoordachte bewindvoering over de financiën missen!
Vind je het leuk om samen met andere ouders een keer in de maand te overleggen in de Ouderraad? En zie je jezelf wel de financiën van de Ouderraad secuur en gestructureerd beheren? Dan zijn we naar jou op zoek! Wil je je aanmelden, of heb je vragen, neem dan contact op met Fouke ( fouke@boss-reus.nl) of Bauwien (voorzitter, bauwienvandermeer@gmail.com).

De Ouderraad helpt de samenwerking tussen de ouders onderling en tussen de ouders en alle geledingen van de school te bevorderen. Zo helpen we vanuit de OR mee bij de organisatie van diverse activiteiten door het jaar heen, en beheren we namens de ouders de ouderbijdrage. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën, waaronder het opstellen van de begroting en het jaarverslag, en het innen van de ouderbijdrage.

Aankomende activiteiten

Deze week: uitloop rapportgesprekken

25 februari 2024 Hele dag

 

groep 8, open lesmiddag brugklas

27 februari 2024 van 12:00 tot 15:00

 

Repetitie:

29 februari 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Maud Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

groep 8, open lesmiddag brugklas

6 maart 2024 van 12:00 tot 13:00

 

Repetitie:

7 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Vader Aafke Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

14 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Groep 8: uitslag doorstroomtoets

15 maart 2024 Hele dag

 

Inzingen

17 maart 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Doe eens gek. kom op tijd Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Hoogmis:

17 maart 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Groep 8: optionele adviesgesprekken

17 maart 2024 Hele dag

 

Week van de Lentekriebels

17 maart 2024 Hele dag

 

Kangoeroe rekenwedstrijd

21 maart 2024 Hele dag

 

Repetitie:

21 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

24 maart 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Palmzondag

24 maart 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Palmzondag Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw

24 maart 2024 van 16:00 tot 19:25
COV Excelsior Concertgebouw

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw Samen met de koorschool Er is busvervoer. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC

 

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw

24 maart 2024 van 19:30 tot 22:00
Concertgebouw Amsterdam

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC

 

facebook instagram