KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 14 april 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het is al even geleden dat we iets verteld hebben over een stukje onderwijsontwikkeling op de Koorschool.

Hoe staat het eigenlijk met het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen?
Om te beginnen realiseren we ons dat ons basisaanbod al op een behoorlijk hoog niveau is. Onze IB-er Helena, maakte ons daar weer op attent. Echter, onze ambities m.b.t. de schoolbrede resultaten, liggen boven de landelijke norm.

Wat doen we dan precies?
Omdat muziek en zang een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod is, blijven we allereerst de verrijkte leerroute in de methodes volgen. Voor alle vakken is een plus- leerroute en er is voor deze kinderen instructie op niveau. We kiezen niet voor (bv.) een plusgroep voor hoogbegaafde kinderen. Dat valt niet te verenigen met hoe we ons (muziek)rooster vorm geven. Verder werken we met weektaken op niveau en maken we veel gebruik van structureel verdiepende materialen.
Wat is nieuw?

Zoals jullie weten schaften we vorig jaar de methode Blink aan. Hierin zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek verenigd. Een belangrijk onderdeel van deze lessen vormt het onderzoekend leren. Dat vergt voor leerkrachten een nieuwe manier van begeleiden. Het vergt oefening om kinderen te begeleiden om een goede onderzoeksvraag te stellen. Elke teamvergadering komt dit onderwerp terug en delen we ervaringen. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben veel plezier in deze lessen.
We prijzen ons gelukkig met een ervaren IB-er. Tijdens de besprekingen die zij voert met leerkrachten, gaat zij het gesprek aan over deze kinderen. Hoe leren ze? Kennen we daar de achtergronden van? Wat hebben ze nodig? Ook hebben we dit schooljaar onze collectieve kennis over mee verhoogd externe ondersteuning en IB-er ondersteuning op studiedagen. Ondertussen blijven we zoeken naar goede werkvormen en materialen.

Open Dag en opbrengst Vastenactie

1-a1a9832df0f245ffb774cc2181fdead3
Open Dag
We verheugen ons op de Open Dag aanstaande zaterdag. Zo'n 29 gezinnen hebben belangstelling en worden rondgeleid in cohorten door ons gebouw.Vastenactie
Ondanks de belemmeringen rond Corona, heeft de Vastenactie voor jonge kinderen in Zuid- Afrika toch zo’n 700,- euro opgeleverd. Heel hartelijk dank!

Penningmeester ouderraad gezocht

Koorschool team op online open dag
De Ouderraad zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Fouke, neemt aan het eind van het schooljaar afscheid omdat zijn dochter Tonke volgend jaar naar de middelbare school gaat. We zullen hem en zijn secure en weldoordachte bewindvoering over de financiën missen!
Vind je het leuk om samen met andere ouders een keer in de maand te overleggen in de Ouderraad? En zie je jezelf wel de financiën van de Ouderraad secuur en gestructureerd beheren? Dan zijn we naar jou op zoek! Wil je je aanmelden, of heb je vragen, neem dan contact op met Fouke ( fouke@boss-reus.nl) of Bauwien (voorzitter, bauwienvandermeer@gmail.com).

De Ouderraad helpt de samenwerking tussen de ouders onderling en tussen de ouders en alle geledingen van de school te bevorderen. Zo helpen we vanuit de OR mee bij de organisatie van diverse activiteiten door het jaar heen, en beheren we namens de ouders de ouderbijdrage. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën, waaronder het opstellen van de begroting en het jaarverslag, en het innen van de ouderbijdrage.

Aankomende activiteiten

Matthäus Passion Nieuwe Kerk Katwijk

1 april 2023 van 13:30 tot 15:30
alle info via Parro/mail

 

Matthäus Passion Joriskerk Amersfoort

1 april 2023 van 19:30 tot 20:30

 

Inzingen

2 april 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Palmzondag

2 april 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Palmzondag Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Matthäus Passion Nicoliakerk Utrecht

2 april 2023 van 15:00 tot 16:00
alle info via Parro/mail

 

Matthäus met KCOV

2 april 2023 van 19:30 tot 21:00
Concertgebouw

Matthäus met KCOV Selectie van 22 zangers uit Koorschool en Koor Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC

 

Deze en komende week: optionele driehoeksgesprekken

3 april 2023 Hele dag

 

Repetitie Witte Donderdag Goede Vrijdag

4 april 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Repetitie Witte Donderdag Goede Vrijdag Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Paasviering

6 april 2023 Hele dag

 

Introductieles (nieuwe leerlingen)

6 april 2023 van 16:00 tot 16:45

 

Inzingen

6 april 2023 van 18:00 tot 18:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Heren 3, Heren 1

 

Witte Donderdag Hoogmis

6 april 2023 van 19:00 tot 20:30
Sint-Catharinakathedraal

Witte Donderdag Hoogmis Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Heren 3, Heren 1

 

Goede vrijdag (vrij)

7 april 2023 Hele dag

 

Repetitie Pasen en Paaswake

8 april 2023 van 09:50 tot 11:30
Sint-Catharinakathedraal

Repetitie Pasen en Paaswake Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

9 april 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pasen

9 april 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Pasen Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

2e Paasdag

10 april 2023 Hele dag

 

Eerste ochtend repetitie met groep 6

11 april 2023 van 08:20 tot 09:00
Koorschool

Eerste ochtend repetitie met groep 6 Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8, Ks 5&6

 

Audities vanaf 15:40u

11 april 2023 van 15:15 tot 17:00

 

Audities vanaf 15:40u

13 april 2023 van 15:15 tot 17:00

 

MR-vergadering

13 april 2023 van 15:30 tot 17:00

 

Repetitie:

13 april 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

20 april 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Koningsspelen

21 april 2023 Hele dag

 

Meivakantie

23 april 2023 Hele dag

 

facebook instagram