KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 17 maart 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Aanloop naar de open dag

Zoals gebruikelijk houd ik jullie graag op de hoogte van de animo voor de Koorschool van potentiële nieuwe gezinnen, waarbij we ons moeten realiseren dat dit een momentopname is.
Tot nu toe (en het is nog vroeg) hebben 7 leerlingen en hun ouders belangstelling voor groep 4, 3 voor groep 5 en 1 voor groep 6. Dat is een mooi begin.

Jullie als ouders zijn de beste ambassadeurs voor de Koorschool. We hopen dat jullie in je eigen omgeving wervend reclame wilt maken voor onze bijzondere school! Binnenkort krijgen jullie flyers om uit te delen. Denk ook aan clubs en verenigingen. Overal waar kinderen zijn in de leeftijd van 7,8 en 9 jaar.
We zoeken kinderen die van zingen houden. Dat altijd in de eerste plaats! De muzieklessen beslaan een groot deel van ons onderwijsprogramma. Dan is het fijn dat kinderen qua leerstof mee kunnen komen. Maar we verwelkomen soms ook een muzikaal kind dat wat meer ondersteuning nodig heeft.

We hopen onze open dag op 17 april Coronaproof door te laten gaan. Daarnaast houden we de gehele maand april op de dinsdag- en donderdagochtend open ochtenden. Per dagdeel kan er dan één gezin rondgeleid worden.

Vastenactie

Schermafbeelding 2021-03-17 om 08.18.28
De Koorschool doet dit jaar mee aan de jaarlijkse Vastenactie. Voor wie dit begrip niet kent: de Vastenactie is een project om geld in te zamelen gedurende de vastentijd (17 februari – 3 april). Het idee is om het in de vastenperiode wat zuiniger aan te doen, een beetje te vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen gaat naar mensen die het minder hebben. Een mooie gedachte om kinderen mee te geven misschien.
Collega Annemiek had daar al van alles voor bedacht. Helaas moeten we het simpel houden, vanwege Corona. Het doel dit jaar is om jonge kinderen uit de sloppenwijken van Pretoria naar school te laten gaan. Want alleen scholing biedt deze kinderen kans op een toekomst.
Volgende week zal in alle klassen een PowerPoint presentatie te zien zijn met onder andere filmpjes over de vastenactie. Vervolgens gaan de kinderen met elkaar in gesprek over hoe ze Corona-proof geld in kunnen zamelen.

Voor meer informatie over de vastenactie, kunnen jullie kijken op: https://rkdu.nl/vastenactie-2021/

Wat doet onze IB-er Helena nu precies?

IMG_8133
Op de Koorschool ligt de focus op zingen en muziek. Daar gaat ook een flink deel van onze personele bezetting aan op. We hebben 4 uur per week beschikbaar voor onze IB-er. Dat is te doen, met name voor de reguliere taken. Maar als er wat meer ondersteuning nodig is, is dit weinig. Van onze leerlingen vragen we dan ook bij binnenkomst een behoorlijk niveau. Er is dus beperkte ruimte om kinderen met een complexere hulpvraag te bedienen in vergelijking met reguliere scholen. Ik kan een schakel zijn in het zoeken naar passende ondersteuning.
Hieronder vertelt Helena over haar werkzaamheden op de Koorschool.

Ik ben als IB’er verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school en de begeleiding en professionalisering van leraren.
Ik zal niet compleet zijn, maar in grote lijnen houdt mijn taak het volgende in:
  • Ik heb contact met de directeur over het ontwikkelen van onderwijs- en ondersteuningsbeleid in de school.
  • Ik voer twee keer per jaar groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten.
  • Ik adviseer, als nodig, collega’s o.a. over leerlingen, didactische- en pedagogische vragen en klassenmanagement.
  • Ik observeer klassensituaties om advies te geven aan de collega’s.
  • Ik ondersteun waar nodig leerkrachten in de contacten met ouders/verzorgers.
  • Als het nodig is organiseer ik onderzoek en/of speciale hulp m.b.t. leerlingen.
  • Ik zorg voor dossiervorming en dossierbeheer t.b.v. leerlingen.
  • Twee keer per jaar analyseer ik de toetsresultaten en bespreek dit met directie en het team.
  • Ik heb contact met een bovenschools IB-netwerk over inhoud en professionalisering.
Als er vragen zijn dan ben ik op woensdagen tussen half 9 en half 1 telefonisch te bereiken of via de mail helena@koorsschoolutrecht.nl

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook instagram