KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 17 maart 2021 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Aanloop naar de open dag

Zoals gebruikelijk houd ik jullie graag op de hoogte van de animo voor de Koorschool van potentiële nieuwe gezinnen, waarbij we ons moeten realiseren dat dit een momentopname is.
Tot nu toe (en het is nog vroeg) hebben 7 leerlingen en hun ouders belangstelling voor groep 4, 3 voor groep 5 en 1 voor groep 6. Dat is een mooi begin.

Jullie als ouders zijn de beste ambassadeurs voor de Koorschool. We hopen dat jullie in je eigen omgeving wervend reclame wilt maken voor onze bijzondere school! Binnenkort krijgen jullie flyers om uit te delen. Denk ook aan clubs en verenigingen. Overal waar kinderen zijn in de leeftijd van 7,8 en 9 jaar.
We zoeken kinderen die van zingen houden. Dat altijd in de eerste plaats! De muzieklessen beslaan een groot deel van ons onderwijsprogramma. Dan is het fijn dat kinderen qua leerstof mee kunnen komen. Maar we verwelkomen soms ook een muzikaal kind dat wat meer ondersteuning nodig heeft.

We hopen onze open dag op 17 april Coronaproof door te laten gaan. Daarnaast houden we de gehele maand april op de dinsdag- en donderdagochtend open ochtenden. Per dagdeel kan er dan één gezin rondgeleid worden.

Vastenactie

Schermafbeelding 2021-03-17 om 08.18.28
De Koorschool doet dit jaar mee aan de jaarlijkse Vastenactie. Voor wie dit begrip niet kent: de Vastenactie is een project om geld in te zamelen gedurende de vastentijd (17 februari – 3 april). Het idee is om het in de vastenperiode wat zuiniger aan te doen, een beetje te vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen gaat naar mensen die het minder hebben. Een mooie gedachte om kinderen mee te geven misschien.
Collega Annemiek had daar al van alles voor bedacht. Helaas moeten we het simpel houden, vanwege Corona. Het doel dit jaar is om jonge kinderen uit de sloppenwijken van Pretoria naar school te laten gaan. Want alleen scholing biedt deze kinderen kans op een toekomst.
Volgende week zal in alle klassen een PowerPoint presentatie te zien zijn met onder andere filmpjes over de vastenactie. Vervolgens gaan de kinderen met elkaar in gesprek over hoe ze Corona-proof geld in kunnen zamelen.

Voor meer informatie over de vastenactie, kunnen jullie kijken op: https://rkdu.nl/vastenactie-2021/

Wat doet onze IB-er Helena nu precies?

IMG_8133
Op de Koorschool ligt de focus op zingen en muziek. Daar gaat ook een flink deel van onze personele bezetting aan op. We hebben 4 uur per week beschikbaar voor onze IB-er. Dat is te doen, met name voor de reguliere taken. Maar als er wat meer ondersteuning nodig is, is dit weinig. Van onze leerlingen vragen we dan ook bij binnenkomst een behoorlijk niveau. Er is dus beperkte ruimte om kinderen met een complexere hulpvraag te bedienen in vergelijking met reguliere scholen. Ik kan een schakel zijn in het zoeken naar passende ondersteuning.
Hieronder vertelt Helena over haar werkzaamheden op de Koorschool.

Ik ben als IB’er verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school en de begeleiding en professionalisering van leraren.
Ik zal niet compleet zijn, maar in grote lijnen houdt mijn taak het volgende in:
  • Ik heb contact met de directeur over het ontwikkelen van onderwijs- en ondersteuningsbeleid in de school.
  • Ik voer twee keer per jaar groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten.
  • Ik adviseer, als nodig, collega’s o.a. over leerlingen, didactische- en pedagogische vragen en klassenmanagement.
  • Ik observeer klassensituaties om advies te geven aan de collega’s.
  • Ik ondersteun waar nodig leerkrachten in de contacten met ouders/verzorgers.
  • Als het nodig is organiseer ik onderzoek en/of speciale hulp m.b.t. leerlingen.
  • Ik zorg voor dossiervorming en dossierbeheer t.b.v. leerlingen.
  • Twee keer per jaar analyseer ik de toetsresultaten en bespreek dit met directie en het team.
  • Ik heb contact met een bovenschools IB-netwerk over inhoud en professionalisering.
Als er vragen zijn dan ben ik op woensdagen tussen half 9 en half 1 telefonisch te bereiken of via de mail helena@koorsschoolutrecht.nl

Aankomende activiteiten

Inzingen

28 mei 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

28 mei 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Bestuursvergadering

30 mei 2023 van 19:30 tot 20:30

 

Repetitie:

1 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

4 juni 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

4 juni 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

schoolreis gr 4/5/6

8 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

8 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Schoolfotograaf

15 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

15 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

16 juni 2023 Hele dag

 

Vaderdag

18 juni 2023 Hele dag

 

Koorschoolconcert (hele school)

18 juni 2023 van 13:30 tot 14:30

Verdere info volgt

 

Koorschoolconcert

18 juni 2023 van 14:30 tot 17:00
????

Koorschoolconcert OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorreis groep 7/8

19 juni 2023 van 08:00 tot 18:00

 

screening leerlingen groep 5 door JGZ op onze school

20 juni 2023 van 09:00 tot 12:00

 

Repetitie:

22 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Rapport mee

23 juni 2023 Hele dag

 

Deze week: optionele rapportgesprekken

26 juni 2023 Hele dag

 

facebook instagram