KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 08 december 2020 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
efd190f2-97d8-44da-9962-096221368b91

Nieuws uit de school

Driehoeksgesprekken
Volgende week zijn er driehoeksgesprekken. Als het goed is hebben jullie daarvoor een digitale uitnodiging gehad. Het gaat dus om gesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht. De leerlingen hebben een ‘praatpapier’ ingevuld, dat jullie thuis kunnen aanvullen. Dat is een handige leidraad voor het gesprek. De gesprekken worden online gehouden.

Luizencontrole
De gebruikelijke luizencontrole na een vakantie, wordt momenteel vanwege de Corona-maatregelen niet gehandhaafd. Daarom een dringend verzoek aan jullie om met regelmaat zelf je kind te controleren. Elke keer na een vakantie is een mooi terugkerend patroon.
Hier vind je een instructie: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
Bel voor tips gerust naar school.

Afmelden koorschool en/of Kathedrale Koor
Misschien is het niet voor iedereen helder, maar het afmelden op school is wat anders dan afmelden bij het koor. Daarom zet ik het nog even op een rijtje.
  • de reguliere ziekmeldingen kunnen worden gedaan bij de leerkracht of bij Lahbib. De laatste houdt van iedere leerling de absentie bij
  • bijzondere verlofaanvragen, bv over vakantie in schooltijd, graag naar Margriet
  • afwezigheid melden voor de repetities van het Kathedrale Koor graag via: afmelden@Kathedrale Koorweb.nl
Voor de duidelijkheid: dit geldt voor groep 7 en 8. Daaronder valt de ochtendrepetitie en de repetitie op donderdagavond.

Corona- update
Fijn dat iedereen zo goed uitkijkt en zo voorzichtig is. Dat vinden we heel belangrijk, vooral in het licht van het feit dat de besmettingen in Utrecht de laatste weken fors toenemen.
Bij twijfel over klachten in relatie tot naar school gaan: gewoon even bellen. En mochten er huisgenoten besmet zijn, dan horen we dat natuurlijk. De GGD neemt dan contact met ons op om ons te vertellen of en welke maatregelen we dan moeten nemen.
We beseffen heel goed dat het voor de nieuwe gezinnen best een vreemde situatie moet zijn. Je levert je kind af, maar bent weinig betrokken bij het schoolleven. Collega Annemiek van groep 4/5 heeft veel zin om binnenkort een filmpje te maken om zo letterlijk de schooldag wat meer in beeld te brengen.
Verder ook mede namens het team veel sterkte voor diegenen die nog dagelijks getroffen worden door deze crisis in hun werk en/of privésituatie.

Herinrichting Voorstraat
De herinrichting van de Voorstraat komt in de laatste fase. Als alles volgens planning gaat, is de straat eind oktober klaar. In de herfstvakantie wordt er geasfalteerd. We kijken er naar uit.

Relationele en seksuele opvoeding
De universiteit van Utrecht wil graag een beeld krijgen hoe het gaat met relationele en seksuele opvoeding thuis. Daartoe hebben ze een vragenlijst ontworpen. Wat zijn de ervaringen, eventuele zorgen en uitdagingen van ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar als het gaat om de seksuele ontwikkelen van hun kind(eren)? En in het praten over seksualiteit met hun kind(eren)? Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over hoe ouders en opvoeders hun rol zien in het bevorderen van een positieve seksuele ontwikkeling van hun kind(eren) en het voorkomen en omgaan met negatieve seksuele ervaringen. Daarnaast willen we met dit onderzoek meer inzicht krijgen in hoe ouders en opvoeders mogelijk ondersteund willen worden bij de seksuele opvoeding van hun kind(eren). Het doel is om bij te dragen aan goede voorlichting en het (beter) ondersteunen van ouders en opvoeders. Als je mee wilt doen, vind je hier de link.
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_1KRDaRgbSHXg6gt
Groep 7 is creatief

Het eerst thema van Blink is inmiddels afgesloten. Tweetallen hebben over het eigen onderzoek naar een beroemde familie een lapbook gemaakt en een korte presentatie daarover gehouden. Het leuke van een lapbook is, dat alle informatieve stukjes tekst op een inventieve manier zijn verborgen in een vouw-werkje. Dat roept nieuwsgierigheid op, en nog steeds staan er kinderen bij lapbooks van …

Lees meer

Sint Maarten met groep 6

Het is weer Sint Maarten-tijd en ook dit jaar hebben de kinderen weer liedjes ingestudeerd die horen bij de tijd van het jaar. Op woensdagavond zijn ze hiermee op tv te zien, maar vanochtend gaven zij een live-concert (op afstand) voor de ouders. Het weer zat mee, droog en bewolkt zodat de lampjes in de lampionnen toch nog wel een …

Lees meer

Groep 8 aan het werk

In groep 8 zijn we deze week bezig met het afronden van thema 2 bij taal, spelling en rekenen. De laatste les van rekenen was de Eureka-les. Hierin wordt een moeilijke rekenvraag aan de kinderen voorgelegd. En de les van vandaag was pittig! Het lesboek van thema 2 mocht vandaag mee naar huis. Kijkt u maar eens naar de Eureka-les …

Lees meer

Nieuws uit groep 4/5

In deze nieuwsbrief kunnen jullie zien waar de kinderen in groep 4/5 de afgelopen 2 weken druk mee bezig zijn geweest.Bij de laatste rekenles van blok 2 kregen de kinderen van groep 4 de opdracht om keerkunst te maken. Groep 5 ging in tweetallen een spiegeldans maken. Ze werkten goed met elkaar samen en het was heel leuk om naar de …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook