KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 08 december 2020 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
efd190f2-97d8-44da-9962-096221368b91

Nieuws uit de school

Driehoeksgesprekken
Volgende week zijn er driehoeksgesprekken. Als het goed is hebben jullie daarvoor een digitale uitnodiging gehad. Het gaat dus om gesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht. De leerlingen hebben een ‘praatpapier’ ingevuld, dat jullie thuis kunnen aanvullen. Dat is een handige leidraad voor het gesprek. De gesprekken worden online gehouden.

Luizencontrole
De gebruikelijke luizencontrole na een vakantie, wordt momenteel vanwege de Corona-maatregelen niet gehandhaafd. Daarom een dringend verzoek aan jullie om met regelmaat zelf je kind te controleren. Elke keer na een vakantie is een mooi terugkerend patroon.
Hier vind je een instructie: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
Bel voor tips gerust naar school.

Afmelden koorschool en/of Kathedrale Koor
Misschien is het niet voor iedereen helder, maar het afmelden op school is wat anders dan afmelden bij het koor. Daarom zet ik het nog even op een rijtje.
  • de reguliere ziekmeldingen kunnen worden gedaan bij de leerkracht of bij Lahbib. De laatste houdt van iedere leerling de absentie bij
  • bijzondere verlofaanvragen, bv over vakantie in schooltijd, graag naar Margriet
  • afwezigheid melden voor de repetities van het Kathedrale Koor graag via: afmelden@Kathedrale Koorweb.nl
Voor de duidelijkheid: dit geldt voor groep 7 en 8. Daaronder valt de ochtendrepetitie en de repetitie op donderdagavond.

Corona- update
Fijn dat iedereen zo goed uitkijkt en zo voorzichtig is. Dat vinden we heel belangrijk, vooral in het licht van het feit dat de besmettingen in Utrecht de laatste weken fors toenemen.
Bij twijfel over klachten in relatie tot naar school gaan: gewoon even bellen. En mochten er huisgenoten besmet zijn, dan horen we dat natuurlijk. De GGD neemt dan contact met ons op om ons te vertellen of en welke maatregelen we dan moeten nemen.
We beseffen heel goed dat het voor de nieuwe gezinnen best een vreemde situatie moet zijn. Je levert je kind af, maar bent weinig betrokken bij het schoolleven. Collega Annemiek van groep 4/5 heeft veel zin om binnenkort een filmpje te maken om zo letterlijk de schooldag wat meer in beeld te brengen.
Verder ook mede namens het team veel sterkte voor diegenen die nog dagelijks getroffen worden door deze crisis in hun werk en/of privésituatie.

Herinrichting Voorstraat
De herinrichting van de Voorstraat komt in de laatste fase. Als alles volgens planning gaat, is de straat eind oktober klaar. In de herfstvakantie wordt er geasfalteerd. We kijken er naar uit.

Relationele en seksuele opvoeding
De universiteit van Utrecht wil graag een beeld krijgen hoe het gaat met relationele en seksuele opvoeding thuis. Daartoe hebben ze een vragenlijst ontworpen. Wat zijn de ervaringen, eventuele zorgen en uitdagingen van ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar als het gaat om de seksuele ontwikkelen van hun kind(eren)? En in het praten over seksualiteit met hun kind(eren)? Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over hoe ouders en opvoeders hun rol zien in het bevorderen van een positieve seksuele ontwikkeling van hun kind(eren) en het voorkomen en omgaan met negatieve seksuele ervaringen. Daarnaast willen we met dit onderzoek meer inzicht krijgen in hoe ouders en opvoeders mogelijk ondersteund willen worden bij de seksuele opvoeding van hun kind(eren). Het doel is om bij te dragen aan goede voorlichting en het (beter) ondersteunen van ouders en opvoeders. Als je mee wilt doen, vind je hier de link.
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_1KRDaRgbSHXg6gt
Groep 7 is creatief

Het eerst thema van Blink is inmiddels afgesloten. Tweetallen hebben over het eigen onderzoek naar een beroemde familie een lapbook gemaakt en een korte presentatie daarover gehouden. Het leuke van een lapbook is, dat alle informatieve stukjes tekst op een inventieve manier zijn verborgen in een vouw-werkje. Dat roept nieuwsgierigheid op, en nog steeds staan er kinderen bij lapbooks van …

Lees meer

Sint Maarten met groep 6

Het is weer Sint Maarten-tijd en ook dit jaar hebben de kinderen weer liedjes ingestudeerd die horen bij de tijd van het jaar. Op woensdagavond zijn ze hiermee op tv te zien, maar vanochtend gaven zij een live-concert (op afstand) voor de ouders. Het weer zat mee, droog en bewolkt zodat de lampjes in de lampionnen toch nog wel een …

Lees meer

Groep 8 aan het werk

In groep 8 zijn we deze week bezig met het afronden van thema 2 bij taal, spelling en rekenen. De laatste les van rekenen was de Eureka-les. Hierin wordt een moeilijke rekenvraag aan de kinderen voorgelegd. En de les van vandaag was pittig! Het lesboek van thema 2 mocht vandaag mee naar huis. Kijkt u maar eens naar de Eureka-les …

Lees meer

Nieuws uit groep 4/5

In deze nieuwsbrief kunnen jullie zien waar de kinderen in groep 4/5 de afgelopen 2 weken druk mee bezig zijn geweest.Bij de laatste rekenles van blok 2 kregen de kinderen van groep 4 de opdracht om keerkunst te maken. Groep 5 ging in tweetallen een spiegeldans maken. Ze werkten goed met elkaar samen en het was heel leuk om naar de …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook