KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 25 september 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
IMG_4485



Nieuws uit de school


Feestweek
Maandag was de aftrap van de feestweek vanwege ons 60-jarig bestaan. We begonnen bescheiden in de concertzaal met een gezamenlijk feestlied. ’s Middags was er een groeps-tekenwedstrijd. De resultaten daarvan zijn zowel buiten (stoeptekeningen) als binnen te bewonderen.
Gisteren gingen we op stap naar het Griftpark voor een picknick en om onze zelfgemaakte bootjes te laten varen. Vandaag zijn er workshops in de school. Dank aan alle ouders die ons helpen om er voor de kinderen een hartstikke leuke week van te maken!
Vrijdag hopen we u allen te ontmoeten bij de circusvoorstelling om ongeveer 14.00 uur. Aansluitend is dan de welkomstborrel.

Nieuwe bestuursleden
Er zijn enkele wisselingen in ons bestuur geweest. Gijsbert Buijs heeft de voorzittershamer twee weken geleden overgedragen aan Ada van der Velden. We zijn Gijsbert zeer erkentelijk voor zijn prettige en wijze manier van leidinggeven. Ada is al langer bestuurslid en het bestuur heeft er alle vertrouwen in hoe zij de voorzittersrol zal invullen.
In april namen we afscheid van Wil Ellenbroek. Ook hem bedanken we hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. We gaan hem ook missen.
Gelukkig is ook voor Wil een vervanger gevonden. Het is Henk Zijlstra, oud rector van het PO/VO van De Werkplaats in Bilthoven. Een bevlogen onderwijsman, met cultuur als speciaal aandachtspunt.

Ouderbijdrage
Vandaag krijgt u via de mail de brief over de ouderbijdrage.

Avond over muziekonderwijs op de Koorschool op 26 november om 19.30 uur.
Presentatie muziekonderwijs op de Koorschool en kennismaking met de Kodály- werkwijze. Tijdens deze avond krijgt u uitleg over ons muziekonderwijs, worden met de ouders muziek-activiteiten gedaan, op dezelfde manier waarop we met de kinderen werken, en zullen er ook enkele filmpjes worden getoond, gemaakt tijdens muzieklessen op de Koorschool. Ook komen de repetities en de samenwerking met het Kathedrale Koor aan bod. Daarna hebt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Van harte welkom!

Inloggegevens website
Op de informatieavond is gebleken dat sommige ouders de inloggegevens voor de website van de school niet hebben ontvangen. De betreffende mails zijn verstuurd op 11 september. Indien de mail niet ontvangen is (controleer s.v.p. ook de spambox), kan het wachtwoord worden opgevraagd via een mail naar beheer@koorschoolutrecht.nl

Afwezigheid Margareth
Margareth is deze week afwezig omdat zij zorgverlof heeft opgenomen. Vorige week heeft haar echtgenoot een zware operatie ondergaan en na ontslag uit het ziekenhuis was zorg en begeleiding thuis geboden. Zij zal wel bij de circusvoorstelling vrijdagmiddag aanwezig zijn.
Overigens gingen alleen de muzieklessen van dinsdag niet door; vandaag waren er workshops en kwam het reguliere programma sowieso te vervallen, donderdag geeft Daniel de muzieklessen en ook vrijdag wijken we af van het normale lesprogramma door het instuderen van de circusvoorstelling.

Van het Kathedrale Koor
Studieweekend
Van 5-6 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 mee op studieweekend van het KKU. Begin deze week hebben alle ouders hierover een brief gekregen, met daarin ook de link voor het antwoordformulier. Een aantal ouders heeft het formulier direct ingevuld, dank daarvoor. Het is fijn als iedereen dit zo snel mogelijk invult, we kunnen dan tijdig contact hebben met de locatie m.b.t. allergieën, dieetwensen etc. Op donderdag 26 september is er tussen 19 en 20 uur een informatiebijeenkomst over het studieweekend op de Koorschool (duurt niet het hele uur).

Mis op TV – 13 oktober
Op zondag 13 oktober zingt het volledige Kathedrale Koor de hoogmis in de Catharinakathedraal; deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden op TV (KRO-NCRV NPO2). Vanwege de uitzending zal de viering op deze zondag om 10 uur beginnen (i.p.v. 10.30 uur). Vóór de eigenlijke uitzending moet er ingezongen worden en vindt er een hele doorloop van de viering plaats. De zangers worden die ochtend dan ook om 7.45 uur (!) verwacht. Er wordt gezongen in Rood Wit – de kinderen zijn hiervoor tijdens de avondrepetitie vorige week opgemeten.

Informatieavond 'Zingen in de Kathedraal'
De leerlingen van de Koorschool zingen met regelmaat de hoogmis in de Catharinakathedraal, en worden daarbij ook vaak vergezeld door hun ouders. We realiseren ons goed dat voor veel kinderen en ouders de liturgie die wordt gevierd in de kerk en de symbolen en rituelen die ze zien en meemaken vrij onbekend zijn. Voor de ouders willen we daarom graag een informatieavond hierover organiseren. Deze avond vindt plaats op maandag 14 oktober om 20 uur in het Bonifatiushuis, Nieuwegracht 61. We hebben diaken André van Steenstraeten, die ook werkzaam is in het middelbaar onderwijs, bereid gevonden om deze avond te leiden. Alle ouders, dus ook van groep 5 en 6, zijn van harte uitgenodigd. Opgeven is niet verplicht, maar als u zeker van plan bent te komen is het fijn als u een berichtje stuurt naar kathedralekoorutrecht@gmail.com, dan krijgen we een idee van aantallen. Ook vragen die over dit onderwerp bij u spelen kunt via dit mailadres insturen, dan kunnen we dat doorgeven. We hopen op een goede avond; het is onze bedoeling dat het een informatieve bijeenkomst, waarbij u hopelijk antwoord krijgt op vragen die u hebt over de mis en de liturgie; de avond is niet bedoeld voor discussies over de kerk en kerkpolitieke zaken.


















Nieuws uit groep 4 en 5

Nog maar 3 weken op school en we hebben een hele feestweek! Maandag zijn we begonnen met een tekenwedstrijd. De kinderen van groep 4 en 5 hebben prachtige tekeningen gemaakt. Alle tekeningen en foto’s van de stoepkrijt-tekeningen hangen deze week in de school. Kom gerust even binnen lopen om ze te bewonderen. Dinsdag hebben we bootjes gemaakt en de bootjes …

Lees meer

Nieuws uit groep 6

Maandag hadden we de opening van het feest! En we hadden ook de tekenwedstrijd. Dinsdag gingen we de bootjes maken en daarna gingen we naar het Grifpark en lieten we de bootjes varen en er was ook een winnaar. En woensdag hadden we workshops en dat was heel leuk. Donderdag gaan we pannenkoeken eten. En op vrijdag hebben we een …

Lees meer

Groep 8 voortvarend van start

We zitten op het moment van schrijven midden in de Feestweek. Wat een toffe week is het nu al: bootjes maken en laten varen in het Griftpark, allerlei gave workshops van ouders en nog meer moois in het vooruitzicht. Een echt feestje!Tussen het gefeest door wordt er hard gewerkt in groep 8. De eerste blokken taal, rekenen en spelling zijn …

Lees meer
groep 7 feestweek op de Koorschool

groep 7 feestweek op de Koorschool

Deze hele week staat in het teken van het 60-jarig bestaan van onze school. op maandagmiddag mochten onze kinderen meedoen aan een tekenwedstrijd. Er kon gekozen worden voor straattekenen (op het schoolplein) of op een groot vel met wasco in één van de lokalen. Het werd een hele gezellige middag en kinderen uit verschillende groepen werkten samen; dat maakte het …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00








Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding



Na dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30








Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. 



Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook