KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 29 januari 2020 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
20190122_150039

Nieuws uit de schoolUpdate Kathedrale Koor en Koorschool
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, verkeert het Kathedrale Koor in zwaar weer. Ik schreef dat het voortbestaan van het Kathedrale Koor aan het einde van 2020 in gevaar zou zijn, dat was niet juist, dat moet zijn zomer 2021.
Het probleem is ontstaan doordat de parochie van de kathedraal, die de werkgever is van dirigent Gerard Beemster, geen 12, maar nog slechts 4,5 uur beschikbaar heeft gesteld voor een eventuele opvolger. Dat is uiteraard onvoldoende om het KKU in zijn huidige vorm te behouden.

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de Koorschool. Ik begrijp ook heel goed dat deze berichten u als ouders een ongemakkelijk gevoel kunnen geven. Je meldt je kind aan op de Kathedrale Koorschool met bepaalde verwachtingen, en dan is het bijzonder vervelend als daarover onzekerheid ontstaat.
Allereerst is het belangrijk om te melden dat de Koorschool gewoon blijft bestaan. Ons bestaan is organisatorisch en financieel niet afhankelijk van het koor. Het Kathedrale Koor en de Koorschool hebben wel een lange geschiedenis van verbondenheid. Dat is uniek en heel waardevol. Wij zijn er dan ook niet op gericht om die verbondenheid zonder meer aan de kant te schuiven. Daarnaast zouden we met een eventuele en natuurlijk onwenselijke opheffing van het KKU een bijzonder podium missen, namelijk de missen in de Catharinakathedraal.

Wat doet de Koorschool nu? Het schoolbestuur wil dit moment aangrijpen om wat fundamenteler na te denken over de muzikale toekomst van de Koorschool, om vervolgens te werken aan de praktische invulling. Het bestuur heeft daarom besloten een adviesraad in het leven te roepen, die bestaat uit een brede groep mensen.
Uit het bestuur: Suzanne Konings en Henk Zijlstra, uit het team: Margareth Iping en Daniel Salbert en Margriet van der Ploeg, uit de ouders: Titia van Heyst en Bauwien van der Meer. Verder zochten wij enkele externe leden, vanwege hun expertise en ‘frisse’ blik van buitenaf en hebben die gevonden in Lucine Schipper, programmeur bij Tivoli en Edwin van der Zande, theoloog, pedagoog en docent aan de HU Pabo.

De raad gaat zich onder meer buigen over de missie van de koorschool; de identiteit van de school met en zonder samenwerking met het KKU; de rol van de cultuurhistorie en de traditie waarin de school is opgenomen en mogelijkheden tot alternatieve samenwerkingen. Van daaruit worden verschillende toekomstbestendige scenario’s opgesteld.

De bevindingen van de adviesraad worden besproken in het bestuur. Daarna bepaalt het bestuur de te volgen koers draagt tevens zorg voor de uitvoering ervan. Het streven is om dit ruim voor de zomervakantie af te ronden.
De MR speelt hierbij een belangrijke adviserende rol. De MR- leden zijn zeer goed op de hoogte van de situatie en altijd bereid tot het geven van informatie. Dat geldt in dezelfde mate voor mij. Ik vind het fijn om uw vragen, twijfels en ideeën te vernemen, loopt u gerust binnen, mail, of schiet me aan op het plein.
Mailen mag ook: margriet@koorschoolutrecht.nl

Mogelijke vragen kunnen zijn:
  • als we doorgaan met de samenwerking, hoe moet het financiële gat dat is ontstaan gedicht worden
  • als we doorgaan met de samenwerking, welke afspraken zouden we moeten maken over repertoire, aantal uren repeteren, aantal optredens, toelating, aantal kinderen etc.
  • als we niet doorgaan met de samenwerking, hoe moet het muzikale gat dat ontstaat gedicht worden
  • hoe houden we op een betekenisvolle wijze vast aan de culturele, historische en katholieke traditie van de Koorschool
  • welke andere vormen van samenwerking met Kathedrale Koor en bisdom/parochie zijn er mogelijk of wenselijk
Tenslotte nog even in het kort: de school blijft open, ook voor toekomstige leerlingen. We zien de waarde van de samenwerking met het KKU. We maken nu eerst pas op de plaats om de toekomst vorm te geven.

Loden leidingen
Van de gemeente ontvingen wij bericht dat we moeten nagaan of we loden waterleidingen in het pand hebben. Dat is ongewenst voor de gezondheid, m.n. voor zwangeren en kinderen onder de 6 jaar. Lahbib en ik hebben al een vooronderzoek gedaan en voor zover wij dat konden nagaan, beschikken we over koperen leidingen.
De gemeente gaat gebouwen ouder dan 1960 controleren, dus we kunnen ervan uitgaan dat wij daar ook onder vallen. Mocht er iets uit de controle komen dat van belang is, melden we dat direct.

Rapport en rapportgesprekken
Op vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen de rapporten mee. In week 6 en 7 zijn de rapportgesprekken. De intekenlijsten hiervoor hangen in de hal.
Deze week geen bijdrage aan de nieuwsbrief van collega Daniel, hij is ziek thuis.

Oudergesprekken over muziek
Ook kunnen ouders die graag een gesprek zouden hebben over de resultaten voor het vak muziek zich inschrijven voor een gesprek met de muziekdocent(en). Deze gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari, en ouders mogen zelf bepalen of hun kind daarbij wel of niet aanwezig is.
De inschrijflijsten hangen met ingang van vandaag op het prikbord in de gang.

Van het Kathedrale Koor
Interview Concertzender
Ongeveer twee weken geleden hebben we alle betrokkenen geinformeerd over de zorgen die er zijn over de toekomst van het KKU. Naast een brief aan alle zangers van het KKU en de Koorschool en hun ouders, is er ook een persbericht de wereld ingegaan. Naar aanleiding van dit persbericht is de voorzitter van het KKU, Magdaleen Ridder, uitgenodigd voor een live interview over het KKU op de Concertzender. Dit zal plaatsvinden in het programma Concertzender Actueel op woensdag 29 januari. Het interview wordt uitgezonden om ongeveer 15.30 uur. U kunt het interview ook terugluisteren via een link op www.kathedralekoorutrecht.nl.

Start ochtendrepetities
Vanaf maandag 3 februari zal groep 6 deel gaan nemen aan de ochtendrepetities o.l.v. Gerard Beemster. Zoals per mail al is doorgegeven gaat de informatiebijeenkomst op 29 januari niet door; die zal later dit schooljaar worden gehouden als er meer duidelijkheid is over de toekomst van het KKU.

Voor uw agenda
In het weekend van 15-16 februari zijn er twee bijzondere muzikale gebeurtenissen waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Op zaterdag 15 februari sluiten de middelbare scholieren van het Kathedrale Koor hun jaarlijkse project af - ieder jaar werken zij een periode van een aantal weken achter elkaar aan anderssoortig repertoire met een andere dirigent. Dit jaar zingen zij Spaanstalige liederen - van de 15e eeuw tot nu - onder leiding van Eduardo Lopez Cabello. Ze voeren deze muziek uit op 15 februari om 17 uur, in de concertzaal van de Koorschool. Toegang is vrij, collecte na afloop.

Op zondag 16 februari zingt het projectkoor van ouders en parochianen de mis in de Catharinakathedraal om 10.30 uur. Onder de zangers bevinden zich een aantal ouders van kinderen van de Koorschool, zij zullen uw aanwezigheid zeker waarderen!Groep 4 en 5

Na de kerstvakantie was het tijd voor de CITO’s. Dat is inmiddels afgerond. Bij het rapport krijgt u hier een overzicht van. In het rapport komt vanaf nu ook een eigen bijdrage van de kinderen. Denkt u nog om het intekenen voor de gesprekken? De intekenlijst hangt op het prikbord in de gang. We zijn met groep 4 en 5 …

Lees meer

Rapporten

Volgende week gaan de rapporten mee en onze leerlingen hebben de afgelopen weken hard gewerkt, zowel thuis als in de klas. We hebben namelijk, met het oog op het rapport, voor alle zaakvakken nog een toets afgenomen, zodat we een compleet beeld hebben van ieder kind. Daarnaast was er natuurlijk ook tijd voor creatieve opdrachten. Zo zijn de kinderen bezig …

Lees meer

Griezelen in groep 6

De afgelopen week hebben we in groep 6 gewerkt aan het schrijven van griezelverhalen. Om te beginnen hebben we geluisterd naar een audiofragment van een meisje dat een griezelverhaal vertelde. De kinderen moesten daarin de hoofdpersonen, de locatie en een voorwerp herkennen. Vervolgens oefenden we met het spannender of griezeliger maken van een zin. Het was leuk om te merken …

Lees meer

Cito en andere zaken in groep 7 Na de kerstvakantie zijn we voortvarend van start gegaan met de Cito toetsen. Iedereen was weer fris en uitgerust, gelukkig waren er geen zieken, dus we konden er een flinke zet aan geven. Daarnaast was er ook tijd voor andere dingen; de kinderen hebben bij beeldende vorming een leuke opdracht gemaakt voor in …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook