KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 15 januari 2020 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
20190122_150039

Nieuws uit de school


Kathedrale Koor in zwaar weer
Het kan u niet ontgaan zijn dat het Kathedrale Koor in zwaar weer verkeert.
Door de aangekondigde bezuinigingen zou het koor aan het einde van dit jaar wel eens kunnen ophouden te bestaan. Ook de verbinding met de kinderen van onze school is dan niet langer vanzelfsprekend. Ontwikkelingen die we met zorg gadeslaan. Het koor is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is actief in het zoeken naar oplossingen, maar vooral ook naar het benodigde geld.
Ook de Koorschool bezint zich in al haar geledingen op de toekomst. In het bestuur en bij de MR staat dit thema standaard op de agenda. We hebben een adviesraad in het leven geroepen, bestaande uit ouders, mensen uit het team en het bestuur en externe mensen. Samen gaan we verkennen welke mogelijkheden er zijn. Het is nu nog te vroeg om hier iets van te kunnen zeggen.

Schoolfotograaf
Voor in de agenda:
Op 12 mei komt de schoolfotograaf.

Optredens
Kerst ligt al enige tijd achter ons, maar het is toch leuk om even te vermelden dat groep 7 en 8 in december nog 2 mini-concertjes hebben gegeven. Eén op uitnodiging van de Rabobank aan de Croeselaan. Ons concert daar was voor de medewerkers die, terwijl we zongen, uit alle hoeken en gaten van het gebouw kwamen om te luisteren. De kinderen werden na afloop verwend met broodjes kroket en een goodie bag.
Op de terugweg hebben wij ons vervoegd bij de stationspiano op Utrecht Centraal. Spontaan bleven mensen staan om even naar ons te luisteren. Een pareltje in de hectiek van zo’n stationshal!

We kijken nu weer vooruit. In maart zijn er 3 gelegenheden waarbij groep 7 en 8 gaan zingen:
  • Op donderdagmiddag 5 maart, zingen we tijdens het internationale congres van de onderwijsinspectie in Karel V in Utrecht. Aansluitend aan de schooldag zijn we daar tot ongeveer 16.30 uur.
  • Op 11 maart is het een thuiswedstrijd. De schoolbesturen van de Utrechtse en omliggende scholen, vergaderen dan op de Koorschool. De kinderen hoeven dan alleen maar even, onder schooltijd, zich te vervoegen in de concertzaal. Mooi om ons bij andere scholen op de kaart te zetten.
  • 21 maart: We hebben ons opgegeven voor de provinciale competitie van het Nederlands Koorfestival.
Tuincommissie
De afgelopen maanden zijn we - de tuincommissie - in de weer geweest om te zien op welke manier we het schoolplein kunnen verbeteren. De tuincommissie bestaat uit Margriet, Lahbib, Dymph, en een heel aantal enthousiaste ouders. De behoefte om het schoolplein aan te pakken ontstond afgelopen lente en zomer, toen we met de tuincommissie ons vooral richtten op het onderhoud van het afgesloten stuk tuin met de buxushaagjes naast de fietsenstalling. Deze buxushaagjes zijn helaas ten prooi gevallen aan de buxusrups, waardoor het grootste deel van deze haagjes inmiddels kaal en dood is.

En dus zijn we dit schooljaar aan de slag gegaan om plannen te maken voor dit deel van het schoolplein. Al snel breidde de plannen zich uit, bijvoorbeeld omdat we ook graag de fietsenstalling zouden willen vergroten. Onder leiding van Dymph zijn de verschillende klassen in de weer geweest met het opmeten van de tuin en het inventariseren van de wensen van de kinderen. Het was geen verrassing dat de kinderen vooral behoefte hebben aan meer speeltoestellen en meer speelruimte!

De opa van Eline uit groep 7 bleek een gepensioneerd stadsarchitect, en hij heeft in zijn vrije tijd een totaalontwerp voor de tuin gemaakt. Het inspirerende hiervan was onder meer de manier waarop dit ontwerp ons helpt om buiten de bestaande kaders te denken. De volgende stap in het proces is nu, om dit ontwerp verder uit te werken, om de bijbehorende kosten in kaart te brengen, en om op zoek te gaan naar het benodigde budget.

Maar er zijn ook al een aantal zaken waar we direct mee aan de slag gaan. Zo zullen we over een paar weken allereerst de dode buxushagen gaan verwijderen, en waar nodig daarvoor tijdelijk nieuw groen aanplanten. De stap daarna zal zijn, dat we de tafeltennistafel gaan verplaatsen naar het voorste deel (gezien vanaf de achteruitgang van school) van de tuin. Hiermee komt dan direct meer ruimte beschikbaar voor de fietsen.

Mocht je het leuk vinden om een ochtend mee te helpen met een van bovenstaande activiteiten, meld je dan aan bij Fouke (vader van Tonke, groep 7).

Van het Kathedrale Koor
Toekomst KKU
Vorige week vrijdag ontvingen alle ouders het bericht over de onzekere toekomst van het KKU. Op die dag is ook een persbericht hierover de wereld in gestuurd. Als koorbestuur hebben we een overweldigende hoeveelheid reacties gekregen: veel mensen uiten hun verbazing en bezorgdheid, betuigen hun steun en/of komen met ideeën die bij zouden kunnen dragen aan het vinden van een oplossing. Ook velen van jullie hebben gereageerd, veel dank daarvoor! Met alles wat ons nu is en wordt aangereikt gaan we hard aan de slag, u hoort weer van ons.

Hoogmis 19 januari
Op zondag 19 januari wordt de hoogmis gezongen door de jongens van groep 7 en 8, samen met de middelbare school jongens en heren, en de volwassen heren.
Kleding: donkerblauwe koorkleding
Aanwezig: 10 uur in de Vredeskapel, via de hoofdingang van de kerk.
N.B.: Op deze zondag worden de sopraan- en altstem alleen door de jongens van groep 7 en 8 en 3 senioren gezongen. Dat is een muzikale uitdaging, en we rekenen er nu dus nog meer dan anders op dat alle jongens zowel op donderdag tijdens de avondrepetitie als zondag bij de hoogmis aanwezig zijn.

Informatieavond ouders groep 6
Begin februari 2020 zullen de kinderen van groep 6 beginnen met de ochtendrepetities in het kader van het Kathedrale Koor, onder leiding van Gerard Beemster. Dat houdt in dat zij op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend vanaf 8.20 uur samen met groep 7 en 8 gaan repeteren. Om de ouders van groep 6 te informeren over alles wat hierbij komt kijken, ook alvast uitkijkend naar het zingen in het geheel van het Kathedrale Koor wat later in het schooljaar, organiseert het koorbestuur een informatieavond op woensdag 29 januari, om 19.30 uur in de Koorschool.Cito en andere zaken in groep 7 Na de kerstvakantie zijn we voortvarend van start gegaan met de Cito toetsen. Iedereen was weer fris en uitgerust, gelukkig waren er geen zieken, dus we konden er een flinke zet aan geven. Daarnaast was er ook tijd voor andere dingen; de kinderen hebben bij beeldende vorming een leuke opdracht gemaakt voor in …

Lees meer

Groep 4 en 5

We zijn na de kerstvakantie weer lekker aan het werk gegaan. Bij taal en spelling zijn we begonnen met het nieuwe thema. Bij rekenen oefenen we hard op de tafels. In groep 5 moeten alle tafels van 1 t/m 10 nu beheerst worden. Bij groep 4 zijn we aan het oefenen met nieuwe tafels. Het zou fijn zijn als u …

Lees meer
Groep 8: creatief van start

Groep 8: creatief van start

Ik zou een heel verhaal kunnen vertellen over het feit dat groep 8 hard aan het werk is om de beste kant van zichzelf te laten zien tijdens de cito. Dat we hard met elkaar bezig zijn om de sfeer goed te houden en dat dit tot nu toe erg goed lukt. Dat de kinderen het stiekem wel weer fijn …

Lees meer

Groep 6 ruimt zwerfafval op

Afgelopen vrijdagmiddag kregen we in groep 6 een gastles van Annemarie over plasticsoep. Eerst legde ze een aantal dingen uit over het probleem. Vervolgens werd de kinderen gevraagd om in hun groepje een uitvinding te bedenken die zou kunnen helpen bij de oplossing van het probleem. Enthousiast werd hieraan gewerkt en er werden vernieuwende ideeën op papier gezet! We deden …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Groep 8: kennismaking nieuwe brugklas

18 juni 2024 van 12:00 tot 15:00

 

Repetitie:

20 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorschoolconcert met aansluitend zomerfeest op het plein

23 juni 2024 van 12:15 tot 16:15

12.15 Alle kinderen en ouders aanwezig. Groep 4-6 voor hun concert en groep 7-8 voor het opbouwen van het feest. 12.25 Concert groep 4-6 voor eigen ouders 13.00 Workshop op het plein voor de hele school + ouders door Margareth 13.30 Concert groep 7-8 (de jongere groepen + ouders mogen alvast borrelen) 14.00 Officiële aftrap Zomerfeest 15.45 Opruimen met z’n allen

 

Zomerfeest

23 juni 2024 van 12:15 tot 16:15
Koorschool

Zomerfeest Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

27 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Kathedraal ingang via Nieuwgracht 61

Kathedraal ingang via Nieuwgracht 61 Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Rapport mee

28 juni 2024 Hele dag

 

Inzingen

29 juni 2024 van 14:00 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Jubileum Concert KKU Stuk Componist Bezetting Locatie Minuten Welkomswoord* 1,5 1403 Rejoice in the Lamb Britten KKU+KS+Orgel Boven 16,5 1387 Ave Maria Elgar KKU+KS+Orgel Boven 3 Naar beneden lopen (KS) Begeleiding (Bestuur?) KS en 2 verzorgers Boven naar Beneden 1404 Te Deum Britten KKU+Orgel Boven 8 Processional terwijl KKU naar beneden loopt en opstelt voor William Mathias KKU+Orgel Boven naar Beneden 5 215 Mis in g mineur Kyrie Vaughan Williams KKU Beneden 4,5 1185 Service for Holy Communion Gloria Howells KKU+KS+Orgel Beneden 7,5 Ave Verum (interactief instuderen) Mozart KKU+KS+Orgel+Publiek Beneden 10 1056 Risen Lord (uit het hoofd*) Rose KS+Piano Beneden 2,5 KS loopt af Beneden 1,5 1233 Hymn to St John Van Belle KKU en Orgel Beneden 6 1242 Beati Quorum via Stanford KKU+KS Beneden 3,5 280 Ave Verum Mozart KKU+KS+Orgel Beneden/Wouter boven 4 Wisselingen tussen de stukken en applaus 5 Duur concert: 78,5 Waarvan Boven: 27,5 Waarvan Beneden: 39,5 Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Jubileumconcert

29 juni 2024 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

Jubileumconcert Jubileum Concert KKU Stuk Componist Rejoice in the Lamb Britten Ave Maria Elgar Te Deum Britten Processional William Mathias Mis in g mineur Kyrie Vaughan Williams Service for Holy Communion Gloria Howells Ave Verum (interactief instuderen) Mozart Risen Lord Rose Hymn to St John Van Belle Beati Quorum via Stanford Ave Verum Mozart Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Deze week: optionele rapportgesprekken

30 juni 2024 Hele dag

 

Doorschuifmoment

2 juli 2024 van 14:30 tot 15:15
voor nieuwe leerlingen

 

Doorschuifmoment

2 juli 2024 van 14:30 tot 15:15
voor nieuwe leerlingen

 

Repetitie:

4 juli 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Mis met het afscheid van groep 8

7 juli 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Mis met het afscheid van groep 8 Na afloop Mappen inleveren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

musical voor familie van groep 8 leerlingen

9 juli 2024 van 16:30 tot 18:00

 

Afscheid groep 8

10 juli 2024 van 09:00 tot 12:00

 

Open Podium

11 juli 2024 van 18:50 tot 20:30
Koorschool

Open Podium Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Vrij onder voorbehoud

12 juli 2024 Hele dag

 

Zomervakantie

12 juli 2024 Hele dag

 

facebook