KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 18 december 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
20190122_150039

Nieuws uit de school


Kerst
Dank aan de ouders die de hal van de school wisten om te toveren tot iets sfeervols. Vrijdagochtend vieren we kerst met een ontbijt, een verhaal en liederen. Na de pauze, zo rond 11 uur, brengt een aantal kinderen in de concertzaal muziek ten gehore. U bent van harte welkom om dat informele concert bij te wonen.
Het is genieten om in de kersttijd op de Koorschool te werken: in de ‘wandelgangen’ horen we steeds hemelse muziek van boven komen..
Helaas moest Daniel Hartvelt zich vandaag ziek melden, vandaar geen nieuws van groep 8.

Optredens
In tegenstelling tot de vorige twee jaren, is het dit half jaar erg rustig met optredens. Dat betekent dat we niet gaan zitten afwachten, maar dat we zelf bellen, schrijven e.d. naar allerlei orkesten, ensembles, organisaties. Als u nog tips voor ons hebt: we horen het graag.
Aanstaande donderdag mogen we kerstliederen zingen in de Rabobank aan de Croeselaan. Daar werden we een paar dagen geleden zomaar voor gevraagd. Dat doen we met plezier voor de groepen 7 en 8.

Individuele stemvorming
Op de avond die we op 26 november belegden over ons muziekonderwijs, kwam ook het onderwerp individuele stemvorming aan de orde. Zowel ouders als de muziekdocenten zien hier mogelijkheden voor optimalisering van de koorklank. We werken aan een plan. U hoort van ons.
Ook mochten we dezelfde avond concluderen dat we met de Kodály -werkwijze iets prachtigs in huis hebben, dat ook zijn vruchten afwerpt bij het zingen in het Kathedrale Koor.

Bijzonder zangtalent
Nog iets dat de muziekavond opleverde: Op de koorschool zijn bijzondere zangtalenten te vinden. Om deze leerlingen een extra uitdaging te bieden richten we vanaf januari voor groep 7 en 8 de talentklas op. In principe worden de leerlingen hiervoor door de muziekdocenten uitgenodigd. Uiteraard kunnen de leerlingen zich bij ons melden als zij graag in de talentklas zouden willen zingen. Het doel van de talentklas is het zingen in kleiner ensembleverband en ook solozang. Een gezonde zangstem, zuiverheid en individuele muzikale expressie zijn belangrijke uitgangspunten.
De repetities vinden plaats op donderdagen van 14.45 tot 15.15 uur en worden geleid door meester Daniël. Het betreft een pilot. We gaan in juni evalueren of we de talentklas na de zomervakantie voortzetten.

Daniel, Margareth, Margriet

Staking op 30 en 31 januari 2020 De laatste tijd zijn er door de bonden diverse peilingen gehouden. Daaruit bleek dat mensen in het onderwijs vinden dat we moeten doorgaan met de acties en ook aan de diverse gesprekstafels aandacht blijven vragen om structurele investeringen in het onderwijs. Ondanks dat we nu een CAO PO hebben, gaan de stakingen eind januari 2020 gewoon door. Omdat het hier gaat om aandacht voor structurele investeringen in het onderwijs. We staken dus op 30 en 31 januari. De ochtend- en avondrepetitie van 30 januari gaan niet door. We hadden al aan het begin van dit cursusjaar een studiedag gepland op woensdag de 29e. Dat betekent dat de school in totaal 3 dagen dicht is.

Drukte Ridderschapstraat
Zoals al vermeld in de vorige nieuwsbrief, is het bij het in- en uitgaan van de school een drukte van belang bij de poort naar het plein van de school. We verzochten u toen om geen fietsen te plaatsen bij het rode hekje. Ondanks dat blijft het erg druk en kunnen ouders het kinderdagverblijf De Melkfabriek, soms maar moeilijk bereiken. Daarom een verzoek aan u om de fiets zoveel mogelijk mee te nemen en even op het plein te parkeren, zodat de doorgang open blijft en ieder z’n weg kan vinden.

Van de MR
Afgelopen donderdag heeft de MR vergaderd. Het jaarverslag van de MR is geaccordeerd en staat op de documentenpagina van de MR op onze website. Verder hebben wij de informatieavond over muziekonderwijs geëvalueerd. Ook hebben we besproken hoe we meer concerten kunnen genereren voor groep 7/8. In tegenstelling tot andere jaren zijn wij dit jaar nauwelijks benaderd door muziekgezelschappen. Het grootste deel van de vergadering hebben wij echter besteed aan de begroting. Deze is keurig op tijd aangeleverd door Margriet en voorzien van een uitgebreide toelichting. De MR heeft deze begroting grondig bestudeerd en de toelichting voorzien van kritische vragen en opmerkingen. Margriet heeft de vragen inmiddels beantwoord, zodat de MR op korte termijn een advies over de begroting kan schrijven. Deze zal ook op de documentenpagina van de MR geplaatst worden.

Kerstspel
Het kerstspel dat uitgaat van de parochie, is weer ingestudeerd door enkele ouders samen met Gerard, met ondersteuning van Margareth.
Hieronder vindt u informatie over de generale repetities van het kerstspel.
24 december voor groep 4,5 en 6.

Generale repetitie van het kerstspel groep 6 om 10.30 uur
groep 4 en 5 om 11.00 uur.

En aanvang voor het kerstspel zelf om
17.15 uur voor kinderen van groep 6 en
17.45 uur voor de kinderen van groep 4 en 5.

Schaken op de Koorschool
9200000009944178
Vanaf de herfstvakantie tot en met eind november is er onder leiding van een aantal ouders op de donderdagen na schooltijd enthousiast geschaakt op onze school!
In totaal 23 kinderen (uit alle groepen) hebben schaakles gehad, schaakspelletjes gedaan en onderling partijen gespeeld. Omdat we met best veel zijn, hebben we twee groepen gemaakt. Elke week is er nu voor de ene groep les (in het lokaal van juf Angelique) en voor de andere groep een wat losser programma (in de kelder), waarbij de groepen per week wisselen.
De schaakbegeleiders zijn: ikzelf (Edwin, vader van Loek), Lennard (vader van Sarah en Vera gr 7), Gerrit (vader van Manuel en Norah), Maarten (vader van Florian) en Maarten (vader van Vera gr 8) in wisselende samenstelling, zodat we steeds met twee of drie ouders begeleiden. Wij vonden het allen leuk om te zien hoe de kinderen met het schaken aan de slag zijn gegaan!
In januari gaan we weer verder, zodat we – met 1 of meerdere teams van onze school – goed beslagen ten ijs kunnen komen bij het schoolschaaktoernooi in Utrecht op zondag 9 februari 2020!
Edwin, 17 december 2019

Advent- en Kerstconcert 22 december - Kaartverkoop
Op zondag 22 december is om 15.30 uur 's middags het Advent- en Kerstconcert van het Kathedrale Koor, waaraan ook de Koorschool een muzikale bijdrage levert. De kinderen van groep 7 en 8 zingen mee in het Kathedrale Koor én zullen apart o.l.v. Daniel Salbert een aantal stukken zingen. De kinderen van groep 4,5 en 6 openen het concert o.l.v. Margareth Iping.
Dit concert is een jaarlijks hoogtepunt, en we nodigen alle ouders, broers en zussen, andere familieleden en vrienden van harte uit om het mee te maken! Kaarten kunnen gekocht worden in de voorverkoop, via https://forms.gle/Et8TuvC82hosDwX68 of via www.kathedralekoorutrecht.nl.. Let op: de voorverkoop sluit op vrijdag 20 december om 20 uur, daarna geldt de voorverkoopkorting niet meer.

Projectkoor voor ouders
Een week na de kerstvakantie start het koorproject van het KKU voor ouders van koorschoolleerlingen (alle groepen) en middelbare scholieren van het koor, en voor parochianen. Net zoals jullie kinderen dat regelmatig doen of gaan doen, kunnen jullie als ouders onder leiding van Gerard Beemster een gezongen hoogmis in de Catharinakathedraal voorbereiden en uitvoeren. Inmiddels zijn er al behoorlijk wat aanmeldingen, maar er kunnen nog zeker vaders en moeders bij! Gun jezelf een muzikale start van het nieuwe jaar en geef je op!
De repetities van dit koorproject zijn op vijf maandagavonden: 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 februari; van 20-21.30 uur in de Koorschool. De hoogmis wordt dan op zondagmorgen 16 februari 2020 gezongen. Het is handig als je wat zang/koorervaring hebt, maar niet verplicht. Van deelnemende ouders wordt € 5,- gevraagd voor dekking van de onkosten. Als je geinteresseerd bent, meld je dan via aan via deze link: https://forms.gle/TcYPex58VETgv2jr5

Rondom avondrepetities
voor ouders groep 7 en 8
Vorig schooljaar meldden we vanuit het koorbestuur al eens dat er af en toe incidentjes waren rondom de avondrepetities met kleine clubjes leerlingen van groep 7 en 8; dit had dan met name te maken met spullen in de Koorschool die weg of stuk waren, of klachten van de buren van de Koorschool over geluidsoverlast. En helaas kregen we recent weer een melding van een vernieling in de kelder van de koorschool rondom de avondrep en buurtbewoners die last hadden van aanhoudend geschreeuw in het gangetje/op straat na de avondrep. We vinden dit als koorbestuur heel vervelend, niet in het minst omdat Margriet en Lahbib degenen zijn die er de volgende dag/later op aangesproken worden. We willen benadrukken dat we ons realiseren dat het meestal om een klein groepje kinderen gaat en dat het dus niet prettig is om 'maatregelen' voor de hele groep te nemen. Maar we voelen wel dat er iets moet gebeuren om herhaling te voorkomen. Onze oplossing is tweeledig:
  1. Wilt u het er met uw kind thuis eens over hebben? Het is natuurlijk bijzonder om 's avonds in je eigen schoolgebouw rond te lopen, in een andere setting zonder je eigen juffen en meesters; maar ook dan moet respectvol worden omgegaan met de spullen van de Koorschool en met de buurtbewoners
  2. 2. Om te zorgen dat de kinderen na hun uur avondrep vlot naar huis toe kunnen om problemen te voorkomen, stoppen we met het uitdelen van limonade en koekjes na de avondrep. Dit was een leuke tradititie die erin geslopen is, maar het drinken en eten op dat moment is sowieso niet echt noodzakelijk.... en hopelijk gaat de huisgang zo wat vlotter en kunnen volwassen leden van het koor hier even toezicht op houden voordat zij gaan pauzeren. Verzoek aan ouders die hun kind komen halen is dan ook om er om 20 uur te zijn. En als u uw kind komt halen, wilt u dan ook een oogje houden op de kinderen die zelf naar huis gaan. Veel dank!
Informatieavond ouders groep 6
Begin februari 2020 zullen de kinderen van groep 6 beginnen met de ochtendrepetities in het kader van het Kathedrale Koor, onder leiding van Gerard Beemster. Dat houdt in dat zij op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend vanaf 8.20 uur samen met groep 7 en 8 gaan repeteren. Om de ouders van groep 6 te informeren over alles wat hierbij komt kijken, ook alvast uitkijkend naar het zingen in het geheel van het Kathedrale Koor wat later in het schooljaar, organiseert het koorbestuur een informatieavond op woensdag 29 januari, om 19.30 uur in de Koorschool. Schrijft u het vast in uw nieuwe agenda; meer informatie volgt in het nieuwe jaar.


Geschiedenisverhalen in groep 6

Ter afsluiting van het geschiedenisthema over de Middeleeuwen mochten de leerlingen van groep 6 kiezen of ze de toets wilden maken, of een verhaal schrijven dat zich in de Middeleeuwen afspeelt. Daarin moesten ze dan hun kennis over dit tijdvak laten zien. Meer dan de helft van de klas koos voor de tweede optie, wat een grote variatie in verhalen …

Lees meer

Decemberpret met groep 4 en 5

Wat een feestelijke maand is december! De kinderen hebben genoten van het Sinterklaasfeest. Iedereen had zijn best gedaan om leuke cadeautjes te kopen, mooie surprises te maken en grappige gedichten te bedenken. Nu zijn we al weer volop met Kerst bezig. Afgelopen zondag hadden we een mooi optreden in de Nicolaikerk. Het koor klonk prachtig, onder leiding van Margareth. En …

Lees meer

Groep 8: de tijd vliegt

Week 51. Wat gaat de tijd dan toch hard. We zijn alweer 15 weken bezig in groep 8. Weken waarin hard gewerkt en veel geleerd is, maar vooral toch ook al weken waarin de blik gericht is op de keuze voor het VO. Voor sommige kinderen is al heel lang duidelijk naar welke middelbare school ze willen, voor een aantal …

Lees meer

Met groep 6 naar Castellum Hoge Woerd

Op vrijdag 15 november zijn we met groep 6 naar Castellum Hoge Woerd in Vleuten geweest. Al om 8.30 uur stonden alle kinderen met jas, rugzak en ov-chipkaart klaar in de klas, zodat we, onder begeleiding van de moeders van Norah en Lieke, de bus van 8.50 uur bij de Jacobskerk konden halen. Bij het Castellum werden we opgewacht door …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Groep 8: kennismaking nieuwe brugklas

18 juni 2024 van 12:00 tot 15:00

 

Repetitie:

20 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorschoolconcert met aansluitend zomerfeest op het plein

23 juni 2024 van 12:15 tot 16:15

12.15 Alle kinderen en ouders aanwezig. Groep 4-6 voor hun concert en groep 7-8 voor het opbouwen van het feest. 12.25 Concert groep 4-6 voor eigen ouders 13.00 Workshop op het plein voor de hele school + ouders door Margareth 13.30 Concert groep 7-8 (de jongere groepen + ouders mogen alvast borrelen) 14.00 Officiële aftrap Zomerfeest 15.45 Opruimen met z’n allen

 

Zomerfeest

23 juni 2024 van 12:15 tot 16:15
Koorschool

Zomerfeest Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

27 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Kathedraal ingang via Nieuwgracht 61

Kathedraal ingang via Nieuwgracht 61 Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Rapport mee

28 juni 2024 Hele dag

 

Inzingen

29 juni 2024 van 14:00 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Jubileum Concert KKU Stuk Componist Bezetting Locatie Minuten Welkomswoord* 1,5 1403 Rejoice in the Lamb Britten KKU+KS+Orgel Boven 16,5 1387 Ave Maria Elgar KKU+KS+Orgel Boven 3 Naar beneden lopen (KS) Begeleiding (Bestuur?) KS en 2 verzorgers Boven naar Beneden 1404 Te Deum Britten KKU+Orgel Boven 8 Processional terwijl KKU naar beneden loopt en opstelt voor William Mathias KKU+Orgel Boven naar Beneden 5 215 Mis in g mineur Kyrie Vaughan Williams KKU Beneden 4,5 1185 Service for Holy Communion Gloria Howells KKU+KS+Orgel Beneden 7,5 Ave Verum (interactief instuderen) Mozart KKU+KS+Orgel+Publiek Beneden 10 1056 Risen Lord (uit het hoofd*) Rose KS+Piano Beneden 2,5 KS loopt af Beneden 1,5 1233 Hymn to St John Van Belle KKU en Orgel Beneden 6 1242 Beati Quorum via Stanford KKU+KS Beneden 3,5 280 Ave Verum Mozart KKU+KS+Orgel Beneden/Wouter boven 4 Wisselingen tussen de stukken en applaus 5 Duur concert: 78,5 Waarvan Boven: 27,5 Waarvan Beneden: 39,5 Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Jubileumconcert

29 juni 2024 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

Jubileumconcert Jubileum Concert KKU Stuk Componist Rejoice in the Lamb Britten Ave Maria Elgar Te Deum Britten Processional William Mathias Mis in g mineur Kyrie Vaughan Williams Service for Holy Communion Gloria Howells Ave Verum (interactief instuderen) Mozart Risen Lord Rose Hymn to St John Van Belle Beati Quorum via Stanford Ave Verum Mozart Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Deze week: optionele rapportgesprekken

30 juni 2024 Hele dag

 

Doorschuifmoment

2 juli 2024 van 14:30 tot 15:15
voor nieuwe leerlingen

 

Doorschuifmoment

2 juli 2024 van 14:30 tot 15:15
voor nieuwe leerlingen

 

Repetitie:

4 juli 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Mis met het afscheid van groep 8

7 juli 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Mis met het afscheid van groep 8 Na afloop Mappen inleveren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

musical voor familie van groep 8 leerlingen

9 juli 2024 van 16:30 tot 18:00

 

Afscheid groep 8

10 juli 2024 van 09:00 tot 12:00

 

Open Podium

11 juli 2024 van 18:50 tot 20:30
Koorschool

Open Podium Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Vrij onder voorbehoud

12 juli 2024 Hele dag

 

Zomervakantie

12 juli 2024 Hele dag

 

facebook