KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 03 juli 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
IMG_348365063f15-ca58-4856-9219-17017f65c1e0
68369a62-a5fd-41c7-a246-f44e40f6c21e
IMG-20190617-WA0005
IMG-20190617-WA0004
page1

Van de directie

Koorschoolreizen 2019
We kijken terug op 2 prachtige koorreizen. Intensieve dagen zijn het geweest, zowel in Heemskerk als in Bonn. Vol gezelligheid, spel, ontspanning, muzikale inspanning en prachtig weer. Wij als team hebben genoten van ‘onze’ kinderen in een andere setting, geweldige ouderhulp, een goede sfeer, veel humor en heel goed gebrachte muziek. In de bijdragen van de groepen leest u er meer over. Vanaf deze plaats heel hartelijk dank aan Fouke, Winan, Marlies, Daphne, Roosmarijn, Hanneke, Cathelijne, Harriët en Denise!
Zie de foto's hierboven:
  1. Onze boyband op de Bonn-te avond
  2. Bij de kerk in Bonn, waar de eerste kennismaking was
  3. De jeugdherberg in Heemskerk bleek een heus kasteel!
  4. Spons- water-vuur bij de jeugdherberg in Heemskerk
5. Uitnodiging Zomerfeest
Zie de uitnodiging in de foto hierboven.

Rapport mee
Aanstaande vrijdag gaat het rapport mee. Collega Irene doet dat al donderdag, omdat zij vrijdag niet werkt. Er is geen ronde met rapportgesprekken. Natuurlijk kunt u een gesprek aanvragen bij de leerkracht van uw kind.

Aanmeldingen voor schooljaar 2019-2020
Morgen volgt er nog een laatste auditieronde. Dat is inmiddels de derde. We leren dat vanaf de open dag er zich in de maanden erna nog steeds belangstellenden melden. De stand van zaken van nu:

Groep 7: 1
Groep 6: 2 (en een wachtlijst van nog eens 4 leerlingen)
Groep 4/5: 16 aangemeld, 4 doen nog auditie en 2 hebben zeer recent belangstelling getoond.

Vragenlijsten
Onlangs zijn er vragenlijsten afgenomen bij u als ouders, bij het team en bij de leerlingen.
Hierbij een toelichting vanuit de MR op de resultaten ervan. We verheugen ons op de positieve waardering en gaan met de aandachtspunten aan de slag.

Resultaten enquêtes onder leerkrachten, ouders en leerlingen
Afgelopen voorjaar hebben wij een enquête onder docenten, ouders en leerlingen gehouden. Het doel was om te kijken waar wij ons als school in kunnen verbeteren. De verbeterpunten helpen ons bij het ontwikkelen van een goed schoolplan. Margriet heeft hard aan het schoolplan gewerkt en gisteren heeft de medezeggenschapsraad (MR) het schoolplan beoordeeld en voorzien van adviezen. Daarna heeft de MR ingestemd met het schoolplan. De enquêtes hebben heel veel informatie opgeleverd. De MR zet de belangrijkste bevindingen op een rij.
Allereerst de respons. Vrijwel alle leerlingen en docenten hebben de enquête ingevuld. Onder de ouders heeft ongeveer de helft aan de enquête meegewerkt. De hoge respons leidt natuurlijk tot een nauwkeurig beeld. In het algemeen zijn leerkrachten, ouders en leerlingen zeer tevreden over onze school.
Kijken wij naar de ouderenquête, dan komt een aantal punten naar voren. De meeste ouders geven de school en de leraren een goede of uitstekende beoordeling. Het schoolklimaat heeft een goede score voor wat betreft de sfeer. Een deel van de ouders vindt de school er echter niet voldoende verzorgd uitzien. Bijna alle ouders vinden dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en denken dat zij met plezier naar school gaan. Ook de docenten worden in het algemeen goed tot uitstekend beoordeeld, zowel pedagogisch als wat betreft lesgeven. Bovendien vinden de meeste ouders dat de juf of meester kun kind voldoende ondersteunt. De informatievoorziening kan beter. Dat zit niet zozeer in informatie over de dagelijkse gang van zaken, maar meer in het informeren over de individuele ontwikkeling van het kind zelf.
Namens de medezeggenschapsraad,
Maarten Boddaert

Nieuw MR- lid Henrieke Wubsstelt zich aan u voor:
De koorschool zie ik als een waardevolle, prettige plek voor onze kinderen om te leren, te zingen en te spelen. Ik vind het fijn om in de MR mee te lezen en te praten over beleid en besluiten, die onze school nog beter kunnen maken. ‘Positief bemoeien’ noem ik het, met een kritische blik en een constructief motief. Ik zal de oudergeleding van de MR bemensen samen met Maarten Boddaert, die in de afgelopen twee jaar de nodige ervaring heeft opgedaan.

Ik ben de moeder van Norah (na de zomer groep 6), en Manuel (na de zomer groep 4). Ik ben getrouwd met Gerrit Koop en we hebben ook nog onze zoon Simon van drie. Sinds de geboorte van Norah heb ik me gericht op het fulltime opvoeden van onze kinderen. Voor die tijd was ik werkzaam als sociaal wetenschapper bij onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau en het ministerie van Justitie. Wij wonen in Kanaleneiland, en leggen daar met plezier verbindingen met buren uit allerlei culturen. Zelf heb ik als kind leren zingen in een buitenschoolse koorschoolsetting en ben nog steeds actief als koorzanger.

Met regelmaat ben ik op het schoolplein aanwezig, en vind het fijn te luisteren naar gedachten en ideeën van andere ouders over het reilen en zeilen op onze school. Schiet me aan voor een nadere kennismaking!

fotoHenrieke

Sponsorgeld Stichting Het Vergeten Kind - de uitslag

Eind juni is Debby van Stichting Het Vergeten Kind langgewenst om officieel de cheque naar aanleiding van de sponsorloop uitgereikt te krijgen. De sponsorloop is alweer even geleden, maar er is toen heel hard gelopen en veel geld opgehaald. Groep 8 heeft de afgelopen weken zelf cheques gemaakt om uit te kunnen reiken. In bijzijn van de hele school kon …

Lees meer
De koorschoolreis naar Bonn

De koorschoolreis naar Bonn

Wat was het een fantastische ervaring voor onze leerlingen van de groepen 7 en 8! En….. ze hebben het geweldig gedaan: met elkaar in de groep, bij de voorbereidingen tijdens de workshops en ook gedurende het concert op vrijdagavond en de musical-uitvoering op zaterdagmiddag in een bloedhete concertzaal. Hieronder een greep uit de verslagjes, waarbij zoveel als mogelijk de chronologie …

Lees meergroep 5 op schoolreisje

Wat vonden de kinderen uit groep 5 van het schoolreisje? Willem: De bonte avond was leuk. Het was leuk om te kijken en leuk om op te treden. Iedereen deed het goed. Aan het einde was er een grappig lied. De tekst was bedacht door de moeder van Wallie en we zongen allemaal mee met het refrein. Erica: We hadden leuke …

Lees meer

Schoolkamp en meer nieuws

De grootste gebeurtenis van de afgelopen weken was natuurlijk het schoolkamp naar Heemskerk! U heeft er natuurlijk thuis van alles over gehoord (ga ik maar vanuit). Na terugkomst op school bleek, dat vooral de bonte avond en het bezoek aan de Linnaeushof erg in de smaak zijn gevallen. De afgelopen weken is er keihard gewerkt aan alle citotoetsen. Rekenen en begrijpend …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook 
MailPoet