logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 15 mei 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
83d17fff-29be-4383-99e4-ecaa942d7866

Van de directie

Optreden groep 8 op 16 mei bij de Mentelity Foundation van Bibian Mentel
Het is een kleurrijke maand. Aanstaande donderdag, 16 mei, zingt groep 8 tijdens een galadiner voor de Mentelity Foundation in de Fabrique in Maarssen. De man van paralympisch snowboarder organiseert dit gala en de opbrengst is voor kinderen met een handicap. https://mentelityfoundation.org/#

Optreden groep 5 en 6 op 19 mei
Op zondagmiddag 19 mei zullen de kinderen van groep 5 en 6 een optreden geven in de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht Het optreden vindt plaats in het kader van de jubileum-activiteiten van het KKU. Op verzoek zingen we een aantal liedjes van Annie M.G. Schmidt, omdat de bibliotheek daar op zondag een dag aan wijdt onder de naam: Ode aan Annie. Ook zingen de kinderen enkele liedjes van hun eigen koorschool repertoire.

Het optreden duurt van 14.00 uur tot 14.30 uur, vindt plaats op de eerste verdieping van de bibliotheek, en is gratis toegankelijk.

Zegt het voort!

Optreden voor de onderwijsinspecteurs primair onderwijs
Op 22 mei zijn we uitgenodigd door de onderwijsinspecteur die in januari bij ons op bezoek was, om te komen zingen met groep 7, aan het slot van een studiedag voor alle inspecteurs in het basisonderwijs in Amersfoort. Heel bijzonder om zo voor deze vertegenwoordigers van het primair onderwijs in de spotlights te staan. Margareth zal daar ook een gedeelte van een Kodály-les laten zien.

Koorschoolconcert op zondag 26 mei in de Tuindorpkerk
Zoals in de jaarkalender vermeld organiseren we op zondag 26 mei ons jaarlijkse Koorschoolconcert. Ik zeg jaarlijks, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit evenement vorig jaar is komen te vervallen, omdat de voorbereiding voor de voorstelling met Ton Koopman alle aandacht vroeg.
Hoe dan ook, het Koorschoolconcert geeft ouders de gelegenheid het repertoire dat de kinderen gedurende het afgelopen schooljaar voor diverse gelegenheden hebben ingestudeerd, nu zélf te komen beluisteren. De kinderen zullen worden begeleid door pianiste Luba Podgayskaia.

Het concert vindt plaats in de Tuindorpkerk, Professor Suringarlaan 1, en begint om 15.00 uur

We brengen een gevarieerd programma, alle groepen komen aan bod, en ook zijn er enkele instrumentale intermezzi, uitgevoerd door Koorschoolleerlingen.
Het concert zal ongeveer een uur duren, na afloop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we elkaar ontmoeten.

Het tijdschema voor 26 mei ziet er als volgt uit:
13.50 uur aankomst kinderen groep 7&8 voor klankrepetitie
14.20 uur aankomst kinderen groep 5&6 voor klankrepetitie
14.40 uur zaal open voor publiek
15.00 uur concert
16.00 uur einde concert
16.00- 16.45 uur drankje na afloop

Om tegemoet te komen aan de gemaakte kosten voor dit concert houden we na afloop een collecte. De Tuindorpkerk is niet heel erg groot. Er is plaats voor 3 á 4 bezoekers per kind.
We kijken uit naar uw komst!

Van het Kathedrale Koor Groep 7&8 zingen a.s. zondag (19 mei) in de hoogmis van de kathedraal. Er is voor groep 7&8 a.s. donderdag géén avondrepetitie! Dit i.v.m. het zingen van groep 8 bij de Mentelity Foundation.
Om a.s. zondag toch goed voorbereid voor de dag te komen, wordt van groep 7&8 gevraagd a.s. zondag om 9.30u aanwezig te zijn in de Vredeskapel.
Dit geeft ons dan de gelegenheid om het materiaal voor die ochtend nog eens door te nemen.
Het gaat om misgezangen van J.Rheinberger, en - om de Paastijd te kleuren – een pracht Alleluia van de Engelse barokcomponist W.Boyce
plus het fraaie ‘Maria mater gratiae’ van G.Fauré.
Dat laatste, omdat het in de katholieke traditie gebruik is om in de maand mei Jezus’ moeder, Maria, extra in het zonnetje te zetten.
Ik wens groep 8 succes én plezier a.s. donderdagavond en ik zie uit naar a.s. zondag.
De celebrant a.s. zondag zal pastor Patrick Kuipers zijn, een man met veel affiniteit met ons als koor en koorschool.
Nieuwe leerlingen voor de combigroep
Zoals het er nu naar uit ziet, komt er volgend jaar een combinatiegroep 4/5. In groep 4 is nog wel wat ruimte. Kent u ouders van potentiële leerlingen: wijst u ze dan op onze school?

MR- verkiezingen: ouders gezocht In juni lopen de termijnen van beide ouders binnen de oudergeleding van de MR af. David Riezebos zal de MR gaan verlaten, aangezien zijn jongste dochter Hannah de Koorschool gaat verlaten. Maarten Boddaert stelt zich herverkiesbaar voor de periode van één jaar met als doel dat er in de toekomst ieder jaar weer één ouder binnen de MR wisselt en één ouder een jaar doorgaat.
De MR nodigt ouders uit om zich kandidaat te stellen voor de MR. Mochten er meer dan twee kandidaten zijn, dan volgen er in juni verkiezingen onder de ouders/verzorgers. Wilt u zich kandidaat stellen of meer weten over werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de MR, neem dan contact op met de MR via mr@koorschoolutrecht.nl of spreek een van de MR-leden Margareth, Maarten of David op het schoolplein even aan. De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling is 24 mei 2019.

Culturele activiteiten in groep 6

In deze weken staan er veel culturele activiteiten op het programma voor groep 6 (en groep 5). Morgen gaan we naar de voorstelling Wagners Ring in het UCK. Deze muziektheaterproductie gaat over een componist die een opera verzint. Daarnaast komt er drie vrijdagen op rij een kunstdocent die linodruk met ons doet. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen op papier een ontwerp gemaakt …

Lees meer
Update uit groep 7

Update uit groep 7

In groep 7 zijn we nog steeds druk met bezig met ons geschiedenisproject over de Tweede Wereldoorlog. De mooiste dingen worden nu gemaakt: een kookboek passend bij de hongerwinter, maquettes van het bomberdement op Rotterdam en Pearl Harbour, een alternatief dagboek van Anne Frank etc. De prentenboeken krijgen ook steeds meer vorm. De verhalen komen al erg mooi tot leven in …

Lees meerGroep 5: spreekbeurten

Wat fijn dat iedereen op tijd het werkstuk had ingeleverd en wat zag het er prima uit bij alle kinderen. Inmiddels zijn we na de vakantie begonnen aan de spreekbeurten. We hebben al verschillende onderwerpen gehad: Dick Bruna, de blauwe vinvis, snoep, straffen, de pauw, reptielen, en zelfs een cavia in de klas! De laatste spreekbeurt is op 31 mei. Bij …

Lees meer

Eindmusical groep 8 en uitslag Cito

Sinds afgelopen week zijn we bezig met voorbereiden van de eindmusical. Vóór de meivakantie hebben wij met Margareth en Irene bepaald welke musical we gingen doen. Na de vakantie zijn de rollen verdeeld en hebben we per tweetal een script mogen herschrijven. Daar zijn we momenteel nog mee bezig. Afgelopen donderdag heeft groep 8 de uitslag van de eindcito gekregen. Irene …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Repetitie:

1 december 2022 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Sinterklaasviering (14u uit)

5 december 2022 Hele dag

 

MR-vergadering

8 december 2022 van 15:30 tot 17:00

 

Repetitie:

8 december 2022 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie Kerstconcert

10 december 2022 van 09:25 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Repetitie Kerstconcert Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

11 december 2022 van 13:30 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert

11 december 2022 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstconcert OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

15 december 2022 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

21 december 2022 van 17:30 tot 18:30

 

Repetitie:

22 december 2022 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering (12:30u uit)

23 december 2022 Hele dag

 

Kinderkerstviering

24 december 2022 van 18:00 tot 18:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2022 van 19:30 tot 20:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstnachtmis

24 december 2022 van 21:00 tot 23:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstvakantie

25 december 2022 Hele dag

 

facebook
MailPoet