logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 17 april 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
83d17fff-29be-4383-99e4-ecaa942d7866

Van de directie

Agenda en Matthäussen
Inmiddels hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 hun medewerking verleend aan diverse Matthäussen. Nog 2 te gaan! Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Allereerst natuurlijk de kinderen. Fijn om te horen dat het zo goed is gegaan. Ook veel dank aan Margareth. Het is voor haar en voor de kinderen een uitzonderlijk drukke periode. We realiseren ons dat goed. En we zijn trots dat het dan toch weer lukt!
Ook alle ouders die mee zijn geweest of nog gaan: dank! Fijn dat u zich beschikbaar stelde.
Gelukkig hebt u steeds aparte brieven gekregen van alle activiteiten in de laatste weken, maar het is goed om te melden dat de agenda weer kloppend is nu.
Op maandag na de meivakantie vervalt de ochtendrepetitie.

Marlies
Afgelopen vrijdag was Marlies haar eerste werkdag weer. We zijn bij dat ze er weer is!

Nieuwe aanmeldigen
in totaal hebben we (op dit moment) 21 nieuw aangemelde leerlingen. We maken weer een combinatiegroep 4/5 en er zijn nog enkele aanmeldingen voor groep 6 en 7.

MR-verkiezingen: ouders gezocht
In juni lopen de termijnen van beide ouders binnen de oudergeleding van de MR af. David Riezebos zal de MR gaan verlaten, aangezien zijn jongste dochter Hannah de Koorschool gaat verlaten. Maarten Boddaert stelt zich herverkiesbaar voor de periode van één jaar met als doel dat er in de toekomst ieder jaar weer één ouder binnen de MR wisselt en één ouder een jaar doorgaat.
De MR nodigt ouders uit om zich kandidaat te stellen voor de MR. Mochten er meer dan twee kandidaten zijn, dan volgen er in juni verkiezingen onder de ouders/verzorgers. Wilt u zich kandidaat stellen of meer weten over werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de MR, neem dan contact op met de MR via mr@koorschoolutrecht.nl of spreek een van de MR-leden Margareth, Maarten of David op het schoolplein even aan.

Bijzondere activiteiten
Afgelopen week de Koningsspelen, eergisteren de Grote Rekendag en a.s. donderdag vieren we het paasfeest. Het geld van de sponsorloop voor Het Vergeten Kind zien we graag tegemoet. Te zijner tijd laten we weten hoeveel er is opgehaald.
Tijdens de grote Rekendag hielden we ons bezig met verhoudingen. De aftrap was een modeshow voor de hele school, waarbij kinderen kleding droegen die uit verhouding was. Te groot, te klein, te strak…De hele ochtend hielden de kinderen zich bezig met opdrachten rond verhoudingen.
Donderdag starten we met een paasontbijt. De kinderen mochten hun favoriete ontbijtje noemen en dat wordt dan geserveerd door een klasgenoot. Om 11 uur houden we een paasviering met z’n allen in de concertzaal.

Avondvierdaagse
Ook dit jaar vindt weer de jaarlijkse avondvierdaagse plaats. Het lijkt ons ontzettend leuk om met onze school mee te lopen! Dit jaar is het van 3 juni t/m 6 juni. De CITO toetsen zullen niet in die week plaatsvinden.
We willen er een sportief en gezellig evenement van maken en stellen voor om er tijdens de loopavonden geen snoepfestijn van te maken. Tijdens de pauze zorgen we vanuit school voor limonade/ water en iets lekkers.
Vinden jij en je kind net als wij dat het leuk zou zijn als de koorschool ook meedoet aan de avondvierdaagse? Schrijf je kind dan uiterlijk vrijdag 10 mei in met naam kind, klas en de hoeveelste keer je meedoet per mail aan a4dkks@gmail.com. We zullen per mail je inschrijving bevestigen en ook ontvang je nog bericht over de betaling. De kosten zijn 5,50 euro en hiervoor ontvangt je kind een medaille.
Ook voor ons is het nieuw en weten wij nog niet hoe de animo zal zijn. Ons plan is om de 10 kilometer te organiseren bij de Koningsweg. Mocht er ook veel animo zijn voor het regelen van de 5 kilometer dan vragen we een ouder als versterking hiervoor.
Het is fijn als er een aantal ouders meelopen. Wij willen jullie vragen om onderling af te spreken welke ouders tijdens het lopen de verantwoordelijkheid voor welke kinderen dragen. Om dit makkelijker te kunnen regelen zullen wij na 10 mei de lijst van deelnemers delen met de deelnemers. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan graag even aangeven bij de inschrijving.
Als je het leuk vindt om te helpen of mee te denken, je bent van harte welkom!

Hartelijke groet, Laura (Ottilie, groep 7. Laurazwartenkot@hotmail.com/06-45190339) en Mariken Hanke (Jonneke, groep 7. 06-24433059)

Koningsspelen 2019

Afgelopen vrijdag startte de jaarlijkse Koningsspelen met een lekker ontbijt; verse broodjes, croissantjes en diverse lekker beleg kwam voorbij. Geheel in het thema ‘Water’ werd ook vers gemaakt fruitwater geserveerd. Na het ontbijt hebben alle leerlingen zich weer van hun sportiefste kant laten tijdens de jaarlijkse Koningsspelen. Met een fris zonnetje werden in teamverband diverse onderdelen afgewerkt. Dit jaar waren …

Lees meer

De Grote Rekendag: groep 7 en 8

In groep 7 en 8 werd in tweetallen aan drie verschillende thema’s gewerkt. Uit verhouding, dimensies en rekenen met licht. Bij het onderdeel uit verhouding werden verschillende situaties bekeken en moesten de leerlingen aangeven hoe ze konden zien dat iets uit verhouding was. Ook moesten ze een aantal onderdelen in verhouding natekenen.Bij het onderdeel dimensies werd gewerkt met vergrotingen en verkleiningen. …

Lees meerGroep 7: de verkeersexamens

Dit jaar was er gekozen om het theoretisch verkeersexamen digitaal te laten afnemen. Het voordeel hiervan zou zijn dat de kinderen niet alleen meerkeuzevragen zouden maken, maar ook beeldmateriaal te zien zouden krijgen waardoor het meer gevoel zou krijgen met de werkelijkheid. Helaas is het door diverse storingen en technische problemen niet gelukt om het examen digitaal te maken. Zo …

Lees meer

Groep 5

De afgelopen weken hebben we veel dingen gedaan, waarbij we hebben samen gewerkt, in de klas en met andere groepen. Zo hebben we samen met groep 6 en 8 prachtige Palmpasen takken gemaakt. Die hebben we gebruikt in de kerk op zondag 14 april. We hebben met de hele school de koningsdagspelen gevierd op vrijdag 12 april. Op maandag 15 …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook
MailPoet