KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 25 januari 2023 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Verslag bezoek en evaluatie door László Norbert Nemes – directeur van het Kodály Instituut Kecskemét, Hongarije aan de Kathedrale Koorschool Utrecht op 17 november 2022

Kathedrale Koorschool en Kathedrale Koor
Het gezamenlijke doel werd herkend: “The content of all the music lessons are targeted to develop the vocal skills of the choristers in fine harmony with the development of their general musical skills. The lessons are organised in order to create opportunities in joyful participation in musical activities that lead to musical growth in the abovementioned areas.
Suggesties naar aanleiding van het bezoek aan de lessen en de koorrepetitie waren dat meer individuele uitdaging van elke leerling op het gebied van vocale vaardigheden, de houding tijdens het zingen en aandacht voor de klank, articulatie en expressiviteit aandacht verdient. Leerlingen kunnen ook meer in verschillende soorten groepen werken; met individuele opdrachten en in kleine of grotere groepen, waardoor elke leerling meer zelfstandig zijn of haar vaardigheden ontwikkelt en kan inzetten in het samen zingen. Zingen op solfa gebeurt al veel, maar kan op nog meer gevarieerde manieren worden ingezet om het zingen, het lezen en het schrijven van muziek beter te maken. De leerlingen laten zien dat ze hier klaar voor zijn.

Aan László Nemes werd ook gevraagd wat zijn visie is op een curriculum voor leerlingen in groep 4/5 tot en met groep 8, die meerdere keren per week muzieklessen volgen waarbij zingen de basis vormt. Daarbij heeft hij een aantal doelen genoemd per leerjaar die gaan over de samenstelling van het repertoire dat wordt gezongen en welke vaardigheden daarmee in samenhang worden ontwikkeld. De lijn loopt van pentatoniek en eenvoudige meerstemmigheid (bv melodieën met ostinati en ritmepatronen) in groep 4/5 naar meer complexe polyfonie en driestemmige harmonie in groep 8. In samenhang met het repertoire en met gebruik van de ‘tools’ relatieve solmisatie en ritmetaal worden verschillende toonsystemen geleerd (pentatoniek, majeur en mineur diatoniek, kerktoonladders, chromatiek, eenvoudige modulaties). Ook het goed kunnen omgaan (lezen en schrijven) met traditionele notatie op de notenbalk hoort daarbij. Doordat de leerlingen veel repertoire zingen kan al aandacht besteed worden aan muzikale vorm en stijl. De ontwikkeling van het gehoor, de muzikale voorstelling, is een rode draad. László’s observatie was dat gezien de kwaliteiten van zowel de leerlingen als de docenten, als de bijzondere situatie op de koorschool dit haalbaar is. Wel werd meegenomen dat de afgelopen jaren door verschillende omstandigheden de continuïteit soms lastig was. En ook de soms grotere druk op de lessen vanwege het presteren in projecten werd herkend.

Met de leerkrachten en de dirigent zijn deze observaties besproken en iedereen ziet mogelijkheden en goede aanknopingspunten in het verslag van László om de lessen en het curriculum zo te structureren dat de doelen goed gedefinieerd kunnen worden. De leerlingen zullen per periode een map met repertoire en opdrachten krijgen, waarmee ze met elkaar maar ook thuis aan de slag kunnen. Dat geldt voor zowel het zingen in het koor als voor de muzieklessen op school. De leerkrachten zullen de aansluiting per les daardoor makkelijker kunnen afstemmen en de leerlingen en ouders kunnen zien wat zij hebben geleerd.

Verder nieuws van de Koorschool

IMG_9499
De aanmeldingen voor de open dag op 25 maart komen gestaag binnen. We houden goede hoop op nieuwe aanmeldingen. Hier en daar vangen we iets op over broertjes en zusjes van onze leerlingen die mogelijk komen. Als die intentie er is, zouden jullie dat dan willen laten weten via een mailtje aan Margriet?

Aanstaande vrijdag gaat het eerste rapport mee naar huis. De daarbij horende gesprekken (leerkracht, kind en ouder) worden volgende week gehouden. Jullie worden daartoe deze week uitgenodigd door de leerkracht.

Op zondag 5 februari is er weer het evenement Gluren bij de Buren.
Collega Annemiek treedt dan op met haar band op de Koorschool!
‘Sioe is een Utrechtse singer-songwriter. Samen met een deel van haar band (Annemiek vocals, Bart gitaar, Clemens piano en Barry bas), zal ze zowel nieuw als oud werk in een akoestische setting spelen. In haar muziek kun je Americana invloeden terug horen. Kom luisteren op een bijzondere plek in het centrum van Utrecht!’
https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/utrecht#738

Nog een aanpassing in de agenda: het Kinderkorenfestival op 19 maart, is voor groep 5/6. En niet voor 7/8. Excuus.


Enquete onder ouders in belang PR Koorschool

Poster A2 Kiki_3 2

Vandaag heb ik met onze administratieve medewerker Larissa, de eerste resultaten van onze enquête, gehouden onder (oud)ouders, bekeken. Er zijn er 80 teruggestuurd. Daarvoor hartelijk dank. Ook voor alle suggesties die jullie doen. Larissa gaat van het geheel een samenvatting maken, die we jullie per mail zullen toesturen. De suggesties nemen we mee in ons overleg met ons PR bureau.

Enkele andere acties van dit moment:
  • Vanmiddag overleg gehad met Gerry van der Lit om een nog wervender invulling te bedenken voor de open dag.
  • Vervangen van een aantal foto's op de website
  • Mailing naar alle basisschoolbesturen in de stad. Met het verzoek om de bijgaande informatie over de open dag te delen met directies en leerkrachten.

Aankomende activiteiten

Inzingen

14 april 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Hoogmis:

14 april 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

18 april 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Anna Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Opendag Koorschool

20 april 2024 van 11:00 tot 14:00
Koorschool

Opendag Koorschool Samenstelling wordt nog bekend gemaakt. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

open dag Koorschool

20 april 2024 van 11:00 tot 14:00
tussen 11.00 en 14.00 uur: welkom!

 

Introductieles (nieuwe leerlingen)

23 april 2024 van 16:00 tot 16:45

 

Repetitie:

25 april 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Vader Aafke Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Koningsspelen

26 april 2024 Hele dag

 

Koningsspelen

26 april 2024 Hele dag

 

Meivakantie

26 april 2024 Hele dag

 

Repetitie:

8 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorreis (KKU)

8 mei 2024 Hele dag

 

Koorreis

9 mei 2024 van 06:30 tot 09:00
Luik

Koorreis Brief volgt Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Koorreis

10 mei 2024 van 08:00 tot 09:00
Luik

Koorreis Brief volgt Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet