KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 25 januari 2023 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Verslag bezoek en evaluatie door László Norbert Nemes – directeur van het Kodály Instituut Kecskemét, Hongarije aan de Kathedrale Koorschool Utrecht op 17 november 2022

Kathedrale Koorschool en Kathedrale Koor
Het gezamenlijke doel werd herkend: “The content of all the music lessons are targeted to develop the vocal skills of the choristers in fine harmony with the development of their general musical skills. The lessons are organised in order to create opportunities in joyful participation in musical activities that lead to musical growth in the abovementioned areas.
Suggesties naar aanleiding van het bezoek aan de lessen en de koorrepetitie waren dat meer individuele uitdaging van elke leerling op het gebied van vocale vaardigheden, de houding tijdens het zingen en aandacht voor de klank, articulatie en expressiviteit aandacht verdient. Leerlingen kunnen ook meer in verschillende soorten groepen werken; met individuele opdrachten en in kleine of grotere groepen, waardoor elke leerling meer zelfstandig zijn of haar vaardigheden ontwikkelt en kan inzetten in het samen zingen. Zingen op solfa gebeurt al veel, maar kan op nog meer gevarieerde manieren worden ingezet om het zingen, het lezen en het schrijven van muziek beter te maken. De leerlingen laten zien dat ze hier klaar voor zijn.

Aan László Nemes werd ook gevraagd wat zijn visie is op een curriculum voor leerlingen in groep 4/5 tot en met groep 8, die meerdere keren per week muzieklessen volgen waarbij zingen de basis vormt. Daarbij heeft hij een aantal doelen genoemd per leerjaar die gaan over de samenstelling van het repertoire dat wordt gezongen en welke vaardigheden daarmee in samenhang worden ontwikkeld. De lijn loopt van pentatoniek en eenvoudige meerstemmigheid (bv melodieën met ostinati en ritmepatronen) in groep 4/5 naar meer complexe polyfonie en driestemmige harmonie in groep 8. In samenhang met het repertoire en met gebruik van de ‘tools’ relatieve solmisatie en ritmetaal worden verschillende toonsystemen geleerd (pentatoniek, majeur en mineur diatoniek, kerktoonladders, chromatiek, eenvoudige modulaties). Ook het goed kunnen omgaan (lezen en schrijven) met traditionele notatie op de notenbalk hoort daarbij. Doordat de leerlingen veel repertoire zingen kan al aandacht besteed worden aan muzikale vorm en stijl. De ontwikkeling van het gehoor, de muzikale voorstelling, is een rode draad. László’s observatie was dat gezien de kwaliteiten van zowel de leerlingen als de docenten, als de bijzondere situatie op de koorschool dit haalbaar is. Wel werd meegenomen dat de afgelopen jaren door verschillende omstandigheden de continuïteit soms lastig was. En ook de soms grotere druk op de lessen vanwege het presteren in projecten werd herkend.

Met de leerkrachten en de dirigent zijn deze observaties besproken en iedereen ziet mogelijkheden en goede aanknopingspunten in het verslag van László om de lessen en het curriculum zo te structureren dat de doelen goed gedefinieerd kunnen worden. De leerlingen zullen per periode een map met repertoire en opdrachten krijgen, waarmee ze met elkaar maar ook thuis aan de slag kunnen. Dat geldt voor zowel het zingen in het koor als voor de muzieklessen op school. De leerkrachten zullen de aansluiting per les daardoor makkelijker kunnen afstemmen en de leerlingen en ouders kunnen zien wat zij hebben geleerd.

Verder nieuws van de Koorschool

IMG_9499
De aanmeldingen voor de open dag op 25 maart komen gestaag binnen. We houden goede hoop op nieuwe aanmeldingen. Hier en daar vangen we iets op over broertjes en zusjes van onze leerlingen die mogelijk komen. Als die intentie er is, zouden jullie dat dan willen laten weten via een mailtje aan Margriet?

Aanstaande vrijdag gaat het eerste rapport mee naar huis. De daarbij horende gesprekken (leerkracht, kind en ouder) worden volgende week gehouden. Jullie worden daartoe deze week uitgenodigd door de leerkracht.

Op zondag 5 februari is er weer het evenement Gluren bij de Buren.
Collega Annemiek treedt dan op met haar band op de Koorschool!
‘Sioe is een Utrechtse singer-songwriter. Samen met een deel van haar band (Annemiek vocals, Bart gitaar, Clemens piano en Barry bas), zal ze zowel nieuw als oud werk in een akoestische setting spelen. In haar muziek kun je Americana invloeden terug horen. Kom luisteren op een bijzondere plek in het centrum van Utrecht!’
https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/utrecht#738

Nog een aanpassing in de agenda: het Kinderkorenfestival op 19 maart, is voor groep 5/6. En niet voor 7/8. Excuus.


Enquete onder ouders in belang PR Koorschool

Poster A2 Kiki_3 2

Vandaag heb ik met onze administratieve medewerker Larissa, de eerste resultaten van onze enquête, gehouden onder (oud)ouders, bekeken. Er zijn er 80 teruggestuurd. Daarvoor hartelijk dank. Ook voor alle suggesties die jullie doen. Larissa gaat van het geheel een samenvatting maken, die we jullie per mail zullen toesturen. De suggesties nemen we mee in ons overleg met ons PR bureau.

Enkele andere acties van dit moment:
  • Vanmiddag overleg gehad met Gerry van der Lit om een nog wervender invulling te bedenken voor de open dag.
  • Vervangen van een aantal foto's op de website
  • Mailing naar alle basisschoolbesturen in de stad. Met het verzoek om de bijgaande informatie over de open dag te delen met directies en leerkrachten.

Aankomende activiteiten

Inzingen

28 mei 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

28 mei 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Bestuursvergadering

30 mei 2023 van 19:30 tot 20:30

 

Repetitie:

1 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

4 juni 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

4 juni 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

schoolreis gr 4/5/6

8 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

8 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Schoolfotograaf

15 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

15 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

16 juni 2023 Hele dag

 

Vaderdag

18 juni 2023 Hele dag

 

Koorschoolconcert (hele school)

18 juni 2023 van 13:30 tot 14:30

Verdere info volgt

 

Koorschoolconcert

18 juni 2023 van 14:30 tot 17:00
????

Koorschoolconcert OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorreis groep 7/8

19 juni 2023 van 08:00 tot 18:00

 

screening leerlingen groep 5 door JGZ op onze school

20 juni 2023 van 09:00 tot 12:00

 

Repetitie:

22 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Rapport mee

23 juni 2023 Hele dag

 

Deze week: optionele rapportgesprekken

26 juni 2023 Hele dag

 

facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet