KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 14 september 2022 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Informatieavond

Ik merkte dat het geringe leerlingenaantal ook veel ouders bezighoudt. Hartverwarmend. We delen die zorg. Binnenkort ontvangen we van onze professionele PR-partner een plan van aanpak om meer leerlingen te genereren op de Koorschool. Ik nodig belangstellende ouders van harte uit om daar samen met mij naar te kijken. Samen kunnen en weten we meer! Mijn voorstel is om dinsdagmiddag 20 september om 13.30 uur een bijeenkomst te beleggen om uit te wisselen. Wie mee wil denken en beschikbaar is: welkom!
Ik merkte dat het geringe leerlingenaantal ook veel ouders bezighoudt. Hartverwarmend. We delen die zorg. Binnenkort ontvangen we van onze professionele PR-partner een plan van aanpak om meer leerlingen te genereren op de Koorschool. Ik nodig belangstellende ouders van harte uit om daar samen met mij naar te kijken. Samen kunnen en weten we meer! Mijn voorstel is om dinsdagmiddag 20 september om 13.30 uur een bijeenkomst te beleggen om uit te wisselen. Wie mee wil denken en beschikbaar is: welkom!

Kathedrale Koorschool Paramaribo en optreden opening academisch jaar TU Utrecht Kampen

baa83070-663c-44bf-8c63-c91d549933bc
Op 11 november zingen onze leerlingen van groep 7 en 8 in een grote productie t.g.v. de afsluiting van Utrecht 900 in Tivoli. T. z.t. volgt meer informatie.
Bij deze productie, die in handen is van Holland Baroque, zijn ook 13 leerlingen van de Koorschool uit Paramaribo uitgenodigd. Deze kinderen variëren in leeftijd van 8 t/m 12 jaar en zelfs één van 13 jaar. Ze zijn waarschijnlijk tussen 4 en 13 (of 15) november in Utrecht. De Koorschool uit Paramaribo is op zoek naar gastgezinnen die één of misschien meerdere leerlingen kunnen huisvesten gedurende die periode.
Aanmelden kan bij Margriet. Van harte aanbevolen!
Er is onlangs een prachtige documentaire over deze bijzondere school gemaakt door de NTR. Terug te kijken via NPO start. Deze heet Barok in Paramaribo.

Groep 7 en 8 zongen 8 september tijdens de opening van het academisch jaar van de TU Utrecht Kampen (onze buren) in de Janskerk. Het was een prachtige bijdrage die onze kinderen, deels samen met de cantorij, leverde. Zie ook onze socials.

Nieuws van OR

IMG_5988
Op de ALV van de Ouderraad heeft het bestuur van dit jaar zich voorgesteld. Mark Soekarjo (voorzitter, 065024446), Saartje Schrage (secretaris,06-41906239), Roos Barth (penningmeester,06-37227729), Marjolein Ubels (lid, 06-37227729), vacature (lid). Schiet ons vooral aan op het schoolplein We hebben de vele feestelijke/sociale activiteiten besproken die de OR coördineert. Nieuw dit jaar zijn de avondvierdaagse (meteen al 3 ouders die dit gaan trekken) en Koningsdag/vrijmarkt voor de school (hiervoor zoeken we nog ouders). Ook voor de overige commissies kan je je opgeven via de lijsten op school.
De OR beheert ook de vrijwillige ouderbijdragen. Naast de activiteiten leveren we ook een bijdragen aan onderwijsgerelateerde zaken. Roos heeft zowel de cijfermatige onderbouwing van het afgelopen jaar als de begroting van het komende jaar tot volle tevredenheid van de aanwezigen op heldere manier uitgelegd. Vanwege de terugloop in het leerlingenaantal (61 dit jaar in plaats van de 80 waarop we normaal begroten) en vanwege de te verwachten kostenverhogingen door inflatie ontkomen we er helaas niet aan niet aan voor het eerst sinds 2015 de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen. Doordat de OR een gedeelte uit de reserve put en de school zich op een aantal punten zoals de Koorschoolreis garant stelt voor budgetoverschrijdingen kan deze verhoging beperkt blijven.
De ALV heeft het volgende besloten:
De kascommissie bestaat dit jaar uit Paul Oostindie en Ewout ten Heuw.
Het jaarverslag over het afgelopen jaar is goedgekeurd op voorbehoud van een gunstig advies van de kascommissie. De begroting over het lopende jaar is goedgekeurd. De vrijwillige ouderbijdrage over het lopende schooljaar bedraagt 430 euro.
Mark Soekarjo
Hartelijk dank voor jullie ruime belangstelling voor onze informatieavond eergisteravond.
Omdat er deze keer eerst ruimte was gemaakt voor het gedeelte in de groepen, bleven veel ouders ook voor het gezamenlijke deel. Veel meer dan andere jaren. Voor ons bemoedigend, die belangstelling!
We constateren dit schooljaar ook dat jullie makkelijker even naar binnen lopen. Blijf dat vooral doen! We hopen van harte dat corona zoveel mogelijk buiten de deur blijft en jullie erin.

Aankomende activiteiten

Inzingen

28 mei 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

28 mei 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Bestuursvergadering

30 mei 2023 van 19:30 tot 20:30

 

Repetitie:

1 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

4 juni 2023 van 09:30 tot 10:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

4 juni 2023 van 10:30 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

schoolreis gr 4/5/6

8 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

8 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Schoolfotograaf

15 juni 2023 Hele dag

 

Repetitie:

15 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

16 juni 2023 Hele dag

 

Vaderdag

18 juni 2023 Hele dag

 

Koorschoolconcert (hele school)

18 juni 2023 van 13:30 tot 14:30

Verdere info volgt

 

Koorschoolconcert

18 juni 2023 van 14:30 tot 17:00
????

Koorschoolconcert OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Koorreis groep 7/8

19 juni 2023 van 08:00 tot 18:00

 

screening leerlingen groep 5 door JGZ op onze school

20 juni 2023 van 09:00 tot 12:00

 

Repetitie:

22 juni 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Rapport mee

23 juni 2023 Hele dag

 

Deze week: optionele rapportgesprekken

26 juni 2023 Hele dag

 

facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet