logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 31 oktober 2018 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
20180912_113230Van de directie

Na een heerlijke herfstvakantie zijn we weer hard aan de slag gegaan. De (nieuwe) radiatoren slaan wat vaker aan en de eerste chenilledraden die dienst doen als spinnenwebben, markeren de lokalen. Lahbib veegt en veegt het gevallen blad. Herfst!

Activiteiten groep 5 en 6
Onze groepen 7 en 8 laten nogal eens van zich horen door het jaar heen. Maandelijks in de Kathedraal, de feestdagen ook en dan nog diverse andere podia. We hebben voor de aardigheid eens op een rijtje gezet wat de groepen 5 en 6 dit jaar op de agenda hebben staan. Toen we dat deden, konden we wel concluderen dat ook zij behoorlijk van zich laten horen.

 1. 11 november: Sint Maarten viering in de kerk
 2. 18 november: intocht Sinterklaas (groep 6)
 3. 16 december: Kerst in de Klaas (groep 5)
 4. 23 december: Kerstconcert
 5. 24 december: Kerstspel
 6. 9 maart: Open Dag Koorschool
 7. 7 april: Kinderkorenfestival Nationale Opera Amsterdam
 8. april: bij toerbeurt meedoen aan één Mattheus Passion (alleen groep 6)
 9. 14 april: Palmpasenviering
 10. 19 mei: optreden bibliotheek (optie)
 11. 26 mei: Koorschoolconcert
 12. 14 juli: eindejaarskerkdienst
Nadere informatie m.b.t. deze activiteiten volgt.

Stagiaires groep 5 en 8
In groep 5 en 8 mogen de collega’s en leerlingen zich verheugen in het feit dat de stagiaires meester Tim en meester Roland er zijn. Binnenkort stellen ze zich aan u voor. Meester Roland moet af en toe wat van zijn lessen in groep 8 filmen. De beelden worden alleen gebruikt voor doeleinden in de opleiding m.b.t. zijn ontwikkeling.

Vulpennen
Als uw kind op de Koorschool komt, krijgt het een vulpen van de school. De bedoeling is dat die pen 4 jaar meegaat. De praktijk is soms anders. Sommige kinderenweten de pen voor allerlei doeleinden te gebruiken waar hij eigenlijk niet voor is bedoeld! Het is mogelijk om via school een nieuwe te verkrijgen, echter waar een gewone ballpoint zo’n 11 cent kost, kost een vulpen 2,50 euro. Mocht het voorkomen dat uw kind een nieuwe pen behoeft, dan weet u dit alvast.

Berichten van het Kathedrale Koor Utrecht St. Sint Maarten in de kathedraal
Het St. Maarten feest is een echt kinderfeest. Niet alleen doordat je als kind met een lampionnetje door de straten mag gaan en allerlei lekkers toegestopt mag krijgen, maar ook omdat het verhaal van St. Maarten tot de verbeelding spreekt! Het gaat immers om het delen van wat je hebt, om het omzien naar diegenen die met minder bedeeld zijn. Kortom: de kern van de christelijke boodschap kom je erin tegen. Én St. Maarten is de patroon van de stad Utrecht. Je ziet het in het wapenschild van de stad: een diagonaal doorsneden vlak met links een rood en rechts een wit deel: de gestileerde mantel van St. Maarten, in tweeën gesneden.
Dat alles was dan ook de reden, dat we bij de jaarplanning groep 5&6 hebben ingeschakeld voor de kerkelijke viering op 11 november, zondag over een week dus.

Een paar praktische zaken:
Graag willen we de kinderen vragen om zondag 11 november om 10.00uur aanwezig te zijn in de Vredeskapel (rechts voor in de kathedraal). Ook willen we de kinderen uitnodigen (niet verplicht hoor!) een lampion en een stokje, waaraan die kan hangen, mee te nemen .
Kleding: de kinderen dragen tijdens deze viering de koorschoolkleding*
De kinderen lopen aan het begin van de viering mee in de optocht van priester en assistenten van achter uit naar voren. We hebben een aantal St. Maarten liederen uitgekozen, die de kinderen al onder leiding van Margareth Iping en Daniel Salbert hebben geoefend. Op vrijdag ochtend 9 november kom ik dan ook nog een keer met de kinderen oefenen. Zo zijn ze dan goed voorbereid op hun zingende taak.
Tijdens een deel van de viering is er voor gr 5&6 een kinderwoorddienst in de Vredeskapel. Ook broertjes en/of zusjes vanaf een jaar of 7 mogen zich daar bij aansluiten.
Voor jongere kinderen (4-7 jaar) organiseert de parochie een kindernevendienst; die beslaat een groot deel van de viering.
Pater Schrama (OSA) zal die ochtend voorgaan in de viering.
Vriendelijke groet,
Gerard Beemster
* de kinderen van groep 5 krijgen in de week voor de viering de koorschoolkleding uitgedeeld; groep 6 heeft het al. De kleding bestaat uit voor de meisjes uit een wit T-shirt met lange mouwen, een (kobalt)blauwwit gestippeld rokje en een blauw sjaaltje. Voor de jongens is het een wit-t shirt met korte mouwen en een donkerblauw spijkeroverhemd. Alle kinderen krijgen hierbij ook een donkerblauw vest, wat met St Maarten ook gedragen wordt.
NB: ouders moeten zelf deze kleding aanvullen met het volgende:
- voor meisjes een (kobalt)blauwe maillot of panty en zwarte schoenen (met zwarte zolen)
- voor jongens een donkerblauwe nette spijkerbroek en zwarte schoenen (met zwarte zolen).
Verder is het fijn als kinderen met lang haar het haar vast hebben in een staart/vlecht of opgestoken, om gefröbel met haar te voorkomen...

Groep 7&8 zingen tijdens Allerzielenviering (2 november 2018 ) in de kathedraal
Jaarlijks gedenkt de geloofsgemeenschap de overledenen, in het bijzonder die van het afgelopen jaar. De viering rond dit thema noemen we de Allerzielenviering.
Deze staat in het verlengde van de Allerheiligenviering de dag ervoor, 1 november. In die viering gedenken we al diegenen, die door hun voorbeeld inspiratie voor ons mensen zijn geworden en als zodanig zijn aangemerkt door de Kerk: de heiligen ( enkele weken gelden nog werden o.a. paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar Romero heilig verklaard; de een voor zijn leidinggeven aan de kerk in de turbulente jaren zestig van de 20e eeuw, de ander vanwege zijn martelaarschap: bisschop Romero werd, omwille van zijn stellingname tegen de dictatuur in zijn land, doodgeschoten tijdens een viering waarin hij voorging!).
Op Allerzielen bidden we voor hen, die die status weliswaar niet verkregen hebben (en – wie weet – wel verdienen!), maar die voor ons, nabestaanden sowieso dierbaar zijn en vol herinneringen.
Hen willen we gedenken en hun voorspraak vragen bij de Eeuwige. Er worden kaarsen ontstoken voor diegenen, die m.n. in het afgelopen jaar zijn overleden. Mochten er in het afgelopen jaar naaste familieleden (b.v. opa’s of oma’s) van koorleden zijn overleden en vindt u het een mooi idee, dat de naam van de overledene genoemd wordt, wil dat dan aan mij doorgeven (mail@gerardbeemster.nl) ik zal de naam dan doorspelen aan pastoor Hans Boogers, die in deze viering zal voorgaan.
In die viering zingen we dan ook rijke en troostrijke muziek. Dit jaar staat het Requiem van Fauréop de lessenaar; niet alle delen, want een tweetal delen zijn heel specifiek voor een uitvaart-liturgie (het Libera me en het In paradisum). We zingen die delen dus niet in deze viering. Wel b.v. het wonderschone Pie Jesu, waarin we deze keer een solist en de hele gr 7&8 laten afwisselen.
Wat betekent het praktisch:
A.s. vrijdag om 18.15 uur (sic!)rechtstreeks verzamelen bij het grote orgel op de koorzolder van de kathedraal; ingang; de eerste deur aan de zijkant van de kathedraal zal open staan; vandaar kan men rechtstreeks de trap op naar de koorzolder! We kunnen dan nog een korte rep. houden met organist Wouter van Belle.
Kleding voorschrift: Donkerblauw
Er is in de viering een kinderwoorddienst gepland voor gr 7&8.
De viering begint om 19.00u, zal +/- 20.15u af zijn.

Vriendelijke groet,
Gerard Beemster

Requiem Fauré
Op zondag 11 november 2018 voert het Koor Cantatrix het Requiem van Fauré uit, samen met zangers van het Kathedrale Koor Utrecht. Het concert begint om 15 uur en vindt plaats in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Dit ontroerende stuk van Fauré wordt met enige regelmaat door het KKU uitgevoerd. Omdat het concert deze keer niet door het KKU zelf wordt georganiseerd, kunnen wij u helaas geen korting bieden op de toegangsprijs van 19 €, voor donateurs is er een (bescheiden) korting. Informatie over het donateurschap vindt u op de website van het Kathedrale Koor Utrecht.
Kaarten voor dit concert kunt u bestellen via de website van Cantatrix.
We hopen u welkom te mogen heten. In het nieuwe nummer van de Koorbabbel, dat binnenkort verschijnt, vindt u meer informatie over komende Kooractiviteiten en het Jubileumjaar 2019.
Met vriendelijke groet,
Magdaleen Ridder, voorzitter KKU-bestuur.

Groep 7: Kanjers in training

Groep 7: Kanjers in training

In groep 7 zijn we gestart met de Kanjertraining. De afgelopen lessen hebben we het gehad over de verschillende petten en hun betekenis. De witte pet is van vertrouwen en van jezelf zijn. Deze pet kan in een situatie waarin vertrouwen de basis is gecombineerd worden met andere petten: zwart, rood en geel. In combinatie met zwart is er sprake …

Lees meer

Sint-Maarten in groep 6

Ter voorbereiding op de viering van Sint-Maarten op 11 november hebben we in de klas een aantal middagen gewerkt aan lampionnen van papier en vloeipapier. De opdracht was geïnspireerd op het werk van Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. We begonnen met het plakken van frames van zwarte stroken, waarbij we gebruikmaakten van een mal (een blaadje kopieerpapier) om rechte …

Lees meer

groep 5

Na veel oefenen met de Sint Maarten liedjes op school, klonk het op 11 november prachtig in de kerk. Wat zongen de kinderen van groep 5 en 6 mooi en wat zag iedereen er fantastisch uit.  Nu klinken er al weer Sinterklaasliedjes in de school.  We zijn met de groepen begonnen met een grote knutselactiviteit voor Sinterklaas. Kinderen uit groep …

Lees meer

Uitzwaaiboom

Het college van Burgemeester & Wethouders spreekt de intentie uit, dat zij de komende vier jaar (dus van 2018 tot en met 2021), jaarlijks elke Utrechtse basisschool één boom aanbiedt per groep 8. Deze boom  krijgt dan het predicaat ‘Uitzwaaiboom’ en zal worden geplant door leerlingen die dat jaar afscheid nemen van hun basisschool. Daarbij maken we als gemeente een …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook
MailPoet