logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 26 september 2018 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
IMG-20180918-WA0006

Van de directie


Bedankbrief voorzitter Prinsjesdagviering

Beste Margriet,

Namens het bestuur van de Stichting Prinsjesdagviering wil ik jou, de dirigente, ouders en vooral ook de kinderen van het Koor van de Kathedrale Koorschool heel hartelijk bedanken voor hun geweldige bijdrage aan de Prinsjesdagviering 2018. Ik heb alleen maar heel lovende reacties gehoord op jullie liederen en vond ze zelf ook prachtig, ontroerend zelfs. Dus heel veel dank voor jullie medewerking, want het is vast een hele organisatie geweest om én maandagavond én dinsdagmorgen vroeg naar Den Haag te reizen. Maar het plezier in zingen kwam zo duidelijk naar voren, dat alleen dat al heel mooi was om te zien.

Dus nogmaals veel dank en met hartelijke groet,

Ineke Bakker,
voorzitter St. PrinsjesdagvieringDrukke agenda Koorschoolkinderen
Naar aanleiding van de afgelopen optredens aan het begin van dit schooljaar, bij het festival Oude Muziek en bij de Prinsjesdagviering, krijgen we van ouders terug dat er een erg groot beroep gedaan wordt op de kinderen, qua inzet en uren. Dat beseffen wijzelf ook. Zeker bij de productie van Don Quichot, waar er op het laatste moment nog extra inzet werd gevraagd, vonden wij het zelf ook lastig zoveel van de kinderen en de ouders te vragen. Het is daarom zeker niet zonder slag of stoot gegaan.
In de laatste MR- vergadering hebben we met elkaar uitgesproken dat wij voortaan elke organisatie waar we mee samenwerken zullen houden aan van tevoren vastgestelde criteria. De Arbowet biedt een uitstekende richtlijn in dezen. Daarnaast willen we zo volledig mogelijk zijn in onze informatievoorziening, aan u, ouders, zodat u weet waar u op kunt rekenen. Het liefst zetten we alles in de jaarplanning. Toch doet zich soms een buitenkans voor nadat de jaarplanning al is vastgesteld.Hieronder doet zich zo’n buitenkansje voor.

Opening tentoonstelling Centraal Museum
Vorige week werden we gevraagd om te zingen met groep 7 en 8 tijdens de opening van de nieuwe tentoonstelling van het Centraal Museum Utrecht, Caravaggio en Europa. De grootste tentoonstelling ooit van het Museum. We zijn vereerd dat we hiervoor gevraagd worden en vinden dit te leuk om niet aan deel te nemen. De opening zal zijn op zaterdagochtend 15 december. We zingen waarschijnlijk maar enkele liederen en het is in de eigen plaats. We hopen dat iedereen er is, maar begrijpen het als uw kind niet kan. Er zijn ook sporttoernooien e.d. Graag horen we het op korte termijn van u, als uw kind verhinderd is.

StudieweekendKKU
Op 6 en 7 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 mee op het studieweekend van het KKU. Alle belangrijke informatie daarover hebt u begin deze week ontvangen via de mail. Aanstaande donderdag, 27 september, is er van 20-20.15 uur in de concertzaal op school een korte bijeenkomst voor groep 7 en 8 met hun ouders over het weekend, met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kinderkoor Spelenderwijs gaat weer van start
Op dinsdag 2 oktoberstart Kinderkoor Spelenderwijsmet zowel een kleutergroep als een koor voor kinderen uit groep 3 en 4. Wie weet kent u mensen die dit leuk vinden.

Voor beide groepen bieden wij een serie van 10 lessen aan met als thema 'De Jaarfeesten', waarin liedjes rond Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst centraal staan.
De eerste les is een gratis try-out les.
De lessenserie wordt afgesloten met een optreden in kerstsfeer op zondag 16 december, als onderdeel van 'Kerst in de Klaas'. Dit is een feestelijk evenement in de Nicolaikerk in Utrecht.
Het optreden duurt ongeveer 20 minuten.

Data, tijden, tarieven, locatie
Kinderen uit groep 1 en 2: dinsdag van 16.00 uur tot 16.30 uur
Pakket van 10 lessen plus afsluitend optreden op 16 december: €60,00
Kinderen uit groep 3 en 4: elke dinsdag van 16.30 uur tot 17.15 uur
Pakket van 10 lessen plus afsluitend optreden: €80,00

Lesplaats: concertzaal van de Kathedrale Koorschool
Plompetorengracht 5, ingang Ridderschapsstraat naast kinderopvang De Melkfabriek

In januari kan voor beide groepen opnieuw worden ingeschreven voor een vervolgserie van 10 lessen.

Bestuurslid KKU gezocht!
Vanwege de samenhang en afstemming tussen Koorschool en Koor is het goed gebruik dat er in het Koorbestuur twee leden zitten die tevens ouder zijn van Koorschoolkinderen. Zij zitten er niet namensde school, dus zijn vrij hun mening en hun bijdrage te geven naar eigen inzicht. Maar ze vervullen wel een onmisbare schakel tussen Koorschool en Koor. Met het terugtreden van Carolien Idema is alleen Elly Jonkers nog bestuurslid /ouder. Dat is echt te weinig, we willen heel graag in contact komen met een vader of moeder die wat van zijn/haar tijd beschikbaar wil stellen voor het Koor en met ons mee kan denken over toekomstige ontwikkelingen. Een bestuurslid met het aandachtsgebied afstemming en relatie Koor-Koorschool, de Jaarkalender, bij voorkeur een Koorschoolouder die de komende jaren kinderen op Koorschool en Koor heeft.
Er is veel werk aan de winkel, maar het is voor de goede zaak en het bestuur is een groep mensen die die met plezier samen doet.

Namens de Kathedrale Koorschool Namens bestuur van het Kathedrale Koor Utrecht
Margriet van der Ploeg Magdaleen Ridder, voorzitter


Van de OR: vacatures: ouderraad, klassenouders, luizencommissie, kinderwoorddienst en kascommissie
Tijdens de informatieavond 10 september jl. hebben wij als ouderraad meer verteld over wie wij zijn, de rol van de ouderraad en de verschillende activiteiten en commissies waar je als ouder aan kunt bijdragen.
Hieronder een aantal activiteiten en commissies waarvoor wij hulp van ouders zoeken.
Heb je belangstelling, graag uiterlijk 1 oktober a.s. aanmelden via, dan kun je ons bereiken via ouderraad@koorschoolutrecht.nl.

Ouderraad
Voor de ouderraad zoeken wij nog een ouder uit groep 5. Wij komen meestal de 1stewoensdag van de maand, van 8:30 tot uiterlijk 10:00 uur bij elkaar.
Klassenouders
Nieuw dit jaar is dat wij in overleg met het team gaan werken met klassenouders. Samen met een lid van de ouderraad vormt de klassenouder per klas een duo die aanspreekpunt is voor de leerkracht en de overige ouders van de klas. Op deze wijze willen wij de betrokkenheid en inzet van ouders en communicatie hierover versterken. Voor groep 5, 6 en 8 zoeken we nog ouders die klassenouder willen zijn voor deze groep.
Luizencommissie
Met een aantal ouders wordt er meestal na de vakanties bij de kinderen gecontroleerd op luizen. Voor groepen 5 en 6 worden nog 2/3 ouders gezocht en 1 ouder voor groep 7.
Kinderwoorddienst
Tijdens de hoogmissen in de kathedraal mogen de kinderen van groep 7 en 8 tijdens de preek naar de Vredeskapel of de Pastorie aan de Nieuwegracht voor de ‘Kinderwoorddienst’. Doel van de Kinderwoorddienst is op een manier die de kinderen aanspreekt stil te staan bij het thema van de betreffende dienst. Daarnaast breekt het de dienst, kunnen ze even bewegen en hoeven ze even niet (helemaal) stil te zijn. De Kinderwoorddienst is in principe 1 keer per maand als groep 7 en 8 zingen in de kathedraal.

De Kinderwoorddienst wordt georganiseerd door ouders. En Ton Meijers uit het Kathedrale Koor helpt ook regelmatig mee. Op dit moment zijn er twee ouders. Deze ouders zoeken versterking: nog één of twee ouders uit groep 7/8 die zouden willen meehelpen.
Kascommissie
Ieder jaar legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. De onderliggende cijfers worden gecontroleerd door een onafhankelijke partij: de kascontrolecommissie. Deze bestaat uit 2 of 3 ouders die enigszins financieel zijn onderlegd. De controle vindt plaats op 2 avonden in augustus/september, en de cijfers worden gepresenteerd half september. Wij zoeken 1 of 2 ouders die de kascommissie willen versterken.

Van de MR Het nieuwe schooljaar is begonnen, zo ook voor de MR. In de eerste vergadering hebben we vergaderdata en agendapunten vastgesteld voor het komende jaar. Dit jaar bestaat de MR uit; Maarten Boddaert (voorzitter), Margareth Iping (secretaris), Marlies Edelbroek en David Riezebos. Voor de oudergeleding komen er aan het einde van het schooljaar vacatures vrij! Op de jaaragenda staan een heleboel vaste terugkerende punten voor de MR. Dit keer hebben we het ook over een actueel punt gehad. De drukte op de agenda blijkt voor veel kinderen, ouders en teamleden een zorgpunt te zijn. Vermoeidheid van de kinderen door een veeleisende agenda en optredens, moeten niet ten koste gaan van de prestaties. Het zingen op podia is en blijft leuk voor de kinderen en is daarnaast een kernactiviteit van de school. De school zal scherp letten op de belastbaarheid van de optredens. Daarnaast kunnen wij als ouders ook helpen door de agenda naast school niet te vol te laten lopen. Wil je een keer komen kijken, check dan de vergaderdata. Misschien is de MR volgend jaar wel iets voor jou….
David Riezebos

Bericht van het buurtteam
PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ

WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET BUURTTEAM BETEKENEN VOOR
  • De Kathedrale Koorschool?
  • VOOR LEERLINGEN EN VOOR OUDERS?
  • School werkt samen met vier kernpartners aan optimale ondersteuning voor leerlingen. Dat zijn Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de consulenten Passend Onderwijs en de Buurtteams. Kernpartners ondersteunen school en bieden ondersteuning.
Als buurtteam denken we mee met school over zorgsignalen betreffende leerlingen. We werken daarbij nauw samen met de andere kernpartners.
Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders als dat wenselijk is.
  • Wij – het Buurtteam - ondersteunen u als gezinbij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen).
Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen, of dat school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert.

De hulpverlening van het buurtteam is op vrijwillige basis.DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM
  • Wij zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
  • Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
  • We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
  • We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
  • Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder.
  • Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg betrekken.
BEREIKBAARHEID
Wij zijn op diverse manieren bereikbaar, u kunt ons bellen, mailen of langskomen: zie de contactgegevens bovenaan.Musical4daagse
Via de mail ontvingen wij onderstaand bericht:
De Musical4daagse voor kinderen vanaf 6 jaar oud; 4 dagen zingen, dansen en acteren met op de laatste dag als afsluiter een echte musical voorstelling voor familie en vriend(inn)en.
De Musical4daagse zal in de herfstvakantie opnieuw in Breukelen worden georganiseerd. Zowel de repetities als de presentaties vinden plaats in de muziekschool van Breukelen.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse van 20 oktober tot en met 23 oktober & 25 oktober tot en met 28 oktober 2018. Inschrijven kan tot 13 oktober via de website: www.musical4daagse.nl. Let op, er is maar beperkt plaats!

Groep 5: nieuwe thema's bij taal, rekenen en spelling en KBW

Bij de basisvakken taal, rekenen en spelling zijn we begonnen aan het 2de thema. Bij taal gaan we aan de slag met het alfabet, het meervoud van zelfstandige naamwoorden en verkleinwoorden. Bij spelling oefenen we met de klanken uw/eeuw/ieuw, ch/cht en de ei/ij. Bij rekenen gaan we aan de slag met optellen/aftrekken, geldsommen en tafels en klokkijken. Bijna alle kinderen …

Lees meer
Groep 7: Eigen portret, debatteren en de Koorschool Kanjer

Groep 7: Eigen portret, debatteren en de Koorschool Kanjer

De weken gaan hard, wat betekent dat we het naar ons zin hebben in groep 7. Het is op dit moment een vol programma, met onder andere de Kinderboekenweek, de driehoeksgesprekken en tussendoor ook nog een studieweekend. Voor de Kinderboekenweek hebben we een heuse voorleeswedstrijd gehouden in onze groep, waarbij veel kinderen heel leuk hebben voorgelezen. Met de groep is …

Lees meer

Groep 8

Er zijn twee dingen die ik aan jullie wil vertellen van de afgelopen week. Op donderdag 4 oktober zijn we met de klas naar de Uithof gegaan. Het project daar sloot aan op ons superleuke project ‘Meet the professor’. Het thema van donderdag was Diergeneeskunde. We werden ontvangen in de collegezaal door Arend Schot. Als inleiding kregen we een presentatie …

Lees meer

groep 5, 26 september

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de bekende vakken, zoals taal, spelling en rekenen. Bij rekenen zijn we druk bezig met de klokken. Je merkt dat het bij veel kinderen weer een beetje was weggezakt in de zomervakantie. We oefenen hard met de analoge en digitale klokken. We hebben kennis gemaakt met nieuwe vakken: aardrijkskunde en geschiedenis.  Dat …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Deze week: uitloop rapportgesprekken

25 februari 2024 Hele dag

 

groep 8, open lesmiddag brugklas

27 februari 2024 van 12:00 tot 15:00

 

Repetitie:

29 februari 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Maud Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

groep 8, open lesmiddag brugklas

6 maart 2024 van 12:00 tot 13:00

 

Repetitie:

7 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Vader Aafke Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

14 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Groep 8: uitslag doorstroomtoets

15 maart 2024 Hele dag

 

Inzingen

17 maart 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Doe eens gek. kom op tijd Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Hoogmis:

17 maart 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Groep 8: optionele adviesgesprekken

17 maart 2024 Hele dag

 

Week van de Lentekriebels

17 maart 2024 Hele dag

 

Kangoeroe rekenwedstrijd

21 maart 2024 Hele dag

 

Repetitie:

21 maart 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Inzingen

24 maart 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Palmzondag

24 maart 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Palmzondag Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 5&6

 

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw

24 maart 2024 van 16:00 tot 19:25
COV Excelsior Concertgebouw

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw Samen met de koorschool Er is busvervoer. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC

 

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw

24 maart 2024 van 19:30 tot 22:00
Concertgebouw Amsterdam

Matthäus KCOV Excelsior Concertgebouw OPAL Ouders van Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC

 

facebook
MailPoet