KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 13 september 2023 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.

Schoolnieuws

Beste ouders,

Inmiddels zijn we al bijna vier weken aan de slag en laat de herfst langzamerhand meer van zich horen. We treffen elkaar regelmatig, op het schoolplein, in gesprekken of afgelopen maandag bij de ouderavond en we vinden dit contact fijn. Ook dit jaar organiseren we een welkomstborrel voor het team, de leerlingen en alle ouders, om het contact met elkaar warm te houden. Jullie zijn van harte welkom voor een informe ontmoeting met andere ouders en het team op donderdag 7 oktober 2023 om 15:15 uur (aansluitend aan de schooltijd). De ouderraad zorgt samen met de leerlingen voor een hapje en een drankje. De datum is inmiddels ook opgenomen in de Google-kalender, maar we brengen hem graag nog op deze wijze onder de aandacht.

Vergeet niet dat morgen de schoolfotograaf komt voor de groepsfoto's. Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd zijn, want ze komt al om 9:00 uur.

Groet van het team Koorschool Utrecht!

Uitvoering Bartholomeus Gasthuis groep 7&8

We willen jullie graag attenderen op de eerste uitvoering van groep 7&8 op woensdag 25 oktober, van 15.00 tot 15.45 uur in het Bartholomeus Gasthuis. Dit optreden staat ook in de jaarplanning, maar hierbij stond nog niet vermeld welke groepen het betrof.

We moeten nog afstemmen hoe laat de kinderen verwacht worden aanwezig te zijn. We verwachten dat dit rond 14.00 uur zal zijn. We laten het zo spoedig mogelijk weten.

Bewegingsonderwijs

Met het vertrek van de enige leekracht met een bevoegdheid om gymles te geven, zaten we even zonder vaste vakleerkracht bewegingsonderwijs. En, net als leekrachten, zijn deze momenteel moeilijk te vinden. Mede met behulp van meedenkende ouders hebben we een nieuwe gymleekracht kunnen vinden! We hebben afspraken gemaakt met Vivienne. Zij rondt begin oktober haar ALO-opleiding af en heeft veel zin om te starten op de Koorschool.

Met ingang van woensdag 20 september pakken we de gymlessen in de gymzaal weer op. We maken vanaf dan weer gebruik van de gymzaal van de Pieterskerkhofschool. Groep 4, 5 en 6 gymmen samen van 9:30 tot 10.30 uur. Groep 7 en 8 zijn van 10.30 tot 11.30 uur aan de beurt.

Vanaf deze dag graag weer de gymkleding aan de leerlingen meegeven!

Overstap naar IEP

Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van de leerlingen. Deze ontwikkelingen worden door middel van genormeerde toetsen vastgelegd in een (wettelijk verplicht en goedgekeurd) leerlingvolgsysteem (LVS). We gaan werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, daarover willen we u graag informeren.

Tot nu toe maakte de school gebruik van CITO - LVS. In het schooljaar 2023-2024 gat de huidige toetsing van CITO vernieuwd worden; een goede aanleiding voor het team om te kijken naar de alternatieven die inmmidels geboden worden.
We gaan werken met het IEP Leerlingvolgsysteem. Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten op vakgebieden als taal, rekenen en lezen. Die zijn van wezenlijk belang. Maar we kijken graag verder dan alleen de cognitieve vaardigheden: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.

De invoering doen we stapsgewijs. Dit schooljaar richten we ons op de toetsing van de kennisvakken. De daaropvolgende jaren gaan we kijken welke meetinstrumenten voor leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling en creativiteit aanvullend zijn op de methodieken die we al inzetten.
Dit jaar besteden we tijdens teamvergaderingen en studiedagen aan een goede toepassing van IEP. Zo volgen we de eerste studiedag van dit schooljaar, op 27 september, digitale trainingen hiervoor.

IEP kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie en motivatie. De toetsen geven inzicht in het eigen profiel van het kind: wat kan het al en wat moet het nog leren? In de rapportages komt terug in hoeverre de leerling de afgelopen periode gegroeid is ten opzichte van zichzelf.

Wilt u meer weten over IEP? Via onderstaande link ziet u een informatiefilmpje voor ouders:
https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=103s

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet