logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 12 september 2018 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
fotoDonQuichot

Van de directie


Ouderinformatieavond
Fijn dat onze ouderinformatieavond zo goed werd bezocht. Dank dat u er was!
We zijn blij met de nieuwe bezetting van MR en OR. We zijn blij met al het belangeloze werk dat op school door ouders wordt verricht. Dat mag wel eens gezegd worden. Zonder ouderhulp is er zoveel minder mogelijk. En er is heel wat expertise onder u, zoveel is me wel duidelijk geworden.

Prinsjesdag voor groep 7 en 8
Nog even in aanvulling op de brief die Margareth gisteren verstuurde: natuurlijk kunnen kinderen maandagmiddag na school dat uurtje tot de bus vertrekt (tussen 15.15 en 16.30 uur) op school blijven. Het wordt een lange dag, dus we zorgen wat extra rust en een extra pauze die dag.
Binnenkort is er een MR- vergadering en gaan we met elkaar in gesprek over het feit dat er in dit schooljaar al best wat van groep 7 en 8 wordt gevraagd. Goed om stil te staan bij waar grenzen liggen in dit opzicht. Ik houd u op de hoogte.

Riool
De werkzaamheden aan het riool in de Ridderschapsstraat lopen uit. We hopen dat u niet veel overlast ondervindt.

Kanjertraining
En dan is de school morgen en overmorgen dicht. En volgen de collega’s een training over hoe ze de sociale vaardigheden van uw kind kunnen versterken, leren ze hoe een kind zich bewust wordt van zijn eigenheid binnen het gedrag, leren ze hoe ze onze kinderen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. Kortom: de Kanjertraining. Ik houd u op de hoogte.

Brief toestemming delen gegevens
Met betrekking tot de AVG, vraagt de school, de OR en het Kathedrale Koor ook uw toestemming om de gebruikelijk NAW- gegevens te delen. Maandag heeft uw kind daarover een brief meegekregen. Wilt u die getekend retour doen? Het bestuur van het koor geeft aan ook graag van groep 5 de gegevens te hebben, om af en toe een mail te versturen. We ontvangen de brieven graag z.s.m.

Gedragscode in de kerk (van het Kathedrale Koor)
Hier vindt u een stukje uit de nieuwsbrief van het Kathedrale Koor. Wij plaatsen het hier ook even, zodat u het dan vast wel ergens hebt gelezen.
Het ongevraagd fotograferen van kinderen is sinds de invoering van de nieuwe Privacywet verboden!We moeten hier echt op gaan toezien en zorgen ervoor dat er enkele malen per jaar een fotograaf komt, zodat ouders foto’s via de ledensite van het KKU kunnen bestellen.
Bovendien ontvangen we nog steeds negatieve reacties van kerkgangers hierover. Zij vinden het fotograferen storend en niet respectvol. Ook het Parochiebestuur heeft ons opnieuw hierover aangesproken. De kerk is een gewijde ruimte, een Godshuis, waar mensen hun geloof komen vieren. Iedereen is welkom, maar we verwachten respectvol gedrag. Dat betekent:
  • Geen gebruik van mobiele telefoon
  • Geen foto’s maken.
  • Geen eten en drinken meenemen
  • Rustig gedrag, niet kletsen, het is geen café, ook niet als de Mis is afgelopen.
Gelukkig heeft het Parochiebestuur haar tevredenheid uitgesproken over het gedrag van de jonge koorzangers. Zij proberen rustig te zijn, ook tijdens speciale momenten.

Namens de ouderraad
In de ALV/ouderavond afgelopen maandag zijn de jaarcijfers 2017-2018, de begroting 2018-2019 en de ouderbijdrage 2018-2019 vastgesteld. De ouderbijdrage is dit jaar niet veranderd en blijft 390 euro. Vandaag krijgt uw kind een brief mee met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.


Laatste nieuws

Prinsjesdagviering
We kijken vooruit naar het eerstvolgend optreden van groep 7 en8. Zij laten van zich horen tijdens de prinsjesdagviering in de grote kerk in Den Haag. De Prinsjesdagviering is een moment van bezinning bij de opening van het parlementair jaar en wordt georganiseerd door verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.
De genodigden zijn o.a. de leden van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren van de participerende scholen en het algemeen publiek.
Het thema van de Prinsjesdagviering 2018 is: Eén mensenfamilie?! De hoofdspreker tijdens deze viering is imam Yassin Abouyaala. Er zijn daarnaast bijdragen uit andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Onze kinderen zingen o.a. een bewerkte versie van het lied Halleluja van Leonard Cohen.

Nieuws uit groep 6

Na de zomervakantie is de groep uitgebreid met 7 nieuwe kinderen. Inmiddels leren we elkaar steeds beter kennen! Naast rekenen, spelling, taal en lezen hebben we ons verdiept in de verschillende zintuigen. Op het moment werken we meerdere keren per week aan topografie: iedereen maakt een eigen kaart van Nederland. Daarbij komen de windrichtingen, provincies, hoofdsteden, wateren, rivieren en grote …

Lees meer

Nieuws uit groep 8

En we zijn gestart.... We zijn het schooljaar voortvarend begonnen. Er zijn goede afspraken gemaakt over zelfstandig werk, huiswerkopdrachten en het werken met elkaar in de klas. Op de donderdagmiddagen gaan we er even samen voor zitten met een kopje thee en spreken dan door wat er de afgelopen week zoal gebeurd is en als er tijd over is doen …

Lees meer

Groep 7: een goede start is het halve werk!

Wat is het een fijne start tot nu toe in groep 7.  We hebben onze eerste groepsvergaderingen gehad waarin naar voren kwam dat iedereen het vooral fijn wil hebben in de klas. Wanneer het fijn voelt, werkt het een stuk prettiger. Er wordt naast praten inmiddels hard gewerkt nadat we ook veel groepsactiviteiten hebben gedaan (en ook nog steeds doen). …

Lees meer

Terugblik groep 7

Het jaar is voorbij gevlogen, althans zo voelt. Alweer een jaar zit erop. Bijna 1000 uur hebben we met elkaar doorgemaakt en daarin hebben we elkaar nog beter leren kennen. We hebben hard gewerkt, successen gevierd en tegenslagen verwerkt, gelachen en gehuild, nieuwe vriendschappen gesloten en andere versterkt. De groep is een stuk nader tot elkaar gekomen in vergelijking met …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook
MailPoet