ANBI

De Kathedrale Koorschool wordt bestuurd door de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK). De Kathedrale Koorschool is vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de school gedane schenkingen zijn daarmee onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De koorschool staat in het ANBI register vermeld als Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht.

RSIN: 002883831
KVK:41180001

Publicatieformulier ANBI NIKK

Statuten NIKK

Jaarrekening NIKK 2021

Schoolplan 2019-2023