Voorgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders een grote stap, die zorgvuldig genomen moet worden. We besteden daar op onze school veel aandacht aan. De Koorschool valt onder de POVO Utrecht en volgt de procedures zoals ze in de POVO zijn vastgesteld. Zie hiervoor http://www.sterkvo.nl/povo. Halverwege groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. In groep 7 en groep 8 kunnen de leerlingen open dagen van middelbare scholen bezoeken. Ook kunnen de leerlingen van groep 8 in februari een open lesmiddag volgen van een school naar keuze. De schoolkeuze is een vast onderwerp tijdens de kind-ouder-leerkrachtgesprekken.

Halverwege groep 8 moet de leerling een definitieve schoolkeuze maken. De leerling krijgt in een gesprek het definitieve schooladvies te horen en geeft zich vervolgens –via de basisschool- digitaal op voor de middelbare school naar keuze.

De leerkracht van groep 8 onderhoudt de contacten met brugklascoördinatoren van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Van alle leerlingen, die naar het VO gaan, wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt en digitaal opgestuurd via het programma Onderwijs Transparant (OT). Dit gebeurt tegelijk met het digitaal aanmelden voor een middelbare school.  Als de leerlingen geplaatst zijn, vindt in Utrecht een warme overdracht plaats.