Ouderbijdrage

Ieder jaar bepaalt de Vereniging van Ouders in zijn algemene vergadering de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage. De Ouderraad doet daartoe een voorstel. De ouderbijdrage bedraagt momenteel €430,-.

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, maar veel activiteiten van school en koor zouden zonder deze bijdrage niet mogelijk zijn. Uit de bijdrage worden zaken bekostigd zoals culturele evenementen, uitstapjes, koorstudieweekend, koorkleding, excursies, sinterklaas- en kerstfeest, fietsdag, carnaval, zomerfeest en koor(school)reizen. Ook wordt de gedetacheerde docent vanuit het Koninklijk Conservatorium in Den Haag hier deels uit betaald. Daarnaast is een deel van de ouderbijdrage gereserveerd voor extra begeleiding bij het overblijven.

De in de ouderbijdrage begrepen kosten voor het Kathedrale Koor betreffen vooral groepen 7 en 8, zoals studieweekends en concertreizen. Zij zijn echter gelijk verdeeld over de vier koorschooljaren, zodat de bijdrage per kind voor alle ouders even hoog is.

Voor wie de hoogte van de ouderbijdrage problematisch is, kan een regeling worden getroffen. De Ouderraad informeert u hier graag over. Het contact kan via de betreffende ouders of via het algemene mailadres worden gelegd: ouderraad@koorschoolutrecht.nl.