Leeropbrengsten

We zijn trots op onze leeropbrengsten. Het gemiddelde ligt ruim boven de inspectienormen en het Utrechts gemiddelde. Dit hoge resultaat laat zich verklaren uit het feit dat leerlingen bij de toelating geselecteerd worden, dat vrijwel alle ouders opleiding hebben genoten die gelijk is aan Havo of hoger, alsmede door het positieve effect van de wisselwerking tussen onderwijs en muzikale activiteiten.

Over de afgelopen vijf jaar geeft dit het volgende, vrij constante overzicht van de eindtoets: (N.B. in 2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona)

20162017201820192021
Schoolscore542,5543,8545543,5541,8
Landelijke score534,4535,1534,9535,7534,5
Schoolscores van de jaarlijkse eindtoets (groep 8) in vergelijking met het Nederlands gemiddelde.