Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg valt onder de basisondersteuning van het passend onderwijs in Utrecht. De school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben dus contact om te signaleren of er bijzonderheden zijn bij leerlingen wat betreft hun lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling. Als er zorgen zijn, bespreekt de leerkracht dit altijd met de ouders. De leerkracht kan de ouders aanraden contact op te nemen met een professional van de JGZ. De ouders nemen hiervoor het initiatief.

Alle ouders in groep 7 krijgen een brief met de uitnodiging over eventuele vragen rondom de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen, als ze dit wensen, naar aanleiding van vragen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts om een afspraak te maken.

In groep 7 test een assistente van de JGZ het gehoor en zicht op verzoek van ouders, leerkrachten, of naar aanleiding van eerdere signalen. Een vervolg kan zijn dat een leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek en onderzoek met en door de jeugdverpleegkundige of schoolarts op het Centrum voor Jeugd en Gezin of op school.

De jeugdverpleegkundige voor de Koorschool is mevr. Gerda Hulleman. De jeugdarts is Jessica Maltha. Beiden zijn te bereiken via 030 – 286 3300 of via GGDMBJGZCPT@Utrecht.nl. Meer info over jeugdgezondheidszorg vindt u op: www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/.