Privacy

Op de Koorschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs en aan het onderwijs verbonden taken. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen verwerken een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers verwerkingsovereenkomsten afgesloten, om de gegevens te beschermen. Leerlinggegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is precies beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, welke gegevens worden verwerkt en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. De bijbehorende protocollen worden, met alle bijbehorende documenten, in orde gemaakt en in gebruik genomen gedurende dit schooljaar.