Inspectie van het onderwijs

De Kathedrale Koorschool wordt eens per vier jaar bezocht door de inspectie. Bij dit bezoek van een halve dag controleert de inspectie de tussen- en eindopbrengsten en neemt de inspecteur kennis van het onderwijs. Dit heeft voor het laatst in januari 2019 plaatsgevonden.

De Koorschool kreeg complimenten voor de leerlingresultaten en de muzikale kwaliteit. De beoordeling was voldoende tot goed. Het eindrapport is openbaar en te downloaden via de site van de Inspectie voor het Onderwijs.

E-mail: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl