Halen/brengen van leerlingen

In het kader van “veilig naar school” hebben we een aantal afspraken gemaakt met het betrekken tot het halen en brengen van leerlingen:

  1. Leerlingen maken altijd gebruik van de in-/uitgang aan de Ridderschapstraat. Hier is nauwelijks ruimte voor auto’s, dus graag per fiets of lopend;
  2. Leerlingen zetten hun fiets op het schoolplein in de daarvoor bestemde rekken. Ouders nemen hun fietsen niet mee het schoolplein op. Fietsen mogen niet op het hooggelegen speelgedeelte worden neergezet;
  3. Leerlingen die niet zelfstandig van/naar school gaan, worden afgezet en afgehaald op het schoolplein. Zij gaan dus niet zonder begeleiding zelfstandig van het schoolplein af;
  4. Te laat: bel tijdig de school! Vijftien minuten na aanvang van de lessen wordt altijd gecontroleerd welke kinderen absent zijn, en belt de school direct de ouders om geïnformeerd te worden. Werkt u eraan mee dat er op school duidelijkheid is?
  5. Bij muziekprojecten en uitstapjes worden ouders vooraf geïnformeerd over verzamelplaats en tijdstippen. Met name bij muziekprojecten kan het weleens laat worden. Het is dan van groot belang dat kinderen op tijd gebracht en gehaald worden en dat vooraf de daarvoor gevraagde informatie door de ouders aan de school verstrekt is. Na afloop verzamelen de leerlingen en begeleiders zich in school en melden zich bij de betreffende leerkracht af voordat zij naar huis mogen. Meld u zich dus zichtbaar bij het schoolgebouw. Te laat? Bel tijdig de school of het aangegeven urgentienummer. ¬†

N.B. Voor de hele binnenstad (dus ook voor de omgeving van ons schoolgebouw) geldt betaald parkeren. Denk om de regelmatige en strenge controles!