Aanmeldingsprocedure

Nieuwe leerlingen worden toegelaten vanaf groep 5, (soms ook vanaf groep 4) nadat zij na een korte muzikale kennismaking getoetst zijn op hun muzikale mogelijkheden, waarbij het zingen extra aandacht krijgt. Belangrijk is dat de leerling over een gezonde zangstem en een goed gehoor beschikt en duidelijk plezier heeft in zingen en muziek maken.

Van nieuwe leerlingen wordt verder verwacht dat zij het gewone basisschoolprogramma zonder al te veel moeite kunnen volgen. Daarom vindt een aanvullend onderzoek plaats naar de vaardigheid in lezen, spelling en rekenen en wordt gevraagd om de schoolrapporten en de CITO-gegevens te overleggen.

Als alle audities achter de rug zijn, wordt door het schoolteam besloten over de toelating. Er kunnen twintig leerlingen worden aangenomen, waarbij wordt getracht het aantal jongens en meisjes zoveel mogelijk in balans te houden. Leerlingen die al een broertje of zusje op de Koorschool hebben (gehad), wordt bij gelijke geschiktheid voorrang bij de toelating gegeven. Hetzelfde geldt ook voor leerlingen die zingen in het voorschoolse Kinderkoor Spelenderwijs!

Een paar weken voor de grote vakantie is er voor de nieuwe, toegelaten leerlingen een kennismakingsuurtje op school. Veel aanstaande leerlingen die elders nog in groep 4 zitten, volgen als eerste kennismaking met de Koorschool, de introductielessen. Deze lessen worden na de Open Dag op een tweetal dagen na schooltijd gegeven. Hierbij kunnen groep 4-leerlingen o.l.v. Margareth Iping op een ontspannen manier kennismaken met zingen en muziek. De ervaring leert dat deze lessen heel drempelverlagend werken voor nieuwe leerlingen en hun ouders.