Katholiek

De Kathedrale Koorschool is een moderne basisschool geïnspireerd door de katholieke traditie. Er is hier ruimte en respect voor ieders inbreng. Onze levensvisie dragen we vooral uit door hoe we met elkaar omgaan:

  • We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig; iedereen telt mee
  • We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor elkaar en onze leefomgeving.
  • We mogen fouten maken en geven onszelf en de ander de kans om het daarna beter te doen
  • We hebben vertrouwen in elkaar en delen vreugde en verdriet
  • We willen open en eerlijk met elkaar omgaan en een sfeer van vertrouwdheid creëren.
OnderwijskwaliteitBrede culturele vorming