Home » Nieuws » Groep 7 » Verkeersexamen

Verkeersexamen

Dit schooljaar hebben we vrijwel elke week samen verkeer gedaan. Eerst maakten we dan zelf de les en daarna gingen we die bespreken. De juf tekende vaak een verkeerssituatie op het bord. Door de corona-tijd werd duidelijk dat het praktische verkeersexamen niet door zou gaan. Dat gebeurt dus volgend jaar in groep 8. We hebben wel de theorie gedaan op 15 juni en daar zijn we allemaal voor geslaagd. De juf heeft ons een verkeersdiploma gegeven waarop staat dat we de theorie gehaald hebben.

Omdat we zo hard gewerkt gewerkt hebben aan de toetsen enzo, gaan we nu weer in groepjes zitten. We mochten zelf de indeling maken en we zijn allemaal blij over hoe we nu de groepjes zijn geworden. We zijn bezig met een verrassing voor groep 8 en dat doen we dan weer in tweetallen.

Volgend jaar gaan we een nieuwe methode voor rekenen gebruiken en die gaan we de laatste weken van dit jaar uitproberen. Het wordt Pluspunt of Wereld in Getallen. Leuk!

Wallie de Wit, groep 7