Home » Nieuws » Groep 7 » Ook groep 7 is weer begonnen

Ook groep 7 is weer begonnen

Nadat we elkaar nietsvermoedend acht weken geleden een fijn weekend toewensten, werd alles anders… Het besluit om de scholen te sluiten kwam ook bij ons en onze kinderen hard aan, maar we moesten wel meteen verder. In de eerste week van de ‘Lockdown’ bespraken we met ons team op welke manier we het werk voor de kinderen thuis het beste vorm konden geven. En gaandeweg werden we met elkaar steeds handiger in het uitvoeren daarvan. Ik heb de indruk dat er hard is gewerkt en in de gesprekjes die ik online voerde, met de leerlingen individueel, bleek dat ook wel. Afgelopen maandag en dinsdag kwamen de eerste halve groepen weer op school. En wat was het fijn! De kinderen waren enthousiast om weer aan de slag te kunnen en vonden het heel fijn om elkaar weer te zien. Eerst werd het protocol van handen wassen en afstand bewaren uitgebreid besproken en daarna hebben we ruim de tijd genomen om te luisteren naar de verhalen, hoe het thuiswerk is ervaren, maar vooral ook hoe de kinderen elkaar hebben gemist. Een halve groep is geen hele groep, maar voor mij als leerkracht was het wel plezierig om veel individuele aandacht te kunnen geven. We gaan in elk geval nog even door op deze manier en wachten dan de vervolgmaatregelen weer even af. Hieronder is te zien dat ze even zwaaien naar elkaar…

Irene

De maandaggroep
De dinsdaggroep