Home » Nieuws » Groep 7 » Rapporten in groep 7

Rapporten in groep 7

Volgende week gaan de rapporten mee en onze leerlingen hebben de afgelopen weken hard gewerkt, zowel thuis als in de klas. We hebben namelijk, met het oog op het rapport, voor alle zaakvakken nog een toets afgenomen, zodat we een compleet beeld hebben van ieder kind. Daarnaast was er natuurlijk ook tijd voor creatieve opdrachten. Zo zijn de kinderen bezig aan een groot gezamenlijk sneeuwschilderij met figuren op sleetjes en hebben de kinderen geëxperimenteerd met kniptechnieken. Het resultaat daarvan zit in de (nieuwe!) rapportmap.

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de Cito-toetsen die werden afgenomen in de tweede en derde week na de kerstvakantie. We zijn heel trots op onze leerlingen; binnenkort gaat het rapport mee en tijdens de rapportgesprekken (met ouders, leerkracht en kinderen) krijgen ze hun voorlopig advies. Een voorlopig advies is slechts een indicatie voor ouders en kinderen, om zich te oriënteren op het type school dat goed past bij het kind. Hierna volgt nog een heel traject met uiteindelijk een bindend advies.

Margareth en Irene