Cito en andere zaken in groep 7

Na de kerstvakantie zijn we voortvarend van start gegaan met de Cito toetsen. Iedereen was weer fris en uitgerust, gelukkig waren er geen zieken, dus we konden er een flinke zet aan geven. Daarnaast was er ook tijd voor andere dingen; de kinderen hebben bij beeldende vorming een leuke opdracht gemaakt voor in het nieuwe rapportboekje. Bij de muziek- en dramalessen wordt er hard geoefend op een choreografie bij het muziekstuk ‘Dakota Dances’.

Binnenkort komt stagiaire Emma ons versterken in groep 7. De eerste helft van het schooljaar heeft zij stage gelopen in groep 4/5, vanaf 11 februari vervolgt zij haar stage bij ons.