Groep 8 werkt stevig door.

Richting de feestdagen wordt de temperatuur buiten lager, maar loopt de temperatuur in de klas wat op. Deels doordat de kinderen graag de kachel om stand maximaal zetten, maar ook doordat het werktempo nog een tandje omhoog gaat.

Een overzicht van leerdoelen waar we onder andere mee bezig zijn:
– de kinderen leren afstand-tijdgrafieken aflezen, interpreteren en maken (rekenen);
– de kinderen leren rekenen met percentages, waarbij ze onder andere het totaal uitrekenen aan de hand van een percentage (20% is 25, hoeveel is 100%?) – (rekenen);
– de kinderen leren schattend vermenigvuldigen (rekenen);
– de kinderen kunnen alle zinsdelen benoemen bij redekundig ontleden (taal);
– de kinderen kunnen alle zinsdelen benoemen bij taalkundig ontleden (taal);
– de kinderen kunnen op een correcte manier het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord toepassen bij zowel sterke als zwakke werkwoorden (spelling);
– de kinderen kunnen samengestelde woorden met een koppelteken schrijven (spelling);
– de kinderen kunnen woorden met trema correct schrijven (spelling);
– de kinderen leren meer over ‘het drama van Srebrenica’ en de rol die Nederland die daar gespeeld heeft (geschiedenis);
– de kinderen leren meer over Amerika en dan met name over de grote steden (aardrijkskunde);

Er wordt veel extra bijgestuurd waar nodig en veel zelfstandig verwerkt. Mooi om te zien dat er steeds meer stappen gezet worden en succesmomenten door de kinderen behaald worden.