Groep 8: het begin is er!

Het is zover: het laatste jaar voor de kinderen in groep 8 op de Koorschool is aangebroken. Nog één jaar genieten van het muziekonderwijs, alle mooie optredens die staan te wachten en nog genoeg nieuwe dingen leren.

Na zes weken zomervakantie is het altijd weer even wennen om in het dagelijkse ritme van naar school gaan te komen. We zijn hard van start gegaan, met direct veel maakwerk. Dit wordt door de kinderen goed opgepakt; de routines staan en er wordt flink doorgewerkt.

Om het harde werken te onderbreken en ook te werken aan een fijne groep, worden er veel groepsvormende activiteiten gedaan. Ook hebben we bijvoorbeeld een kringgesprek gevoerd over hoe we willen dat er in groep 8 gewerkt wordt. De komende week zullen samen de klassenafspraken op papier zetten.

Ook zijn we al twee creatieve projecten gestart. Als eerst hebben we als groep gezamenlijk een poster gemaakt met veel kleur en eigen gemaakte vormen: de “Kakelbonte kunst”. Daarna zijn we deze week gestart met het maken van flipperkasten. De eerste zijn al af, de rest zal de komende week volgen.

Flipperkasten maken