Een frisse start in groep 7

En dan is er weer een nieuw schooljaar begonnen en zijn de kinderen allemaal een jaartje opgeschoven. We zijn goed van start gegaan en hebben iets meegebracht vanuit het vakantie-adres om over te vertellen. Dat levert leuke verhalen op.

En verder hebben we de eerste week al hard gewerkt en wennen we aan het programma en het werktempo van groep 7. Op maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor de klas en op de donderdag en vrijdag is Margareth hoofdverantwoordelijk. Onze leerlingen hebben hun eerste pakket voor zelfstandig werk al bijna af. Als deze nieuwsbrief verschijnt heb ik met de klas het gemaakte werk al doorgesproken en het werk opnieuw afgestemd.

Op deze manier werkt het tot nu toe allemaal prima en heb ik er het volste vertrouwen in dat het een heerlijk schooljaar gaat worden.

Irene