Schoolkamp en meer nieuws

De grootste gebeurtenis van de afgelopen weken was natuurlijk het schoolkamp naar Heemskerk! U heeft er natuurlijk thuis van alles over gehoord (ga ik maar vanuit). Na terugkomst op school bleek, dat vooral de bonte avond en het bezoek aan de Linnaeushof erg in de smaak zijn gevallen. 
De afgelopen weken is er keihard gewerkt aan alle citotoetsen. Rekenen en begrijpend lezen hadden wel drie delen en spelling en woordenschat twee, dus reken maar uit… We zijn allemaal blij dat het weer achter de rug is. 
Verder hebben de kinderen hun eigen kaasjes geproefd. De restanten lagen nog even in de koelkast in de koffiekamer en het zag er toch wel raar uit, met al die (schimmelachtige…) kleurtjes! Maar de smaak was goed. 
In verband met de reis van groep 7 en 8 naar Bonn, hadden groep 5 en 6 een aantal dagen de school voor zich alleen. We hebben fijn gebruikgemaakt van de i-pads en het lokaal van groep 8 en van het hele schoolplein in de pauzes. Vandaag presenteren alle kinderen in tweetallen een stukje over het waddengebied (of een onderwerp dat daarmee te maken heeft). Daarnaast zijn we nog even hard aan het oefenen met spelling. De methode is uit, maar alle kinderen werken aan de categorie√´n waarmee ze zelf nog de meeste moeite hebben. We gaan de laatste weken van het schooljaar in en daarin zullen we zeker niet stilzitten: we gaan het afscheid van groep 8 voorbereiden, een democratiespel spelen en ook nog “gewoon” werken!