De Grote Rekendag: groep 7 en 8

In groep 7 en 8 werd in tweetallen aan drie verschillende thema’s gewerkt. Uit verhouding, dimensies en rekenen met licht. 

Bij het onderdeel uit verhouding werden verschillende situaties bekeken en moesten de leerlingen aangeven hoe ze konden zien dat iets uit verhouding was. Ook moesten ze een aantal onderdelen in verhouding natekenen.

Bij het onderdeel dimensies werd gewerkt met vergrotingen en verkleiningen. Zo kregen de kinderen een uitgevouwen kubus die ze moesten vergroten op het gebied van inhoud, oppervlakte of zijvlakken. Wat betekent het als een zijvlak twee keer zo groot wordt voor de hele kubus en wat betekent het vervolgens als de inhoud twee keer zo groot wordt voor bijvoorbeeld de zijvlakken? 

Bij het rekenen met licht werd door de kinderen een opstelling gemaakt met een lichtbron, een toren van diverse blokken en een achtervlak waarop de schaduw van de blokkentoren te zien was. Het doel van deze opdracht was het verband achterhalen tussen de lengte van de schaduw en de afstand van het object tot de lichtbron. 

Al met al een leerzame ochtend waar de kinderen enthousiast aan het werk zijn geweest. Een hele ochtend rekenen op deze manier beviel de kinderen wel.