Aanmeldingen V.O. groep 8

De afgelopen weken hebben we ons beziggehouden met de adviezen voor de leerlingen van groep 8. In de loop van het schooljaar had ik al diverse gesprekken gevoerd met de kinderen en daarna ook nog met hun ouders erbij. Het was fijn om samen af te stemmen over de stappen naar de het definitieve advies en de daarbij passen de school. Afgelopen vrijdag heb ik alle informatie in het Onderwijskundig Rapport compleet gemaakt en op ‘definitief’ gezet, waarna ik op maandag 4 maart samen met elke leerling de aanmelding voor het voortgezet onderwijs officieel heb gedaan. Dat was wel even een momentje! En dan is het nu afwachten…..Begin april horen de leerlingen of ze zijn aangenomen op de school van hun keuze.

Irene