Toelating

Toelating
Heb je een kind dat van zingen houdt? In principe zijn alle kinderen die van muziek en zingen houden welkom op de Koorschool. Wel houden we enkele criteria aan omtrent de muzikale aanleg en cognitieve vaardigheden van de kinderen.

We beginnen de toelating altijd met een muzikale kennismaking. Hierbij gaat het niet om het selecteren van de grootste talenten, we kijken vooral of een kind van zingen houdt, of het een gezonde zangstem heeft en muzikale aanwijzingen kan opvolgen.

We kijken ook naar schoolprestaties. Omdat een groot deel van de lestijd wordt besteed aan muziek, moet de leerling in staat zijn zich in minder tijd de leerstof eigen te maken. Daarom is het belangrijk dat het kind zonder grote zorgbehoefte mee kan komen op school. We vragen om schoolrapporten en we onderzoeken de vaardigheid in lezen, spelling en rekenen.

Procedure 2021 – 2022
Dit schooljaar hebben we op 2 april 2022 tussen 11.00 en 14.00 uur onze Open Dag, waar ouders en kinderen van harte welkom zijn.

Voor de kinderen is er de mogelijkheid mee te doen met een openbare muziekles. Daarna kunnen de ouders hen opgeven voor de introductielessen en inschrijven voor de audities, later in maart.

 1. Introductielessen
  De introductielessen zijn op donderdag 7 en 14 april van 16.00 uur tot 16.45 uur in de concertzaal van de Koorschool. Hier kunnen kinderen kennismaken met de muzieklessen en uitvinden of het iets voor hen is. Deelname is vrijblijvend en kosteloos. Ouders die niet in de gelegenheid zijn de Open Dag te bezoeken, kunnen hun kind voor de lessen opgeven door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl
 2. Inschrijven voor muzikale kennismaking
  De momenten van muzikale kennismaking vinden dit schooljaar plaats op 19 en 21 april 2022. Inschrijven hiervoor kan op de Open Dag of door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl (uiterste inschrijfdatum is 18 april 2021). De ouders ontvangen vervolgens een uitnodiging voor hun kind. Kinderen auditeren in groepjes van drie en het duurt ongeveer een kwartier. Hiervoor zingen de kinderen een eigen liedje en een verplicht liedje zingen dat te downloaden is via onze website. Komend schooljaar hebben wij plaats in groep 4, 5 en 6. De kinderen die deze kennismaking met positief resultaat hebben afgerond, worden op 16 juni uitgenodigd om met elkaar en met ons kennis te maken. Aansluitend wordt met het hele team besproken welke kinderen goed op hun plek zouden zijn op de Koorschool. Daarbij spelen de LOVS-resultaten ook een rol.
 3. Wederzijdse kennismaking
  Op woensdag 18 mei ontvangen we om 13.00 uur de aspirant-leerlingen op de Koorschool. In een ontspannen setting doen we verschillende activiteiten met de kinderen, waarbij we letten op hun gedrag, hun concentratie en hun houding in de groep. De ouders worden op dat moment door de directeur bijgepraat over de dagelijkse gang van zaken op de Koorschool. Graag ontvangen wij op deze dag een kopie van het laatste rapport van het kind en een overzicht uit het LOVS van de oude school.
 4. Uitslag
  Op woensdag 18 en donderdag 19 mei brengen we alle ouders telefonisch van de uitslag op de hoogte.
 5. Aanleveren onderwijskundig rapport
  Wanneer een kind geplaatst wordt op de Koorschool zal met de andere basisschool de overdracht van het onderwijskundig rapport plaatsvinden. Wanneer alle documenten zijn ontvangen (onderwijskundig rapport, inschrijfformulier) is de inschrijving definitief.
 6. Op dinsdag 28 juni is er dan tussen 14.15 en 15.15 uur een kennismakingsuurtje voor onze nieuwe leerlingen.

Download de details
We hebben de gehele toelatingsprocedure op een rijtje gezet in een apart document, dat onder dit artikel te downloaden is. Je vindt er ook alle data waarop introductielessen, audities en dergelijke plaatsvinden. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact op met directeur-bestuurder Margriet van der Ploeg via: Margriet@koorschoolutrecht.nl

Bekijk het alvast het liedje voor de auditie
Op de auditie zingen de kinderen het liedje Indianen-mars. Zij krijgen dat aangeleerd tijdens de introductieles. Onder dit artikel vind je een pdf met de bladmuziek en een midi-file met de pianopartij. 

Bijlagen