Toelating

Als je je aanmeldt voor groep 5 of 6, doe je een stemtest. Hoe ziet een stemtest er uit? Bekijk het filmpje!

Toelating
Heb je een kind dat van zingen houdt? In principe zijn alle kinderen die van muziek en zingen houden welkom op de Koorschool. Wel houden we enkele criteria aan omtrent de muzikale aanleg en cognitieve vaardigheden van de kinderen.

We beginnen de toelating altijd met een stemtest. Hierbij gaat het niet om het selecteren van de grootste talenten, we kijken vooral of een kind van zingen houdt, of het een gezonde zangstem heeft en muzikale aanwijzingen kan opvolgen.

We kijken ook naar schoolprestaties. Omdat een groot deel van de lestijd wordt besteed aan muziek, moet de leerling in staat zijn zich in minder tijd de leerstof eigen te maken. Daarom is het belangrijk dat het kind zonder grote zorgbehoefte mee kan komen op school. We vragen om schoolrapporten en we onderzoeken de vaardigheid in lezen, spelling en rekenen.

Procedure 2023 – 2024
Dit schooljaar hebben we op 20 april 2024 tussen 11.00 en 14.00 uur onze open dag, waar ouders en kinderen van harte welkom zijn.

Voor de kinderen is er de mogelijkheid mee te doen met een openbare muziekles. Daarna kunnen de ouders hen opgeven voor de introductieles en inschrijven voor de stemtest.

 1. Introductieles
  De introductieles is op dinsdag 23 april 2024 van 16.00 uur tot 16.45 uur in de concertzaal van de Koorschool. Hier kunnen kinderen kennismaken met de muzieklessen en uitvinden of het iets voor hen is. Deelname is vrijblijvend. Ouders die niet in de gelegenheid zijn de Open Dag te bezoeken, kunnen hun kind voor de lessen opgeven door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl
 2. Stemtest voor groep 5 en 6
  De momenten van de stemtest vinden dit schooljaar plaats op dinsdag 14 en donderdag 16 mei 2024 vanaf 15.40 uur. Inschrijven hiervoor kan op de open dag of door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl . De ouders ontvangen vervolgens een uitnodiging voor hun kind. Kinderen testen in groepjes van drie en het duurt ongeveer een kwartier. Hiervoor zingen de kinderen een eigen gekozen liedje en een verplicht liedje zingen dat te downloaden is via onze website. Komend schooljaar hebben wij plaats in groep 4, 5 en 6. Alleen de leerlingen die zich aanmelden voor groep 5 en 6 doen een stemtest als onderdeel van de toelating.
 3. Wederzijdse kennismaking
  De kinderen die deze stemtest met positief resultaat hebben afgerond, worden op woensdag 29 mei 2024 om 13.00u uitgenodigd om met elkaar en met ons kennis te maken. In een ontspannen setting doen we verschillende activiteiten met de kinderen, waarbij we letten op hun aandacht en houding in de groep. De ouders worden op dat moment door de directeur bijgepraat over de dagelijkse gang van zaken op de Koorschool. Vervolgens wordt met het hele team besproken welke kinderen goed op hun plek zouden zijn bij ons op de Koorschool. Daarbij spelen de LOVS-resultaten ook een rol. Graag ontvangen wij op deze dag een kopie van het laatste rapport van het kind en een overzicht uit het LOVS van de oude school.
 4. Uitslag
  Op woensdag 29 en donderdag 30 mei brengen we alle ouders telefonisch van de uitslag op de hoogte.
 5. Aanleveren onderwijskundig rapport
  Wanneer een kind geplaatst wordt op de Koorschool zal met de andere basisschool de overdracht van het onderwijskundig rapport plaatsvinden. Wanneer alle documenten zijn ontvangen (onderwijskundig rapport, inschrijfformulier) is de inschrijving definitief.
 6. Doorschuifmoment
  Op dinsdag 2 juli 2024 is er tussen 14.15u en 15.15u een doorschuifmoment waarvoor ook nieuwe leerlingen zijn uitgenodigd. Dan kunnen ze kennismaken met de klas, het lokaal en de leraar voor het aankomend schooljaar.

Download de details
We hebben de gehele toelatingsprocedure op een rijtje gezet in een apart document, dat onder dit artikel te downloaden is. Je vindt er ook alle data waarop introductielessen, audities en dergelijke plaatsvinden. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact op met directeur-bestuurder Margriet van der Ploeg via: margriet@koorschoolutrecht.nl

Bekijk het alvast het liedje voor de auditie
Op de auditie zingen de kinderen het liedje Indianen-mars. Zij krijgen dat aangeleerd tijdens de introductieles. Onder dit artikel vind je een pdf met de bladmuziek en een midi-file met de pianopartij. 

Bijlagen