Groep 7: halverwege

Het jaar 2018 is al bijna weer voorbij, wat is de eerste helft van groep 7 alweer voorbij gevlogen. Deze laatste week wordt er rustig afgebouwd naar de kerstvakantie, waarbij de huidige blokken van de kernvakken nog worden afgesloten. Ook is er ruimte voor gezelligheid om het jaar goed af te sluiten, zo worden er door de kinderen kerstkaarten gemaakt voor elkaar en voor eenzame ouderen.

Terugkijkend op de eerste helft van het schooljaar kan ik zeggen dat we mooie stappen hebben gemaakt. De sfeer is goed in de klas, er wordt hard gewerkt en kinderen halen veelal hun persoonlijke doelstellingen. We zijn het jaar gestart met het het focussen op het zelf leren inplannen van je zelfstandig werk aan de hand van datgene waar je persoonlijke behoeften liggen. Op dit moment kunnen veel kinderen dit al aardig goed en sommige kinderen plannen hun hele zelfstandig werk helemaal zelf. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op de diverse vakgebieden.

Ook zijn we gestart met Kanjertraining na de herfstvakantie. Termen als witte pet gedrag, vertrouwen en ‘maatje’ zijn al veel gebruikt en werken erg goed. De kinderen zijn er erg enthousiast over en effecten zijn al wel terug te zien in de klas.

Voor nu wil ik jullie een hele fijne kerstvakantie toewensen waarin de kinderen heerlijk kunnen ontspannen en bijkomen van de drukke periode die we gehad hebben om zo fris en fruitig aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen.