Groep 5: nieuwe thema’s bij taal, rekenen en spelling en KBW

Bij de basisvakken taal, rekenen en spelling zijn we begonnen aan het 2de thema. Bij taal gaan we aan de slag met het alfabet, het meervoud van zelfstandige naamwoorden en verkleinwoorden. Bij spelling oefenen we met de klanken uw/eeuw/ieuw, ch/cht en de ei/ij. Bij rekenen gaan we aan de slag met optellen/aftrekken, geldsommen en tafels en klokkijken. Bijna alle kinderen hebben een prachtige boekpresentie gedaan. De laatste kinderen komen aan de beurt op donderdag en vrijdag. Op vrijdag sluiten we de kinderboekenweek af. Uit elke klas mag er 1 kind een stukje voorlezen en 1 kind een gedicht presenteren.