Nieuws uit groep 8

En we zijn gestart….

We zijn het schooljaar voortvarend begonnen. Er zijn goede afspraken gemaakt over zelfstandig werk, huiswerkopdrachten en het werken met elkaar in de klas. Op de donderdagmiddagen gaan we er even samen voor zitten met een kopje thee en spreken dan door wat er de afgelopen week zoal gebeurd is en als er tijd over is doen we nog iets gezelligs met elkaar. Ondertussen heb ik met elke leerling ook al een gesprekje gehad over de verwachtingen voor dit schooljaar en wat we daar met elkaar aan kunnen doen en dat was heel plezierig. Ik krijg de indruk dat de eerste weken voor ons allemaal goed zijn verlopen! We gaan door op de ingeslagen weg.

Juf Irene