Luizenprotocol

Net zoals op andere scholen, komt op onze school van tijd tot tijd hoofdluis voor.

  • Na elke vakantie worden onze kinderen gecontroleerd op luizen door ouders. U krijgt van te voren nog even een reminder in de app-groep van de klas, zodat u kunt zorgen dat bij de controle het haar goed door te kammen is. Wilt u dan ook rekening houden met het kapsel van uw kind?
  • Als er luizen of neten bij uw kind worden gevonden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer u zelf bij uw kind luizen heeft gevonden, gaan we ervan uit dat u dit meldt bij degene die het luizenpluizen in de klas co√∂rdineert. Deze zal vervolgens in de klassenapp melden dat er luizen zijn gevonden in de klas van uw kind en alle ouders vragen om een luizencontrole.
  • Mocht er tijdens de controle sprake zijn van luis, dan volgt na 2 weken een hercontrole.
  • In een enkel geval is er dan nog steeds sprake van luis. De directeur van de school neemt dan contact met u op, om u te ondersteunen in de aanpak.
  • Er zijn dan verschillende mogelijkheden, zoals hulp bij een behandelplan, of, uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders, contact tussen de sociaal verpleegkundige van de GGD en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.
  • Informatie over hoofdluis en de behandeling kunt u vinden op de site van het RIVM.
  • Wij adviseren vooral de behandeling met kammen. Er is bekend dat verschillende chemische bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen met een speciale luizen- of netenkam is het meest geadviseerd als behandeling.
  • Het helpt als u uw kind regelmatig controleert met een luizen- of netenkam, liefst wekelijks. Laat het een van de genoemde ouders gerust weten als u adviezen zoekt over het bestrijden van luizen.